Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedgekeurd wijzigingsplan gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Goedgekeurd wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat gedurende de periode van 15 juni 2000 t/m 26 juli 2000 - m.u.v. dinsdag 20 juni - het onderstaande goedgekeurde wijzigingsplan ter inzage ligt:

Partiële wijziging bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe 'omgeving Hessenweg 61'

Deze wijziging ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorziet in een functiewisseling van een agrarisch bedrijf naar drie nieuw te bouwen woningen op het perceel Hessenweg 61 in Ede.

Op 16 mei 2000 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland dit uitwerkingsplan goedgekeurd. Er is één bedenking bij het college van burgemeester en wethouders ingediend. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de ingediende bedenking geen aanleiding geeft tot het onthouden van goedkeuring aan bovengenoemd plan.

Dit goedgekeurde wijzigingsplan alsmede het goedkeuringsbesluit ligt ter visie bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. De informatiebalie is - m.u.v. dinsdag 20 juni - van maandag t/m donderdag geopend van
9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Een beroepschrift kan worden gezonden aan de Raad van State indien:


- tijdig bij het college van burgemeester en wethouders een bedenking kenbaar is gemaakt.

- overtuigend aangetoond kan worden dat men redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest om tijdig bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Het beroepschrift moet binnen de beroepstermijn worden gestuurd naar de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. De beroepstermijn begint op 15 juni 2000 en eindigt op 26 juli 2000.

Na deze termijn van zes weken wordt het goedkeuringsbesluit onherroepelijk, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.Ede, 14 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie