Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rede: De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant


Inaugurele rede prof. dr. Alain L.P.G. Verbeke LL.M.

De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!

Op vrijdag 16 juni 2000 zal prof. dr. Alain L.P.G. Verbeke LL.M. het ambt aanvaarden van hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder de Rechtsvergelijking aan de Katholieke Universiteit Brabant met het uitspreken van zijn inaugurele rede, getiteld: 'De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!'.

Aula KUB - 16.15 uur


1. Vraagstelling

"Mag ik vrij beslissen om vrijwel niets van mijn bezittingen na mijn overlijden te vermaken aan mijn vrouw en drie kinderen?" "Mag ik via schenking en testament bewerkstelligen dat bijna geheel mijn vermogen toekomt aan het Rode Kruis en aan de Stichting KUBrabant?"
Deze fundamentele vraagstelling, die ieder van ons raakt en aanbelangt, vormt de kern van de oratie.


2. Internationale tendensen

In zijn rede wijst Verbeke op de internationale tendens om na overlijden eerder de positie van de langstlevende echtgenoot te beschermen en te versterken dan die van kinderen of andere bloedverwanten Rechtsvergelijkende analyse toont ook aan dat de legitieme portie van kinderen meer en meer ontbloot of uitgehold wordt, terwijl er in sommige landen zelfs helemaal geen sprake is van een legitieme.


3. Primaat van beschikkingsvrijheid

Verbeke pleit voor de beschikkingsvrijheid van elke burger over zijn vermogen.

Een inbreuk daarop is enkel aanvaardbaar indien de derde die aanspraak op het vermogen maakt daartoe een verantwoorde grondslag kan voorleggen (verzorgingsbehoefte of bijdrage tot vermogensopbouw). De inbreuk op de beschikkingsvrijheid mag ook niet groter zijn dan nodig voor de realisatie van dergelijke doelstelling
(proportionaliteitsvereiste).

Het toekennen van een legitieme portie voldoet niet aan voornoemde vereisten. Daarom pleit Verbeke voor de afschaffing van de legitieme. De bescherming van de langstlevende moet in eerste instantie worden gerealiseerd via (zonodig dwingend) huwelijksvermogensrecht. Indien dit niet volstaat kan de langstlevende ook nog dwingende aanspraken formuleren op de nalatenschap op grond van verzorgingsbehoefte of geleverde bijdrage. Vergelijkbare aanspraken zouden ook aan kinderen en zelfs aan andere derden die van de erflater afhankelijk zijn, moeten toekomen.
In de mate dat de afschaffing van de legitieme maatschappelijk (nog) niet aanvaardbaar zou zijn, is dringend een ontbloting van de legitieme gewenst. Hierbij is onder meer van belang dat de legitimaris geen erfgenaam meer is, maar schuldeiser van een geldvordering; dat diens rechten moeten wijken voor de rechten van een echtgenoot en dat verzaking aan de legitieme mogelijk wordt.


4. Nederlands recht op het goede spoor

Met de invoering van het nieuwe erfrecht vanaf waarschijnlijk 1 januari 2002 zit het Nederlandse recht op het goede spoor. Het nieuwe erfrecht is immers een vrij substantiële uitkleed-operatie van de klassieke legitieme. Met deze 'ontblote' legitieme zullen vele problemen in de praktijk op een beter aangepaste manier kunnen worden aangepakt dan vandaag het geval is.

Curriculum vitae:

Prof. dr. Alain Verbeke, LL.M. (1964) studeerde juridische wetenschappen aan de KU Leuven, de Universiteit Gent en Ann Arbor (USA) en promoveerde tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven in 1995. Hij is thans verbonden als hoogleraar aan het Instituut voor Notarieel Recht van de Katholieke Universiteit Leuven; tevens is hij hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universitaire Instelling Antwerpen. Daarnaast is Verbeke vennoot bij Casman & Verbeke Consultants.
In oktober 1999 werd hij aan de KUB benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder de Rechtsvergelijking. Verbeke is gespecialiseerd in huwelijksvermogensrecht, goederenrecht en erfrecht en zal aan de KUB betrokken zijn bij het onderzoek van het Center for Company Law van het Schoordijk Instituut.
Persvertegenwoordigers, die prijs stellen op toezending van de integrale tekst van de rede, kunnen deze aanvragen bij Voorlichting en Externe Betrekkingen van de KUB, tel. 013-4662000.

07-06-2000 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie