Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VluchtelingenWerk uit kritiek op nieuwe VreemdelingenWet

Datum nieuwsfeit: 14-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vluchtelingenwerk Nederland

'Nieuwe wet biedt te weinig bescherming en lost de problemen niet op'.

VluchtelingenWerk uit kritiek op nieuwe VreemdelingenWet

Persbericht, 14 juni 2000

Het voorstel voor de nieuwe vreemdelingenwet is in het begin gepresenteerd als een oplossing voor de achterstanden, niet als een initiatief om het asielbeleid verder aan te scherpen. Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, is echter een voorstel dat geen garanties biedt voor kortere procedures. Maar het leidt wel tot aanzienlijke verscherpingen voor het toelatingsbeleid en ondergraaft de bescherming van vluchtelingen. Bovendien verslechtert de rechtspositie van toegelaten vluchtelingen onder de nieuwe wet.

Vanmiddag zijn in de Tweede Kamer de wetsvoorstellen voor de nieuwe Vreemdelingenwet en de bijbehorende Invoeringswet aangenomen.

VluchtelingenWerk is met name teleurgesteld dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement dat op gespannen voet staat met het Vluchtelingenverdrag. In dit amendement staat dat ieder land dat partij is bij het Vluchtelingenverdrag en een ander mensenrechtenverdrag wordt beschouwd als een veilig land van herkomst. Dit houdt in dat vluchtelingen uit al deze landen niet worden toegelaten, tenzij zij aannemelijk hebben gemaakt dat het land van herkomst zijn verdragsverplichtingen ten aanzien van hen niet nakomt. Bijv. Sierra Leone, Somalie, Iran en Azerbeidzjan. Deze omkering en verzwaring van de bewijslast staat op gespannen voet maakt het voor vluchtelingen moeilijker om bescherming in Nederland te vinden. Daardoor ontstaat het risico dat mensen die in eigen land niet veilig zijn, worden teruggestuurd.

In het regeerakkoord zegt de regering nog: 'Het is van belang dat aan de langdurige onzekerheid voor asielzoekers over "blijven of teruggaan" door betere en snellere procedures een einde wordt gemaakt'. Eduard Nazarski, algemeen directeur van VluchtelingenWerk Nederland zegt hierover: 'Het wetsvoorstel is een gemiste kans. Met het nieuwe wetsvoorstel had de regering kunnen zorgen dat de procedures voor asielzoekers daadwerkelijk werden verkort.' VluchtelingenWerk vreest immers dat het wetsvoorstel de procedures voor asielzoekers niet zal verkorten. Daarvoor zijn in het wetsvoorstel te veel maatregelen opgenomen die de procedures kunnen oprekken, zoals het besluitmoratorium (wachtperiode van een jaar) en de aparte aanvraag en beslistijd voor de permanente vergunning. Bovendien kan de asielzoeker niet afdwingen dat de overheid de beslissingen binnen de gestelde termijnen neemt. En zijn er te weinig garanties dat de uitvoerende instanties op 1 januari klaar zijn om de nieuwe wet voortvarend uit te voeren.

Tenslotte constateert VluchtelingenWerk dat het geheel aan regelgeving een achteruitgang betekent voor vluchtelingen. Naast langere onzekerheid over de definitieve verblijfsstatus, wordt het recht op gezinshereniging beperkt en komen vluchtelingen in het algemeen later in aanmerking voor kinderbijslag en AWBZ. Bovendien moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen als hij een houder van asielverblijfsvergunning in dienst wil nemen. Dit is een hele belangrijke achteruitgang voor vluchtelingen. Deze formaliteit brengt voor de werkgevers die vluchtelingen in dienst willen nemen extra administratieve werkzaamheden met zich mee. Dit zal voor vluchtelingen nieuwe barrières opwerpen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt.

EINDE BERICHT

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie