Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Snellere instroom jong talent in de wetenschap nodig

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Afzender is: Gericht aan: dienst

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Received: from (127.0.0.1) by utr.nieuwsbank.nl with SMTP for ; Fri, 16 Jun 2000 12:45:33 +0200
Mime-version: 1.0
From: Razende Robot Reporter To: dienst
Subject: Ministerie OC en W persberichten 2000 - index - X-Url: www.minocw.nl/pers2000/0079.htm
Content-type: multipart/mixed; boundary="-961152333-0.51838146267-386010616-" Date: Fri, 16 Jun 2000 12:45:33 +0200
Sender: (dick@nieuwsbank.nl)
Message-Id: <22FF1G96CMTB4@nieuwsbank.nl>

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 16-06-2000 Home

Persbericht
Nummer: 79

Arbeidsmarkt voor wetenschappers moet aantrekkelijker worden

Snellere instroom jong talent in de wetenschap nodig

Universiteiten en onderzoekinstellingen moeten hun carrièrebeleid versterken. De komende jaren moet jong talent boven de beschikbare formatie aangesteld kunnen worden. Een derde van de huidige wetenschappers en onderzoekers gaat de komende jaren met pensioen. Er is voldoende jong talent om deze plaatsen op te vullen, maar universiteiten en instellingen slagen er onvoldoende in om deze mensen vast te houden. Het tekort aan wetenschappers dat daardoor dreigt te ontstaan, bedreigt ook de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs en de ontwikkeling van de kenniseconomie in Nederland. Dat staat in het rapport Talent voor de Toekomst, Toekomst voor Talent, dat mevrouw Dr. Lieteke van Vucht Tijssen op verzoek van minister Hermans (OCenW) heeft opgesteld. Met dit rapport geeft de minister uitvoering aan de moties van Van der Hoeven (CDA) en Lambrechts (D66). Deze moties werden ingediend bij de behandeling van het wetenschapsbudget 2000 (in oktober 1999). Het rapport is vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd. Hermans zal het rapport bestuderen en daarna zijn reactie geven.

Mevrouw Van Vucht Tijssen (ex-lid van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht) signaleert dreigende tekorten in alle wetenschapsgebieden, met name bij landbouw, gedrag en maatschappij, economie, techniek, rechten, gezondheid, taal en cultuur. Bij ongewijzigd beleid ontstaat in 2003 al een tekort van bijna 1300 mensen, in 2008 loopt dat op tot bijna 2900. Daarbij gaat het vooral om de vaste wetenschappelijke staf en toponderzoekers. Die tekorten kunnen voorkomen worden als jonge onderzoekers sneller doorstromen. Ook de positie van vrouwelijke onderzoekers is zorgwekkend. Van de afgestudeerden is 54 procent vrouw. Van de promotieplaatsen nemen vrouwen 35 procent voor hun rekening, bij de Universitair Docenten is dat 22 procent, bij de Hoofddocenten 10 procent en bij de hoogleraren
5 procent. Daarmee staat Nederland, wat participatie van vrouwen in wetenschap en onderzoek betreft, onderaan in Europa. Verder constateert mevrouw Van Vucht Tijssen dat het imago van de universiteiten op de arbeidsmarkt mager is en dat de animo onder studenten voor een loopbaan in het onderzoek afneemt.
Aanbevelingen

Jonge onderzoekers en vrouwen moeten in grotere aantallen en sneller kunnen doorstromen naar hogere functies. Universiteiten en instellingen moeten daarvoor kweekvijvers voor veelbelovende jonge onderzoekers creëren en via een krachtig personeelsbeleid jongeren goede carrièreperspectieven en een goede arbeidsmarktpositie bieden. Het aantal vrouwelijke hoofddocenten en hoogleraren kan flink toenemen door een landelijk expertisecentrum op te zetten, meer onderzoeksplaatsen specifiek voor vrouwen te creëren (Aspasia-plaatsen) en door een geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Via ronde tafelconferenties zou minister Hermans de samenwerking tussen universiteiten en instellingen en het bedrijfsleven kunnen vergroten.

De verantwoordelijkheid voor een goed personeelsbeleid ligt bij de universiteiten en de instellingen. De commissie Van Vucht Tijssen constateert dat zij hiervoor onvoldoende geld hebben. Om haar aanbevelingen te realiseren is naar haar oordeel tien jaar lang een extra bedrag van 140 miljoen gulden per jaar nodig.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie