Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Behandeling Voorjaarsrapportage 2000 gemeente Geleen

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geleen

Voorjaarsrapportage 2000.
Op donderdag 15 juni aanstaande wordt in de raad van de gemeente Geleen de voorjaarsrapportage 2000 behandeld. Tijdens het maandelijks persgesprek op 18 mei aanstaande geeft het college een toelichting op deze rapportage.

Procedure.
In de gemeentelijke planning- en controlcyclus is aangegeven dat in de raadsvergadering van 15 juni 2000 de eerste rapportage van het jaar aan de orde komt. De behandeling in de commissies vindt plaats tussen 23 en 25 mei.

Hoofdlijnen voorjaarsrapportage 2000.
De gegevens van de begroting van 2000 zijn alweer 3/4 jaar oud. In de voorjaarsrapportage wordt bekeken in hoeverre beleid en financiën nog stroken met de opgestelde plannen. De hoofdstukken 3 en 4 van de rapportage laten dit zien. Waar nodig wordt er bijgestuurd. Hoofdstuk 8 bevat daartoe alle beslispunten die uit de rapportage naar voren komen.

Naast de activiteiten die te maken hebben met de herindeling staat het voorjaar van 2000 in het teken van diverse grote projecten. In hoofdlijnen wil de raad, naast de reguliere werkzaamheden, de uitvoering van volgende projecten prioriteit geven. Het gaat hierbij niet om nieuwe zaken, maar alleen om een keuze uit projecten die al in de goedgekeurde begroting en het meerjarenbeleidsplan van Geleen staan, en passen binnen de daarin aangegeven financiële ruimte :
* een Centrum voor Werk en Inkomen in Geleen;
* de renovatie van sportcomplex Zuid, de kinderboerderij, de gemeenschapshuizen, het burgemeester Damenpark en Plinthos;
* de huisvesting van het cultuurcluster, de scholengemeenschap in Zuid, het wijkcentrum Lindenheuvel, de brandweer, diverse onderwijs- en welzijnsaccommodaties, het jongerenwerk Lindenheuvel;

* de binnenstadsvisie;

* de tuinboulevard samen met de aanleg van het landschapspark De Graven op Geleens grondgebied en een millenniumbos;
* verkeersprojecten in de vorm van fase 2 van de Kampstraat / Lemmensstraat, de westelijke randweg / rijkswegboulevard, en de fietspaden van en naar de nieuwe scholengemeenschap in Zuid.
Financieel resultaat.
Het totaalbeeld van de voorjaarsrapportage kent twee kanten. Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering en het resultaat dat een incidenteel karakter heeft.
Het beeld uit de reguliere bedrijfsvoering is nagenoeg neutraal. Daarnaast is sprake van een voordelig incidenteel resultaat. Dit doet zich voor bij het product Werkgelegenheidsbevorderende maatregelen. De snelle groei van dit product en de complexiteit van regelgeving maakten het noodzakelijk om de financiële situatie en het beheer nader te onderzoeken. Het onderzoek leverde een voordeel op van ƒ 2,9 (_ 1,3) miljoen dat zich gedurende een aantal jaren had opgebouwd. Belangrijkste oorzaken van het voordeel zijn : de gunstige economische ontwikkelingen, efficiëncy in de uitvoeringskosten, de structuur van de regelgeving en meer verkregen subsidies. Van belang is dat de inzet voor de doelgroep steeds optimaal is geweest.

De eerste rapportage van 2000 laat in totaliteit een positief beeld zien van bijna ƒ 3 (_ 1,4) miljoen. Samen met de post onvoorzien betekent dit een verwacht voordelig jaarresultaat van ƒ 3,7 (_ 1,7) miljoen.

Bestemming voordelig resultaat.
Voor de besteding van het rapportageresultaat wordt een aantal voorstellen gedaan. Er wordt geen gebruik van de toezegging van de CAI van ƒ 2 (_ 0,9) miljoen. Een bedrag van ƒ 1 (_ 0,45) miljoen wordt toegevoegd aan de beleidsreserve. Er wordt een bedrag opgenomen van ƒ 0,25 (_ 0,12) miljoen om een aantal kleine projecten te realiseren die alleen een financieel knelpunt kennen. Tot slot blijft ƒ 0,5 (_ 0,23) miljoen in onvoorzien. Het jaar is immers nog niet om.Felicitaties door wethouder Geenen aan echtpaar Hartsema-Goertz en aan de heer Beckers van Kelders Dakmaterialen B.V.

Adoptieplan voor projecten/straten/scholen in combinatie met het gebruik van gekleurde vuilniszakken. Zo luidde officieel de inzending van het echtpaar Hartsema-Goertz waarmee zij de milieuprijs 2000 in de wacht sleepten.
Gelet op eerdere acties zoals in de wijk Votulast in Utrecht en schoonmaakwerkzaamheden in de wijk St. Marten in Arnhem, is dit idee geen primeur voor Nederland. Desalniettemin staat de jury zeer positief tegenover dit idee aangezien het adopteren van projecten of straten een belangrijke impuls kan betekenen voor sociale vernieuwing en het vergroten van de leefbaarheid op wijkniveau. Naast bewustwording is het belangrijk dat mensen in hun eigen omgeving betrokken raken bij initiatieven op milieugebied ter voorkoming van vervuiling zoals graffiti, hondenpoep, slecht onderhouden straatmeubilair, fietswrakken en zwerfvuil.
In de inzending wordt voorts melding gemaakt van het promoten van gekleurde vuilnisbakken in de vorm van dieren. Door de jury wordt dit aspect gezien als een concrete uitvoeringsmaatregel in samenhang met het adoptieplan.
Ten aanzien van de gekleurde, en in de vorm van dieren uitgevoerde vuilnisbakken wordt opgemerkt dat het educatieve element hiervan groot is. Nadeel van een dergelijke inzamelvoorziening is de vandalisme-gevoeligheid. Momenteel ontwikkelt de gemeente beleid dat er op gericht is om in elke wijk een retourette (een soort inzamelpretparkje voor recyclebare afvalmaterialen) in een supermarkt onder te brengen. De speelse sfeer met educatieve elementen maken de retourette voor met name kinderen een trekpleister. De retourette is een formule die op grond van praktijkervaring een impuls geeft aan gescheiden afvalinname. Naast oud papier, glas en kleding - voor welke fracties in deze gemeente al een afzonderlijk inzamelsysteem operationeel is - kan bij een retourette eenvoudig blik, kunststof flacons en drankverpakkingen aangeboden worden. Hierdoor maakt een retourette een verdergaande mate van scheiding van huishoudelijk afval mogelijk dan thans op grond van de brengvoorzieningen mogelijk is. Dit is zeker in het kader van de individualisering van afvalstoffentarieven (tariefdifferentiatie) van groot belang. Op grond hiervan en gezien de tendens om ondergrondse inzamelvoorzieningen te realiseren, komt het voorstel tot het introduceren van gekleurde vuilnisbakken niet voor praktische toepassing in deze gemeente in aanmerking.

De jury van de Geleense Milieuprijs 2000 bestond uit:


-de heer P. Geenen (voorzitter), wethouder Stadsbeheer en Milieu;
-mevrouw drs. ing. Y. de Bie, namens de Kamer van Koophandel Zuid- Limburg;

-de heer J. van der Meulen, namens de commissie Stadsbeheer en Milieu;
-de heer J. Vroemen, namens Regionale Inspectie Milieuhygiëne;
-de heer H. Bemelmans, namens de Stichting Milieufederatie Limburg;
-de heer A. Bemelmans, namens Natuur- en Milieuoverleg Geleen.
Een eervolle vermelding kent de jury toe aan de 2 overige, genomineerde voorstellen, te weten:

Kelders Dakmaterialen B.V.
voor toepassing van mos sedumdakbedekking

en

de heer L. Vervoort
voor het inrichten van permanente schepplaatsen voor compost
Voor het jury-rapport bel met de heer Jos Jansen tel: 046-47 84 751


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...