Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekenning tewerkstellingsvergunningen zorgsector

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toekenning tewerkstellingsvergunningen zorgsector

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

MEVA\ABA2080415

Inleiding
In het Algemeen Overleg van 24 mei jl. heb ik toegezegd de afspraken die over de toekenning van tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van de zorgsector zijn gemaakt tussen sociale partners, Arbeidsvoorziening en VWS, aan u toe te sturen. Bij deze kom ik die toezegging na. De afspraken treft u bijgaand aan.
Aanleiding voor het maken van de afspraken
Zoals bekend kampen diverse zorginstellingen in het bijzonder in de Randstad met acute personeelsproblemen. Deze problemen spitsen zich toe op verpleegkundigen en verzorgenden vanaf niveau 3. Voor sommige van deze instellingen biedt werving op de Nederlandse markt op de korte termijn onvoldoende soelaas. Ook werving binnen de EER levert onvoldoende resultaten. Een aantal ervan heeft dan ook initiatieven genomen om tijdelijk personeel te werven in landen buiten de EER. Op dit moment zijn met name Zuid Afrika en de Filippijnen in beeld, maar wij krijgen berichten dat ook in andere landen buiten de EER actief wordt geworven. Zoals u bekend behoort, binnen de kaders van de wet en regelgeving, de werving van personeel, ook die uit het buitenland, tot de verantwoordelijkheid van instellingen.Dit zo zijnde, hebben sociale partners in de zorgsector, Arbeidsvoorziening en VWS - zijnde de deelnemende organisaties van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector (CAZ) over de noodzakelijke toekenning van tewerkstellingsvergunningen een aantal afspraken gemaakt. Dit ten einde de toestroom van buitenlandse verpleegkundigen en verzorgenden in goede banen te leiden.
Inhoud van de afspraken
Met de afspraken is een aantal doelen gediend.In de eerste plaats wordt de toestroom van buitenlanders van buiten de EER zoveel mogelijk beperkt. Een vergunning wordt immers alleen verleend indien door een instelling al het mogelijke is gedaan om in Nederland en de EER te werven. Instellingen moeten daarbij aantonen dat men zelf actief scholingsactiviteiten verricht. Bovendien wordt een vergunning slechts verleend voor één jaar, met eventueel verlenging voor nogmaals één jaar. Verder geldt er ook een kwantitatieve beperking per instelling. Gedurende het eerste jaar mag hooguit 3% van het betreffende personeelsbestand bestaan uit buitenlanders van buiten de EER. Dit percentage is voor elk volgend jaar een half procent lager. In de tweede plaats zullen geen verpleegkundigen en verzorgenden worden geworven in landen die zelf een arbeidsmarkttekort voor verpleegkundigen en verzorgenden hebben.In de derde plaats wordt de positie van de buitenlandse verpleegkundigen en verzorgende door een aantal afspraken versterkt. Zo moet er huisvesting zijn volgens Nederlandse standaarden, moeten de buitenlandse werknemers in het land van herkomst goed voorbereid worden en moet er in Nederland sprake zijn van een goede begeleiding.

De kwantitatieve beperkingen
Zoals gezegd gelden er kwantitatieve beperkingen. Gedurende het eerste jaar gaat het om maximaal 3% per instelling. In de praktijk zullen met name instellingen in de Randstad van de buitenlandse verpleegkundigen en verzorgenden gebruik maken. Daar concentreren zich immers de personeelsproblemen. Maar ook daar geldt dat niet iedere instelling van deze mogelijkheid gebruik zal maken. Daarvan uitgaande zal het gedurende het eerste jaar gaan om een instroom van theoretisch maximaal 2800 buitenlandse verpleegkundigen en verzorgenden. In de drie jaren daarna loopt dit aantal terug tot uiteindelijk maximaal 1400.

Tot slot
Liever had ik gezien dat het aantrekken van buitenlandse verpleegkundigen verzorgenden van buiten de EER in het geheel niet nodig zou zijn geweest. Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor het bevorderen van en deelnemen aan bovengenoemde afspraken. Het betreft een moeilijke afweging tussen twee "kwaden" : het tijdelijk aantrekken van buitenlandse verpleegkundigen en verzorgenden versus het voorlopig accepteren van acute personeelstekorten met alle nadelige gevolgen voor patiënten.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst- Eilers

Downloads
Bijlage over afspraken tussen CAZ-partijen

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie