Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams minister beschermt landschap Hobos te Overpelt

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER JOHAN SAUWENS

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT

16 juni 2000

Sauwens beschermt landschap Hobos te Overpelt

De Vlaamse minister bevoegd voor de Monumenten en de Landschappen stelt vandaag de leden van de Vlaamse regering in kennis van een landschapsbescherming die in het vooruitzicht wordt gesteld.

Het betreft de afhandeling van een lopende procedure waarbij de voorlopige bescherming van het landschap Hobos gelegen te Overpelt, wordt omgezet in een definitieve bescherming.

? Situering
Het vlakke landschap met een oppervlakte van ongeveer 200 ha. Bevindt zich op de noordwestelijke uitloper van het Kempens plateau.
Het wordt in het noorden grosso modo begrensd door de Gortenstraat en de M.S. kliniek, in het oosten door de N74, in het zuiden door de Winnerstraat en een bosweg in het verlengde ervan en tenslotte in het westen door de Napoleonweg Hasselt - Eindhoven.

Volgens het gewestplan Neerpelt - Bree heeft het gebied een bestemming als natuurgebied. Een kleine zone rondom de Hoboshoeve is ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

? Historiek
Oorspronkelijk was het een heidegebied dat mogelijk vanaf de late middeleeuwen, ten laatste vanaf de 16de eeuw, werd ontgonnen.
Aanvankelijk werden de gronden in cultuur gebracht voor akkerbouw, later deels omgevormd tot weiland en deels aangewend voor de experimentele bosbouw. Belangrijke getuigen van deze oude ontginningen zijn de nog talrijk aanwezige boswallen.

Een belangrijk element in de ontwikkeling van het landschap is de Hobosboerderij. Zij wordt voor het eerst vermeld in 1524.
In de tweede helft van de 18de eeuw was er een jeneverstokerij gevestigd. De tamme kastanjeboomgaard ten oosten van de boerderijgebouwen werd waarschijnlijk in functie van de productie van de Hobosser brandewijn aangelegd. Op de topografische kaart van 1849 is de boomgaard duidelijk weergegeven. De haagbeukenhaag in de voortuin en de solitaire esdoorn op de binnenplaats zijn eveneens waardevolle beplantingselementen.
De huidige bomenrijen en dreven bestaande uit zomereik en linde alsook enkele andere naaldhoutaanplantingen dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw, de begintijd van de experimentele bosbouwcultuur in Noord- Limburg. Deze bomen hebben dan ook door hun ouderdom en hun omvang een bijzondere dendrologische waarde. De boomgaarden, waarvan momenteel nog relicten in het landschap aanwezig zijn, dateren uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Gedurende de 20ste eeuw heeft het landschap geen ingrijpende wijzigingen ondergaan. Het huidige landschap vormt een gaaf structureel geheel met een onverhard wegenpatroon, weiden en boomgaarden vorm gegeven door dreven, houtkanten en houtwallen en een uitgestrekt boscomplex.
Kenmerkend voor het landschap is de afwezigheid van kunstmatige bemesting. Dit resulteerde in een grote verscheidenheid aan steeds zeldzamer wordende plantensoorten.

? Huidige waarde
Het huidige landschap is een waardige getuige van de wijze waarop het door de opeenvolgende eigenaars gedurende de voorbije eeuwen werd ontgonnen en gevormd. Het is de bedoeling om via aangepaste beheersmaatregelen deze waarden in stand te houden.

info : Joris Vandenbroucke - tel. (02) 553 23 11 e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie