Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie in Den Haag over seksuele kindermishandeling

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag


RSSG organiseert Brugconferentie over seksuele kindermishandeling

9 juni 2000

Het Regionaal Steunpunt Seksueel Geweld (RSSG) van de GGD Den Haag organiseert op 15 juni a.s. een Brugconferentie over hulp aan alle betrokkenen bij seksuele kindermishandeling. De Brugconferentie heeft plaats in De Haagse Lobby van het Stadhuis Den Haag (Spui 68, ingang Bibliotheek) en is bedoeld voor verwijzers, hulpverleners en managers van hulpverleningsinstellingen, politie en justitie. In 1997 startte in de regio Haaglanden een project voor de ontwikkeling van een hulpaanbod voor alle betrokkenen bij seksuele kindermishandeling binnen gezins- of familieverband. Het resultaat van dit project is vastgelegd in een zorgprogramma, waaraan verschillende instellingen, sectoren en disciplines meewerken. Daarmee wordt deze methode van hulpverlenen verankerd. De Brugconferentie verbindt het verleden en de toekomst. Zij slaat een 'brug' tussen het project en het in te voeren zorgprogramma.

Problematiek
De problematiek van seksueel misbruik in gezins- en familieverband is complex. Seksueel misbruik heeft vaak ernstige en langdurige gevolgen voor alle gezinsleden. Daarnaast zijn vaak verschillende instellingen betrokken bij de hulpverlening en behandeling. Het gaat dan om niet alleen om instellingen uit de jeugd- en volwassenenhulpverlening, maar ook om vrijwillige hulpverlening en justitiële vervolging of behandeling. Vaak heeft seksueel misbruik plaats in gezinnen of families waar veel problemen spelen en grensoverschrijdend gedrag en misbruik van generatie op generatie worden doorgegeven. Gezinnen waar seksueel misbruik speelt zijn gebaat bij op elkaar afgestemde hulpverlening aan alle betrokkenen, dus zowel aan de slachtoffers als aan de plegers en de niet-misbruikende ouders, broers en zussen.
Project CLAS-Haaglanden
Het project CLAS-Haaglanden liep van 1997 tot 1999. CLAS staat voor Contextuele Leergroepen voor Alle betrokkenen bij Seksueel misbruik. Het doel van het project is te experimenteren met een vorm van samenhangende, integrale hulp bij seksueel misbruik, waarbij verschillende instellingen nauw samenwerken. Deze instellingen zijn psycho-medisch centrum Parnassia, Stichting GGZ Delfland, Stichting Welzijnsorganisatie Haagse Hout en Stichting Jeugdzorg. Het Regionaal Steunpunt Seksueel Geweld coördineerde het project. De vorm van hulp waarmee is gewerkt gaat uit van een combinatie van individuele, partner-, gezins- en groepsgesprekken en is gebaseerd op de CLAS-methode. Deze methode is ontwikkeld door de Hongaars/Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Boszormenyi-Nagy en in Nederland al met succes toegepast in Limburg en Leiden. Daar heeft de toenemende vraag van cliënten geleid tot een aanmerkelijke vergroting van het hulpaanbod. Uitgangspunt van de methode is dat betrokken gezinsleden leren met respect met elkaar om te gaan, zodat kan worden toegewerkt naar een haalbaar herstel van gezinsverbanden en onderling vertrouwen. De resultaten van het project zijn beschreven in een eindrapportage. Deze is aangeboden aan wethouder Jetta Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie van de gemeente Den Haag. Zij heeft het initiatief genomen de directies van betrokken instellingen te stimuleren een intentieverklaring te ondertekenen tot gezamenlijke invoering van een zorgprogramma voor hulp aan alle betrokkenen bij seksuele kindermishandeling. De wethouder gaat nog met betrokken instellingen overleggen over het opnemen van dit zorgprogramma in het hulpaanbod, het afstemmen met andere zorgprogramma's en het maken van samenwerkingsafspraken. De Brugconferentie van 15 juni geeft hiertoe de eerste aanzet. De toepasbaarheid van de CLAS-methodiek is bij het project CLAS-Haaglanden onderzocht door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en de Vrije Universiteit. Het onderzoeksrapport wordt uitgebracht in september van dit jaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie