Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak evaluatie parkeerverordening Amstelveen 1998

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amstelveen


Nieuws

Inspraak evaluatie parkeerverordening Amstelveen 1998
In 1998 is de parkeerverordening Amstelveen 1998 van kracht geworden. Op verzoek van de gemeenteraad is deze parkeerverordening geëvalueerd. Deze verordening bevat voorschriften die betrekking hebben op de gebie-den met betaald parkeren en met parkeren voor vergunninghouders. In het evaluatierapport wordt voorgesteld de verordening op onderdelen aan te passen: De belangrijkste voorstellen zijn:
* Het in de verordening opnemen dat een bewonersparkeervergunning voor een tweede auto kan worden ver-strekt, wanneer de parkeersituatie ter plaatse dit toelaat.

* Het wijzigen en verruimen van de bezoekersregeling voor het bezoek van de bewoners. Voorgesteld wordt de nieuwe bezoekersvergunning te combineren met een parkeerschijf, waarmee men een aantal uur mag parke-ren. Tevens wordt de mogelijkheid geopend om meer bezoekersvergunningen te verkrijgen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de resultaten van deze evaluatie samen met het ambtelijk advies over deze evaluatie ter inzage te leggen.

Van 16 juni 2000 tot 1 augustus 2000 kunnen deze stukken bij de informatiebalie van de dienst stadsontwikke-ling en openbare werken in het raadhuis worden ingezien. In deze periode kan tevens schriftelijk op de plannen worden gereageerd. De parkeertarieven maken geen deel uit van deze schriftelijke inspraak. Uw reactie kunt u toezenden aan burgemeester en wethouders, postbus 4, 1180 BA te Amstelveen.
Na verwerking van de inspraakresultaten zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan tot wijziging van de parkeerverordening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie