Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief VWS over Handhavingsplan Infectieziektenwet

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief Handhavingsplan Infectieziektenwet

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

GZB/GZ 2.074.261

Hierbij stuur ik u ter informatie het handhavingsplan Infectieziektenwet zoals dit door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is opgesteld. De Infectieziektenwet is per 1 april 1999 in werking getreden. In december 1999 is de wet gewijzigd waarbij Legionellose is verschoven van categorie C naar categorie B en categorie C is uitgebreidt met ziekte veroorzaakt door enterohaemorrhagische E. coli.

In onderhaving handhavingsplan wordt aandacht besteed aan het toezicht op naleving van de Infectieziektenwet, conform artikel 29 van deze wet. Het toezicht op de infectieziektebestrijding beperkt zich echter niet tot naleving van deze wet. Ook de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid zijn hierbij van belang.

In het handhavingsplan wordt ingegaan op regulier toezicht op de infectieziektebestrijding door artsen, laboratoria, instellingen en gemeenten, maar wordt ook aangegeven dat de IGZ thematische onderzoeken verricht en toezicht heeft bij crises. De rol van de IGZ bij crisis is verder vastgelegd in de afspraken rondom de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI).

De Inspectie merkt in het handhavingsplan op dat de kwaliteit van de infectieziekte-bestrijding wordt bevorderd door het gebruik van een professionele standaard. De ontwikkeling van standaarden bevindt zich in een vergevorderd stadium waarbij de LCI en de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) een belangrijke rol spelen. De taken van de gemeente op het terrein van de infectieziektebestrijding zullen nog nader worden omschreven in de WCPV in het kader van de versterking van de openbare gezondheidszorg.

Aangezien ik een goede infectieziektebestrijding van groot belang vind voor de volkgezondheid en het een onderwerp betreft dat potentieel crisisgevoelig is, zal ik de IGZ verzoeken het handhavingsplan zorgvuldig toe te passen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie