Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 15-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.donderdag
15 juni 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 15 juni om 10.15 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer over de financiele verantwoording van de ministeries over het jaar 1999 (het betreft
hier alleen de eerste termijn).

Vervolgens debatteert de Kamer over het sanctiebesluit dat in 1997 tegen Irak is ingesteld. Dit besluit had een duur van drie jaar
en dient opnieuw bekeken te worden.


* Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda
voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken:
10.00 tot ca. 12.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen

(Buitenlandse Zaken) en Herfkens

(Ontwikkelingssamenwerking) over:


-
de Nederlandse bijdrage aan de oplossing van conflicten in Sub Sahara Afrika;


-
de actuele situatie in Nigeria;


-
de Top tussen Afrika en deEuropese
Unie van april dit jaar.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Justitie:

10.00 tot ca. 12.30 uur Troelstrazaal


Agenda: algemeen overleg met de ministers Pronk

(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer) en Korthals (Justitie) over:


-
de halfjaarlijkse rapportage inzake
de voortgang van de milieuwethandhaving 1999-2000;

-
de invoering van verplichte asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties;


-
het rapport van de inspectie milieuhygiëne inzake benzinestations;


-
bentazon in drinkwater en over herijking van het gedoogbeleid bij de overschrijding van drinkwaternormen.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
10.00 tot ca. 13.00 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund

(Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) onder meer over

groepsgroottes in het basisonderwijs en de kwaliteit

van verschillende vormen van onderwijs.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
10.15 tot ca. 13.15 uur

Suze Groenewegzaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenhart

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het

persoonsgebonden budget voor intensieve thuiszorg.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
13.00 tot ca. 15.00 uur

Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken

en Werkgelegenheid) over verruiming van

scholingsmogelijkheden voor alleenstaande ouders met

een bijstandsuitkering.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
14.00 tot ca. 15.00 uur - Suze Groenewegzaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij) over vergaderingen van de

ministers van Visserij van de lidstaten van de Europese

Unie en over de kaderrichtlijn water.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.30 uur

Van Someren-Downerzaal


Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en

staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken)

over de regeringsreactie op de Intergouvernementele

conferentie van afgelopen februari over hervormingen

van de instellingen van de Europese Unie (de

zogenoemde derde notitie ICC-2000).

Europese Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 14.00
tot ca. 17.00 uur Klompézaal


Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over

vergaderingen van de ministers van Milieu van de

lidstaten van de Europese Unie.

Justitie: 14.30
tot ca. 16.30 uur Troelstrazaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie)

over:


-
de rechtspositie van vrouwen in het
vreemdelingenbeleid, met name na verbreking van een huwelijk of relatie;


-
de situatie van houders van de oude
artikel 10 lid 2 status die te maken krijgen met verbreking van de huwelijksrelatie
en de termijn van vier weken voor het aanvragen van voortgezet verblijf.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en Justitie: 14.30
tot ca. 18.00 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart

Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister

Korthals (Justitie)


- van 14.30 tot 16.15 uur over zwerfjongeren en de
vernieuwing van de jeugdzorg;


-
van 16.15 tot ca. 18.00 uur wordt gesproken over de

pleegzorg.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
15.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij) over vergaderingen van de

ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese

Unie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.00 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst en

staatssecretaris Faber (beiden Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij) en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid,

Welzijn en Sport) onder meer over het Witboek

voedselveiligheid waarin afspraken worden gemaakt om de

voedselveiligheid te waarborgen.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: style='font-family:Courier'>16.30 tot ca. 18.00 uur
Van Someren-Downerzaal


Agenda: algemeen overleg met minister-president Kok, minister

Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden

Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van

regeringsleiders van lidstaten de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties: 11.30 uur
Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven
en procedures.

Justitie: style='font-family:Courier'>12.30 tot ca. 12.50 uur Klompézaal


Agenda: kennismakingsgesprek
met een kandidaat van de

aanbevelingslijst voor de Hoge Raad der Nederlanden.

Europese Zaken:
13.00 uur Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven
en procedures.

Defensie:
13.30 uur Van Someren-Downerzaal


Agenda: ingekomen brieven
en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn
en Sport:
14.00 tot ca. 15.00 uur

Dreeskamer


Agenda: gesprek met de voorzitter van het Platform aanpak

wachttijden curatieve zorg, de heer Drees, over twee

uitgebrachte notities inzake de versterking van de

reguliere zorg in relatie tot arbeidsrelevante

aandoeningen.

Justitie:
14.00 tot ca. 14.30 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met de president
van en de procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Buitenlandse Zaken: 16.00
tot ca. 16.45 uur

Eerste Commissiekamer


Agenda: gesprek met de nieuw
benoemde ambassadeur te Rabat, de

heer Revis.

DELEGATIE KAZAKSTAN BEZOEKT KAMER

De voorzitter van de vaste
Commissie voor Buitenlandse Zaken
ontvangt vanaf 15.00 uur een delegatie uit Kazakstan. De delegatie bestaat onder andere uit de onder-Minister voor Cultuur en Informatie
en Nationale Eenheid en de Vice-voorzitter van de Assembly of the Peoples of
Kazakakstan. Het bezoek staat in het teken van onderzoek naar internationale
ervaringen met minderheden in het openbaar bestuur (Eerste Commissiekamer).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie