Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering over kinderopvang: overleg nodig

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 16 JUNI 2000

Kinderopvang : overleg nodig met andere overheden
De Vlaamse regering bouwt het Vlaamse kinderopvangland- schap toekomstgericht uit. Dit gebeurt op basis van het beleidsplan kinderopvang van Vlaams Welzijnsminister Mieke VOGELS. Het gelijktijdig optreden van de Vlaamse en federale overheid m.b.t. de sector van de kinderopvang leidt in dit verband tot een aantal knelpunten en uitda- gingen. Met name wat betreft de positie van het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten (FCUD) en de werkingssituatie van de opvanggezinnen heeft de Vlaamse regering een standpunt bepaald dat richtinggevend is voor het beleid dat ze wil voeren.

Het FCUD is een federaal Fonds dat gevoed wordt door een werkgeversbijdrage (0,05%). Het FCUD beheert momenteel 1,5 miljard. Deze gelden worden verdeeld op basis van subsidiecriteria die door het FCUD zijn vastgelegd. Momenteel gaan die voor 47% naar Vlaanderen, voor 53% naar Wallonië. Recent stelde de Raad van State tot twee maal toe dat er geen juridische basis is voor het optre- den van het FCUD. Er wordt ondubbelzinnig gesteld dat het niet aan het Fonds toekomt zich te mengen in aangele- genheden waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn. Met het oog op het wegwerken van de rechtsonzekerheid die daardoor ontstaat stelt de Vlaamse regering dat een snel optreden noodzakelijk is.

Daarnaast wil de regering met de andere gemeenschappen en de federale overheid snel tot een akkoord komen over het statuut van de onthaalgezinnen. Het wordt steeds moei- lijker onthaalouders te vinden en vanuit alle over- koepelende organisaties klinkt de roep om de onthaalouder een statuut te bezorgen.

In april ll. formuleerde Federaal minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, een voorstel om te komen tot een sociaal vangnet voor de opvanggezinnen die zijn aangesloten bij een dienst. Dit voorstel houdt in dat de opvanggezinnen, met behoud van hun kostenvergoeding, sociale zekerheidsrechten kunnen opbouwen. De Vlaamse overheid zou daarbij optreden als fictieve werkgever.

Voor de Vlaamse regering is dit een aanvaardbare basis voor een onderhandeling die moet leiden tot een adminis- tratief-juridisch hanteerbaar en budgettair billijk beleidsvoorstel.

De Vlaamse regering stelt dat tegelijkertijd gepraat moet worden over de financiële positie van de particuliere opvanggezinnen. In het bijzonder moet het kostenforfait dat ze kunnen hanteren worden opgetrokken van 450 fr. tot op het niveau van de kostenvergoeding voor opvanggezinnen die zijn aangesloten bij een dienst (vanaf 1 oktober 537 fr.).

De Vlaamse regering heeft minister Vogels gemachtigd op basis van de bovenstaande principes het noodzakelijke overleg te voeren met de gemeenschappen en de federale overheid.

persinfo : Sylvie Fabré, woordvoerster van minister Vogels tel. (02) 553 24 11
e-mail: (persdienst.vogels@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie