Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over naleving VN-sancties tegen UNITA

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over naleving van vn-sancties tegen unita
Gemaakt: 15-6-2000 tijd: 15:52

Kenmerk

Blad 2/1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 juni 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van uw Kamer d.d. 19 mei 2000

Kenmerk 2990011210, waarbij gevoegd waren de door de leden Remak en Van Baalen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u bijgaand mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken


1

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Remak en Van Baalen.

Vraag 1:

Kent u het officiële onderzoeksrapport van het VN sanctiecomité Angola dat 15 maart jl. in de Veiligheidsraad is aangeboden?

Antwoord:

Ja.

Vraag 2:

Bent u bereid het niet naleven van VN-sancties door EU-lidstaten in EU-verband aan de orde te stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Door de Veiligheidsraad krachtens Hoofdstuk VII van het VN-Handvest afgekondigde sancties zijn algemeen bindend voor alle VN-lidstaten. Lidstaten zijn derhalve verplicht deze na te leven.Inmiddels zijn de aanbevelingen uit betreffend onderzoeksrapport van het VN sanctiecomité Angola nader uitgewerkt en vastgelegd in resolutie
1295 van 18 april 2000. In deze resolutie is o.a. vastgelegd dat per
18 november 2000 de Veiligheidsraad beziet welke maatregelen landen hebben genomen ter verbetering van de naleving van de sancties.
Tussen het moment van het verschijnen van het onderzoeksrapport en het aannemen van bovengenoemde resolutie 1295 is in EU-verband zowel in New York als in Brussel (in de Afrika Werkgroep) uitvoerig aandacht besteed aan het rapport van het VN-sanctie comité Angola. Gezien de constateringen in het rapport met betrekking tot de diamanthandel, heeft België aan het VN sanctiecomité en de EU-partners gerapporteerd over de controlemaatregelen die van toepassing zijn op de diamanthandel in Antwerpen.

Naar aanleiding van de vermelding in het rapport van activiteiten van UNITA-vertegenwoordigers in België, Frankrijk en Portugal wordt thans bij onderhavige EU-lidstaten navraag gedaan naar hun standpunt terzake en naar eventuele stappen die zij in dit verband overwegen te nemen.

Momenteel wordt in EU-kader gewerkt aan het formuleren van een nieuw gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van Angola. Nederland zet zich er actief voor in dat in het gemeenschappelijk standpunt wordt opgenomen dat de EU zich committeert aan volledige naleving van de VN-sancties.

Vraag 3:

Welke aanbevelingen uit het rapport acht u bruikbaar en bent u bereid deze maatregelen in EU-verband aan de orde te stellen?

Antwoord:

Gezien de desastreuze gevolgen van de voortdurende burgeroorlog in Angola, dient geen maatregel onbenut te blijven om UNITA er toe te bewegen de wapens neer te leggen en zich te gedragen als een politieke (oppositie-) partij. Vanuit die optiek lijken de aanbevelingen inzake de wapenhandel en de verkoop van diamanten, met de opbrengst waarvan de wapenaankopen gefinancierd worden, het meest doeltreffend. Dit laat onverlet dat ook de implementatie van de andere aanbevelingen, zoals vastgelegd in eerdergenoemde resolutie 1295, een nuttige bijdrage kunnen leveren om het gewenste doel te bereiken.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie