Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen CDA productiebeperking Maasziekenhuis Boxmeer

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Gedwongen productiebeperking Maasziekenhuis in Boxmeer (160600)

Den Haag, 16 juni 2000

Schriftelijke vragen van het lid Buijs (CDA) aan de minister van VWS


1. Kunt u bevestigen dat het Maasziekenhuis in Boxmeer zich gedwongen ziet in ieder geval komend half jaar minder meer zorg te leveren?
2. Kunt u tevens bevestigen dat het Maasziekenhuis zon 15 á 20% meer patiënten behandeld dan in de budgetafspraken voor ziekenhuis en specialisten met de zorgverzekeraars is overeengekomen?
3. Moet vastgesteld worden dat tegenover een hogere produktie geen extra budget wordt gesteld?

4. Heeft het bedoelde ziekenhuis zich gedwongen gezien, op straffe van een financieel tekort van fl. 1,25 mln. aan het einde van dit jaar, minder meer patiënten te bedienen?

5. Erkent u dat een hogere produktie dan in de budgetafspraken met de zorgverzekeraars overeengekomen een bijdrage levert aan het ontstaan
c.q. het toenemen van de wachttijden en wachtlijsten?
6. Heeft het ziekenhuis, teneinde een financieel tekort te ontlopen, maatregelen genomen als een verlengde zomersluiting, het draaien van extra dagen met zondagsdiensten in juli, augustus en begin september
a.s. alsmede van 11 september a.s. meer specifieke reducties, toegespitst op afdeling en specialisme?

7. Zullen als direct gevolg van deze maatregelen, waartoe het ziekenhuis zich op grond van de budgetafspraken gedwongen ziet, de wachttijden en wachtlijsten groeien?

8. Hoe beoordeelt u deze gang van zaken in het licht van uw beleid dat gericht is op het terugdringen van wachttijden en wachtlijsten?
9. Moet vastgesteld worden dat het bestaande budgetsysteem uw beleid tot bestrijding van de wachttijden en de wachtlijsten frustreert? Zo neen, welke conclusie trekt u daar dan wel uit? 10. Is het u bekend dat deze problematiek zich ook bij andere ziekenhuizen voor doet en ook daar noodgedwongen de produktie wordt teruggebracht met alle gevolgen van dien voor de wachttijden en wachtlijsten?
11. Komen het Maasziekenhuis en al die andere ziekenhuizen die zich met deze problematiek geconfronteerd zien in aanmerking voor extra middelen bovenop het reeds met zorgverzekeraars overeengekomen budget in het kader van de beschikbare wachtlijstmiddelen? Zo neen, waarom niet?
12. Ziet u in deze gang van zaken aanleiding de systematiek van de bestaande budgetafspraken zodanig bij te stellen dat uw beleid tot bestrijding van wachttijden en wachtlijsten tot een succes kan worden gemaakt?
13. Indien het antwoord op vraag 12 ontkennend luidt, op welke wijze zult u er dan voor zorgdragen dat de wachtlijsten aan het einde van deze kabinetsperiode zijn weggewerkt?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie