Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Crisisopvang voor jeugdigen in regio Parkstad gewaarborgd

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Crisisopvang voor jeugdigen in regio Parkstad gewaarborgd acht instellingen voor jeugdzorg ondertekenen convenant

Maastricht, 16 juni 2000

Crisisopvang voor jeugdigen in regio Parkstad gewaarborgd acht instellingen voor jeugdzorg ondertekenen convenant Een sluitende aanpak voor jeugdigen die in een situatie verkeren waarin acute hulp noodzakelijk is. Deze afspraak is vastgelegd in een convenant dat acht instellingen uit de Regio Parkstad Limburg op 13 juni hebben ondertekend. Dit heeft verantwoordelijk gedeputeerde Martin Eurlings vandaag medegedeeld. Het gaat om de instellingen voor jeugdhulpverlening BGO en Matrix-BJ, voor maatschappelijke opvang (RIMO en Pension Mijnzicht), voor geestelijke gezondheidszorg (Riagg OZL en Wickraderheem) en voor jeugdbescherming (SJJL). Door ondertekening van het convenant garanderen de instellingen een centrale aanmelding die 7 x 24 uren bereikbaar is en onmiddellijke opvang bij een van de instellingen als door een crisis acuut onderdak en hulpverlening noodzakelijk is. Tevens zijn er sluitende afspraken gemaakt over vervolgopvang.

Het aantal acute hulpvragen in de regio is de laatste jaren toegenomen. Het aantal beschikbare crisisopvangplaatsen is ontoereikend voor die toenemende vraag. Om het mogelijk te maken dat minderjarigen in een crisissituatie óók bij wachtlijsten ergens onderdak zouden krijgen stelden Provinciale Staten van Limburg in 1998
360.000 beschikbaar. Instellingen van jeugdhulpverlening kunnen daarmee plaatsen inkopen bij Pension Mijnzicht in het geval de instellingen zelf geen plaats meer hebben. De provincie verbond hieraan de voorwaarde dat de gezamenlijke instellingen voor jeugdhulpverlening binnen twee jaar voldoende crisisplaatsen zouden realiseren voor minderjarige jeugdzorggeïndiceerde jongeren. In het Jaarprogramma 2000 voor de Zorg reserveert de provincie daarnaast als ondersteuning voor één regio 350.000 gulden als ondersteuning voor instellingen voor jeugdzorg en maatschappelijke opvang er gezamenlijk in slagen een crisisopvang voor jeugdigen op te zetten.
Provincie, gemeenten en instellingen hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt om tot de huidige constructie te komen. In tegenstelling tot het verleden waarin instellingen meer individueel en sectoraal opereerden wordt het huidige model gekenmerkt door samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De instellingen voor jeugdhulpverhulpverlening richten een crisisopvanggroep in met een voorlopige capaciteit van 10 plaatsen. Tevens stelt de jeugdzorg kennis en expertise ter beschikking aan Pension Mijnzicht voor noodzakelijke begeleiding en ondersteuning van jeugdigen met een indicatie voor jeugdzorg. Pension Mijnzicht vangt deze jeugdigen op als er overbruggingsopvang nodig is of als jeugdigen niet meer te bewegen zijn tot het ontvangen van noodzakelijke geachte hulp. Op Zuidlimburgs niveau wordt gezamenlijk gewerkt aan een systeem om jeugdigen te kunnen onderbrengen indien de capaciteit binnen één regio tijdelijk te beperkt zou blijken. Tevens hebben alle instellingen sluitende afspraken gemaakt over vervolgopvang nadat de eerste crisisperiode voorbij is.

De provincie heeft aangegeven bereid te zijn het initiatief gedurende twee jaren financieel te willen ondersteunen. Hieraan heeft de provincie wel de voorwaarde verbonden dat na die periode de huidige samenwerkingsconstructie wordt omgezet in een gezamenlijke integrale voorziening jeugdcrisisopvang. Verantwoordelijk gedeputeerde Martin Eurlings heeft aangegeven dat de provincie dan vervolgens bereid is de dan ontstane voorziening structureel mee te financieren. De provincie Limburg en de regio Parkstad Limburg vormen op korte termijn een stuurgroep, waarin bestuurders de nieuw gemaakte afspraken nauwgezet zullen begeleiden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie