Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws Raad voor het openbaar bestuur

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor het openbaar bestuur


Nieuws Rob

Het nieuws van de Rob is op maandag 16 juni 2000 bijgewerkt.
1. De Raad voor het openbaar bestuur vergaderde op donderdag 11 mei. In deze vergadering stelde de Raad de tekst vast van zijn advies over de Kwaliteit van de overheid. Daarom was door de Minister van BZK gevraagd in het werkprogramma voor 1999. De raad had een aantal scribenten gevraagd een essay te schrijven over verschillende aspecten van dit thema. Daarnaast was een expertmeeting belegd over de reikwijdte van het begrip ministeriële verantwoordelijkheid. Op basis hiervan en op basis van gesprekken met andere deskundigen kwam de Raad tot het oordeel dat er met de operationele kwaliteit van de overheid weinig mis is, maar dat er toch breed gevoelens vanonvrede heersen over het functioneren van de overheid. De Raad was van oordeel dat vooral uiteenlopende verwachtingspatronen hieraan mede debet zijn. De claims vanuit de bevolking zijn soms onvoorspelbaar en vaak weinig consistent. Doordat de overheid onduidelijkheid laat bestaan over haar eigen taak een verantwoordelijkheid wordt de onvrede als het ware gemobiliseerd. Duidelijkheid verschaffen over wat de overheid wel wil doen en kan doen voorkomt het verschijnsel van uiteenlopende verwachtings-patronen. De definitieve tekst van het advies zal rond het eind van de maand mei beschikbaar zijn.
Verder sprak de Raad over een plan van aanpak van het door de minister van VROM gevraagde advies over de nota wonen. Naar verwachting zal de Raad dit advies uitbrengen in de nazomer.

Tenslotte sprak de Raad uitvoerig over mogelijke themas voor het werkprogramma van het volgende jaar. De raad wil een combinatie van een aantal brede strategische themas en enkele meer toegespitste onderwerpen. Voor de strategische thema s werden in ieder geval genoemde de relatie tussen Europees bestuur en de bestuurlijke inrichting van Nederland, de toekomst van het grote stedenbeleid en de invloed van ICT op de organisatie van de rijksoverheid. In overleg met de bestuursraad van het departement kan gekomen worden tot een nadere aanscherping van de vraagstelling. Dat overleg vindt plaats op 17 mei.


2. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) organiseert samen met de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) een symposium op vrijdagmiddag 23 juni 2000 te Utrecht. De vraag die tijdens het symposium centraal zal staan is: bevordert meer dualisme volgens het Elzingamodel het afleggen van verantwoordelijkheid richting de burgers oftewel het geven van rekenschap over het gevoerde beleid? Tijdens de middag wordt het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht.


- Hoe kan het verantwoording afleggen worden verbeterd?
- Welke instrumenten zijn daarvoor nodig?
- Welke cultuurverandering dient bij het college van B&W en de gemeenteraad plaats te vinden?

- Is de ambtenarij daarvan slechts afgeleide of heeft zij een zelfstandige rol?

- Hoe betrek je burgers van een gemeente bij keuzes van een college?

- Wat kunnen we van accountants verlangen en is dat reëel?
- Wat zijn de voor- en nadelen van een lokale rekenkamer?
Het programma beslaat een middag en de volgende sprekers hebben intussen hun medewerking toegezegd: mevrouw N. Salomons, Gemeentelijke ombudsman van Amsterdam, de heer H. van Oorschot, lid van de commissie Elzinga en burgemeester van de gemeente Delft, de heer H. Albeda, directeur van de Stichting Rekenschap, de heer W. Wijntjes, directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag en de heer R. Mul, directeur van de Rekenkamer Rotterdam.

Tijdens workshops en een forumdiscussie wisselen we graag met u van gedachten. Wij verwachten dat er tijdens de bijeenkomst nieuwe en vruchtbare ideeën gestalte zullen krijgen!

Eind april worden de folders voor het symposium verstuurd. U kunt uw interesse vooraf kenbaar maken bij het Congres- en Studiecentrum op telefoonnummer 070-3738459

3. Het nieuwe Rob advies 'Helder als glas, een pleidooi voor een burgergericht kwaliteitsconcept' is vanaf heden te downloaden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie