Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over veetransporten

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over veetransporten

Gemaakt: 15-6-2000 tijd: 15:55


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 juni 2000

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Vos (GroenLinks) inzake veetransporten.


1

Ja.


2

De Europese Commissie heeft tijdens de in mei van dit jaar gehouden Landbouwraad gemeld op korte termijn een rapport aan de Raad aan te bieden, waarin verslag wordt gedaan van de ervaringen die zijn opgedaan sinds de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/628/EEG.


3, 4 en 5

Mijn beleid is er in eerste instantie op gericht om de maximale reisduur voor dieren te verkorten en de omstandigheden waaronder dieren worden vervoerd te verbeteren. Indien uit het rapport van de Europese Commissie blijkt dat de controle op en naleving van genoemde richtlijn te wensen overlaten, zal ik nader bezien hoe een en ander kan worden verbeterd. Aangezien het vervoer van dieren in veel gevallen via het grondgebied van meerdere lidstaten verloopt is het van eminent belang hierover met mijn buiten-landse collega's nadere afspraken te maken. Het eenzijdig nemen van aanvullende maatregelen acht ik om die reden minder zinvol. Ik sluit overigens niet uit dat de Europese Commissie in eerdergenoemd rapport ook zelf met voorstellen zal komen om de controle en handhaving te verbeteren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie