Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vastgesteld bestemmingsplan gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat van 15 juni 2000 t/m 12 juli 2000 - m.u.v. dinsdag 20 juni - het volgende vastgestelde bestemmingsplan ter visie ligt:

Bestemmingsplan Ede 'Omgeving Slijpkruikweg - Trompstraat - De Ruijterstraat'

Dit bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het gebied dat wordt begrensd door de Tromp-straat, de De Ruijterstraat, de provinciale weg N224 en de Slijpkruikweg in Ede. Het plan voorziet in de sloop van de in het gebied aanwezige bedrijfsbebouwing en de realisering van een kleinschalige woonlocatie met circa 50 woningen in diverse typen.

Er zijn bij de gemeenteraad 50 zienswijzen ingediend tegen dit bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft het plan op 8 juni 2000 gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. De informatiebalie is - m.u.v. dinsdag 20 juni
- van maandag t/m donderdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.

Van 15 juni 2000 t/m 12 juli 2000 kunnen schriftelijke bedenkingen tegen dit bestemmingsplan worden ingebracht bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, Postbus 9090,

6800 GX ARNHEM, mits:


- tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar is gemaakt; aangetoond kan worden dat men tijdens de ontwerpfase redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken;

Tevens kan een ieder die het niet eens is met de wijzigingen die zijn aangebracht een bedenking indienen.

Degenen die schriftelijk een bedenking binnen genoemde termijn indienen, zullen van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland een uitnodiging ontvangen om deze bedenking mondeling toe te lichten.Ede, 14 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie