Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 24

MEDEDELING van ontvangen AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Merellaan 443a, dakkapel aanbrengen.
Duikerlaan 260, tijdelijke huisvesting ABN/AMRO bank plaatsen. Wijnkoopsbaai 90, dakkapel aanbrengen.
Fazantstraat 42, dakkapel aanbrengen.
Capelseweg 140/142, winkelruimte vergroten.
Heer Halewijnburg 1, dakkapel aanbrengen.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN EEN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING.

01. Kopspoor 20, tuinhuisje plaatsen.
02. Pascaltuin 15, tuinhuisje plaatsen.
03. Nijverheidsstraat 40, bedrijfspand met dienstwoning bouwen.
Aan de bij 01 en 02 genoemde meldingen van een bouwvoornemen kan worden medegewerkt door met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan. Aan de bij 03 genoemde aanvraag kan, ten behoeve van het onderbrengen van de dienstwoning in het plan, worden medegewerkt door toepassing te geven aan de vrijstellingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel 6, lid 5 onder i van de Voorschriften bestemmingsplan Capelle West 1997.
In verband met de vrijstellingsprocedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 15 juni 2000 gedurende vier weken op werkdagen ter inzage.
Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

Verzenddatum 6 juni 2000:
Verdistraat 14, 15 en 16, dakkapel aanbrengen. St. Annabaai 28, woonhuis vergroten.
Offenbachstraat 1, 17 en 25, dakkapellen aanbrengen. Geelvinkbaai 104 en 106, dakkapellen aanbrengen.
Belanghebbenden die menen door één van de hierboven genoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

INVALIDENPARKEERPLAATS (BESTUURDER)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel brengen ter openbare kennis, dat:

I. zij op 23 mei 2000 hebben besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer JD-SB-48 ten behoeve van de heer D.W.O. Betram, wonende Drieluik 9 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemd besluit alsmede de daarbijbehorende gewaarmerkte tekening liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen.
Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) aan vragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, te 3007 BM Rotterdam.

ll. dat aan mevrouw W. van de Griend, p/a Dorpsstraat 3, met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, vrijstelling is verleend van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan Middelwatering Herziening II, voor de vestiging van een restaurant in een gedeelte van het pand Dorpsstraat 3.

Belanghebbenden die menen door deze beschikking te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid tegen deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van de beschikking worden ingediend. Verzenddatum beschikking:14 juni 2000
De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie