Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Spreekpunten PvdA voor debat financiele verantwoording 1999

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

 

Den Haag, 15 juni 2000.

SPREEKPUNTEN FRACTIEVOORZITTER AD MELKERT

VOOR HET DEBAT OVER DE VERANTWOORDING 1999

1.

In de Kamer bestaat vaak meer belangstelling voor het formuleren van nieuw beleid dan voor de controle op de uitvoering van vastgesteld beleid. Door het introduceren van 'de derde woensdag' brengt de Kamer daar meer evenwicht in. Dat is belangrijk voor de verantwoording naar de burgers: zij hebben recht op beter inzicht in de besteding van hun belastingmiddelen.

Het werken met jaarverslagen vraagt om een werkwijze waarbij vooraf meer moet worden nagedacht over de doelen die moeten worden gerealiseerd. Aandacht voor de complexiteit van de uitvoering kan eraan bijdragen de vaak optredende kloof tussen beeld en werkelijkheid van politiek handelen te overbruggen.

2.

Verantwoording afleggen is één ding. Verantwoordelijkheid nemen is daarmee nog niet verzekerd. De PvdA is van mening dat de overheid op de daartoe aangewezen terreinen duidelijker sturende of ordenende verantwoordelijkheid moet nemen in het algemeen belang. Hiervan uitgaande kan een contract met de burger worden aangegaan: het formuleren van meetbare beleidsdoelstellingen en het rapporteren over de resultaten hiervan, zowel in hun financiële als in hun maatschappelijke gevolgen.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de huidige regering na haar aantreden "public service agreements" geïntroduceerd, die de voortgang van de beleidsprestaties per kwartaal in beeld brengen. De PvdA vraagt het kabinet de Kamer inzicht te geven in die Britse opzet. Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor de wijze van formulering van een volgend regeerakkoord: meer toegespitst op te bereiken doeleinden.

3.

Wat heeft de eerste Dag van de Verantwoording ons opgeleverd?

In de eerste plaats dat departementen hun werkwijze in veel gevallen aanzienlijk zullen moeten bijstellen. Zij moeten veel meer databank van de samenleving willen zijn, niet alleen administrateur van het eigen huis.

Ten tweede dat de Kamer in haar eigen werkwijze consequenter de voortgang in de resultaatsverantwoording aan de orde moet stellen.

De belangrijkste conclusie van de onderzoeken tot nu toe is dat er nog wel voldoende goede wil is om de verantwoording van het eigen departementale beheer beter te organiseren, maar dat daar het verantwoordelijkheidsgevoel vaak ophoudt.

De ministeriële verantwoordelijkheid gaat echter verder: zij dient betrekking te hebben op de doeltreffendheid van de publieke taakvervulling, met inbegrip van de beleidsresultaten die onder de hoede van zelfstandige bestuursorganen (zbo's) tot stand komt.

Door veel ministeries wordt naar deze "derden" verwezen om het gebrek aan gegevens te verklaren. Het meest in het oog springende voorbeeld is het onvermogen van het ministerie van VWS de prestatiegegevens van de premiegefinancierde sector te overleggen. Dit zal in de toekomst anders moeten: het algemeen belang vereist dat door de minister ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor de maatschappelijke prestaties die derde instanties met inzet van publiek (premie)geld verrichten.

4.

De Dag van de Verantwoording heeft veel aanknopingspunten opgeleverd voor beleidsaanpassing. Ik wil er een paar uitlichten die het kabinet zonder omwegen tot een nieuwe aanpak moeten brengen.


* Arbeidsmarkt publieke sector:

Vorig najaar heeft de PvdA-fractie gepleit voor een offensieve aanpak van de arbeidsmarktknelpunten in de publieke sector. In de Voorjaarsnota heeft het kabinet hier slechts in beperkte mate, en nogal hapsnap, op gereageerd. Het kabinet zal zich beter moeten verantwoorden over de vooruitzichten van een daadwerkelijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden, zodat de overheid op alle nivo's ten opzichte van het bedrijfsleven voldoende concurrerend blijft op de arbeidsmarkt. De PvdA-fractie pleit voor een vergelijkend onderzoek met ruimte voor aanbevelingen om waar nodig de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector te verbeteren.


* Onderwijs:

De Kamer heeft van het kabinet toezeggingen gekregen over drie zaken: de aanpak van het lerarentekort, inzicht in de mate van lesuitval en de toereikendheid van het geïnvesteerde geld. Dit moet snel tot een vervolg leiden.

Bijzondere aandacht is nodig voor de bekostiging van het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Het aantal lesuren en de examenresultaten in het mbo moeten sterk verbeterd worden onder sterkere regie van het ministerie. Er is een onafhankelijk onderzoek nodig naar de ontwikkeling van de studentenaantallen en de bekostigingssystematiek in het hoger beroepsonderwijs.

Meer in het algemeen is een kwalitatief betere verantwoording nodig om de povere kwantitatieve prestatie van Nederland (in vergelijking met andere OESO-landen) bij de overheidsuitgaven voor onderwijs en onderzoek op haar betekenis te kunnen beoordelen.


* Zorg:

PvdA en D66 pleiten al langer voor een Wet op de Informatievoorziening. Tenzij de minister van VWS in september alsnog met een vertrouwenwekkende aanpak komt om over de prestatie van de premiegefinancierde sector afdoende te rapporteren zal de Kamer hier haar verantwoordelijkheid moeten nemen met een eigen initiatief.


* Veiligheid:

Binnenlandse Zaken en Justitie zitten nog teveel op de achterhand. De verwijzing naar een convenant met korpsbeheerders over de toename van het aantal politieagenten stelt de PvdA-fractie onvoldoende gerust. Wij hebben dat eerder meegemaakt! De minister van Binnenlandse Zaken in het vorige kabinet beloofde duizenden extra agenten, maar raakte uiteindelijk de tel kwijt.

Het gaat overigens om meer dan het aantal agenten. Het gaat vooral om het terugdringen van (het gevoel van) onveiligheid. Het aantonen van vooruitgang op weg naar een als veiliger ervaren samenleving (b.v. aantal rechters, capaciteit van jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, opvang voor verslaafden) is voor de PvdA-fractie de eerste prioriteit in de voorbereiding van de verantwoording in 2001.


* Grondprijs:

De resultaten van het kabinet op het terrein van het verwerven van grond voor de ecologische hoofdstructuur, de bufferzones in de open ruimten in de randstad en de sleutelprojecten in de steden zijn beduidend minder dan de eerder geformuleerde ambities. In voorjaarsnota en begroting zal erin voorzien moeten worden dat de doelen alsnog gehaald worden.


* Europese subsidies:

Buitenlandse Zaken, LNV, SZW en EZ bieden onvoldoende inzicht in de besteding van Europese subsidiegelden en de daarbij behorende Nederlandse co-financiering. Dit bemoeilijkt het meten van de resultaten. Dit is met name een probleem als het gaat om de sluitende aanpak bij het terugdringen van de langdurige werkloosheid. In de toekomst zou dit er toe kunnen leiden dat Nederland niet meer in staat is om een redelijk aandeel van de beschikbare middelen in de wacht te slepen. Hoofdzaak is: wie is de eigenaar van de verantwoordelijkheid?


* FES

De PvdA vindt de gang van zaken rond het FES uitermate onbevredigend. Onduidelijk is wat voor investeringen is gereserveerd en wat de planning van de uitvoering is. De gedachte dat het afstaan van vermogen wordt gecompenseerd door het investeren in vermogen wordt grotendeels verlaten. De PvdA stelt voor in de toekomst ook de opbrengst uit verkoop van domeingronden voor de voeding van het Fonds te benutten.

De regering zal zich op Prinsjesdag beter moeten verantwoorden over de lange termijn planning van de grote investeringen. De doorbraak op het terrein van de bereikbaarheid verdient navolging: zowel door mobiliteitsinitiatieven buiten de randstad als door toekomstgerichte investeringen in kennis, steden (de sleutelprojecten) en natuur (EHS en landbouwsanering).

5.

Op een aantal gevolgtrekkingen uit de beleidsverantwoording zal worden teruggekomen bij de behandeling van de voorjaarsnota volgende week en bij de beoordeling van de begroting 2001 op prinsjesdag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...