Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS inzake kwaliteit en toezicht kinderopvang

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VWS inz kwaliteit en toezicht kinderopvang
Gemaakt: 22-6-2000 tijd: 16:42


2


26587 Kinderopvang

Nr. 8 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2000

Dezer dagen ontvangt u de hoofdlijnen voor de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang. Daarin schetst het kabinet het toekomstig stelsel voor de kinderopvang. De kwaliteit van de instellingen en het toezicht op de kwaliteit door de overheid vormt daarvan een essentieel onderdeel. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit doorslaggevend is voor de effecten die kinderopvang heeft op de ontwikkeling van kinderen. Je moet er dus van op aan kunnen dat het goed zit met de kwaliteit.

In de hoofdlijnennota worden belangrijke voorstellen gedaan om blijvend eisen te stellen aan de kwaliteit waaraan alle voorzieningen voor kinderopvang moeten voldoen. Bovendien wordt aangegeven hoe het toezicht door de overheid zal worden verbeterd en versterkt. Als sluitstuk op dit systeem zal er een landelijk "toezicht op het toezicht" worden geformeerd om de kwaliteit van het toezicht te bewaken.

Deze voorstellen zullen worden verankerd in de nieuwe wet. Ik vertrouw er op dat daarmee ook op de lange termijn de kwaliteit van de kinderopvang kan worden gewaarborgd.

Ik wil echter niet afwachten tot de nieuwe wet van kracht is. Al eerder heb ik u bericht dat ik het initiatief heb genomen om het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang, dat zoals de naam al aangeeft tijdelijk was bedoeld, te verlengen tot de Wet basisvoorziening kinderopvang van kracht is. Daarmee wordt voorkomen dat er een gat zou vallen tussen de huidige kwaliteitsregels op grond van de Welzijnswet (uitgewerkt in genoemd besluit) en de Wet basisvoorziening kinderopvang.

Mede dankzij die kwaliteitsregels die voor iedere instelling voor kinderopvang gelden, is de Nederlandse kinderopvang, ook internationaal gezien, gemiddeld van hoog niveau. Maar wij moeten uiteraard goed controleren om te zien dat het zo blijft en waar nodig nog beter wordt.

Er is op dit moment sprake van variatie in de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang door de gemeenten. Ik vind dat om meerdere redenen ongewenst en ik heb dan ook maatregelen genomen om het toezicht te stroomlijnen en te versterken.

In de eerste plaats vind ik het gewenst om het toezicht door de GGD'en te uniformeren zodat overal in Nederland de inspecteurs kinderopvang dezelfde onderdelen op basis van gelijke normen controleren. Samen met de VNG heb ik onlangs daartoe GGD Nederland bereid gevonden een toezichtsprotocol te ontwikkelen en te implementeren binnen het GGD-veld.

Dit voorjaar heb ik de organisatie en de financiering van het toezicht nader laten onderzoeken. De resultaten daarvan zijn recent beschikbaar gekomen. De onderzoekers hebben de kosten van het toezicht in de huidige situatie berekend en hebben scenario's ontwikkeld voor versterking van het toezicht in de toekomst. De uitwerking van die scenario's zal ik meenemen in de voorbereiding van de nieuwe wet. Ik wil het toezicht echter ook op de korte termijn versterken. Mede op basis van het onderzoeksrapport heb ik dan ook besloten nog dit jaar extra geld uit te trekken voor de versterking van het toezicht op de kinderopvang. Voor de jaren 2000-2002 zet ik in totaal een bedrag van f8,25 miljoen in om de capaciteit van het toezicht in overeenstemming te brengen met het stijgende aantal voorzieningen en om het bereik, de kwaliteit en de deskundigheid van het toezicht te verbeteren. Op korte termijn zal ik in overleg treden met de VNG en met GGD Nederland om daartoe een plan van aanpak uit te werken.

Tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijk, vind ik dat ouders recht hebben om te weten hoe het met de kwaliteit van "hun" crèche is gesteld. De rapportage van de GGD wordt soms wel, maar vaker niet ter inzage gegeven aan de ouderraad. Samen met de VNG en GGD Nederland wil ik maatregelen nemen om te bevorderen dat ouders de beschikking krijgen over de bevindingen van het toezicht.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

A.M. Vliegenthart

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie