Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gewijzigd evaluatiesysteem gemeente Gent

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

G e w i j z i g d e v a l u a t i e s y s t e e m

Reeds bij de infosessies rond het evaluatiesysteem in 1998 en 1999 gingen er stemmen op en werden er voorstellen gedaan om het toen voorgestelde evaluatiesysteem te optimaliseren.

Ondanks heel wat lofbetuigingen voor het Gentse systeem vanuit heel Vlaanderen, zowel uit de openbare sector als uit de private sector, werden na de eerste toepassing op basis van een evaluatie van het evaluatiesysteem een aantal concrete aanpassingen voorgesteld.

Deze aanpassingen steunen op


- bevindingen van een enquete bij een zeshonderdtal personeelsleden

- een statistische verwerking van de resultaten waarbij factoren zoals leeftijd, statuut, werkregime, dienst enz. bekeken werden

- een inhoudelijke evaluatie door de betrokken ambtenaren die het systeem hielpen ontwerpen alsook de opleidingen verzorgden

- een evaluatie van de werking van de beroepscommissie

- meerdere besprekingen van het directie-comité
Zo veel mogelijk rekening houdend met alle opmerkingen en voorstellen werd een gewijzigd evaluatiesysteem ontworpen dat rekening houdt met volgende standpunten:


- Bij het functioneringsgesprek voorafgaand aan de evaluatie (m.a.w. 6 maand voor de evaluatie) zal er een proefevaluatie uitgesproken worden, zodanig dat de evaluatie geen verrassing is alsook het functioneren nog geoptimaliseerd kan worden;


- Om de koppeling tussen het evalueren en de loopbaanontwikkeling te realiseren, worden er bij de evaluatie duidelijke en verplichtend linken gelegd met acties om bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen alsook met opleidingsinspanningen;


- De beschrijvende kwalitatieve evaluatie is het zwaartepunt van de evaluatie. De criteria zijn enkel een hulpmiddel;

- Er wordt niet gewerkt met een mathematische berekening van de verschillende scores;


- Het systeem laat toe de sterke punten te verduidelijken, dit met de bedoeling de waardevolle competenties van de medewerkers te expliciteren om deze te gebruiken in allerhande projecten, werkzaamheden e.d.;


- Er zal een grondig opleidingstraject opgezet worden voor de beoordelaars;


- Het principe van de twee beoordelaars blijft behouden, met dien verstande dat hier gemotiveerd kan van afgeweken worden en dat de evaluatie zowel door één persoon als door meerdere personen kan gebeuren;


- De eindbeoordeling kent vier mogelijkheden: ongunstig, minder gunstig, gunstig en bijzonder gunstig;


- Er zal door de dienst loopbaanbegeleiding en vorming de nodige ondersteuning aangeboden worden voor de nog te ontwikkelen vaardigheden én voor die personeelsleden die om medische, psychische, redenen niet geïntegreerd kunnen worden in het arbeidsproces.

- De beroepscommissie wordt herzien in die zin dat er gestreefd wordt naar een vaste samenstelling van drie leden.

Informatie

Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming, Hilde Sturtewagen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266
73 11, fax (09)266 73 97, e-mail (vorming@gent.be)
Evaluatie van de medewerkers bij de Stad Gent
* Evaluatie als middel in een HRM-beleid gericht op

* ontwikkeling van personeelsleden

* bespreekbaar stellen van het functioneren
* motiveren van de medewerkers

* belonen van goede medewerkers


* Nieuw evaluatiesysteem eerste maal toegepast in 1999

* na een evaluatie van de evaluatie werd het systeem gewijzigd waarbij


* de nadruk sterker komt te liggen op de kwalitatieve evaluatie
* duidelijke signalen kunnen gegeven worden van bij te sturen vaardigheden, attitudes en kennisaspecten

Het gewijzigd evaluatiesysteem houdt rekening met volgende standpunten :

Wat werd niet gewijzigd maar nog sterker beklemtoond:
* Evalueren is een managementtool d.w.z. het evalueren is geen doel op zich maar een middel om de medewerkers te motiveren, het functioneren te optimaliseren en de medewerkers te belonen voor hun inspanningen


* De beschrijvende kwalitatieve evaluatie is het zwaartepunt van de evaluatie. De criteria zijn enkel een hulpmiddel. Dit wordt met het vernieuwde systeem nog versterkt doordat er niet gewerkt wordt met een mathematische verwerking van de verschillende scores.

* vier mogelijke eindbeoordelingen: ongunstig (het vroegere onvoldoende), minder gunstig (het vroegere voldoende), gunstig en bijzonder gunstig waarbij volgende normeringen bepaald zijn:

* een Bijzonder gunstige beoordeling voor dat personeelslid dat een voorbeeld is voor anderen

* Gunstig voor hen die effectief presteren
* Minder gunstig voor hen die eerder zwak of ondermaats presteren en waarvoor een begeleidings- of ontwikkelingstraject opgezet moet worden

* Ongunstig aan hen waarbij de competenties onvoldoende aanwezig zijn en die bovendien blijk geven van tegenindicaties naar veranderen, verbeteren toe.


* De personeelsleden met een bijzonder gunstige evaluatie hebben voldaan aan de voorwaarden voor de doorstroming in de functionele loopbaan en krijgen een evaluatiepremie.


* Ongunstig leidt bij de niet-statutaire personeelsleden tot ontslag; statutaire personeelsleden worden na twee opeenvolgende ongunstige evaluaties ontslagen. Aan beide groepen wordt rekening houdend met bepaalde voorwaarden outplacementbegeleiding aangeboden.


* Minder gunstig heeft geen directe financiële gevolgen. Te veel minder gunstige beoordelingen leidt evenwel op termijn tot het niet kunnen doorstromen in de functionele loopbaan.

* Om aan een bevorderingsexamen te kunnen deelnemen moet de laatst uitgebrachte evaluatie gunstig of bijzonder gunstig zijn.

* Er zal door de dienst loopbaanbegeleiding en vorming de nodige ondersteuning aangeboden worden voor de nog te ontwikkelen vaardigheden én voor die personeelsleden die om medische, psychische,redenen niet geïntegreerd kunnen worden in het arbeidsproces.

Wat werd wel bijgestuurd:

* Bij het functioneringsgesprek voorafgaand aan de evaluatie (m.a.w.
6 maand voor de evaluatie) zal er een proefevaluatie uitgesproken worden zodanig dat de evaluatie geen verrassing is en het functioneren nog geoptimaliseerd kan worden

* Om de koppeling tussen het evalueren en de loopbaanontwikkeling te realiseren worden er door de chef bij de evaluatie duidelijke en verplichtend linken gelegd met acties om bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen alsook met opleidingsinspanningen.

* De afspraken bij het functioneringsgesprek worden verplicht vastgelegd in een afsprakennota


* Het systeem laat toe de sterke punten te verduidelijken, dit met de bedoeling de waardevolle competenties van de medewerkers te expliciteren om deze te gebruiken in allerhande projecten, werkzaamheden e.d.


* De criteria zullen niet gescoord worden met 5 letters (A tot en met E) maar wel met 4 ontwikkelingsgerichte beoordelingen: rolmodel, effectief presteerder, aandachtspunt en blijvend zwakke prestatie


* Voor de beoordelaars zal een volledig en grondig vernieuwd opleidingstraject opgezet worden


* De evaluatie van één personeelslid kan ook gebeuren door meer dan twee beoordelaars.


* De bottom-up evaluatie blijft bestaan maar zal enkel als gespreksmateriaal dienen bij de proefeveluatie met een medewerker-chef en geen formele rechtstreekse gevolgen kennen

* De samenstelling van de beroepscommissie wordt herzien in die zin dat de commissie zal bestaan uit drie leden :

* De stadssecretaris of de adjunct-secretaris
* Een lid van het directiecomité of een directeur-manager
* Een arbeidspsycholoog

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...