Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Borsele

Datum nieuwsfeit: 16-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente BorseleGemeente Borsele Gemeente Borsele home Actuele info


9e jaargang - nr.12 - 16 juni 2000
Archief: Vanaf 7e jaargang - nr.16 28 augustus 1998 Persberichten: Vanaf april 1999
Gemeentelijke info: Openingstijden, wetenswaardigheden etc. Dorpsraden: Informatie van de dorpsradenOpeningstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

De openingstijden voor publiek zijn:
Maandag: 8.30 tot 12.30 uur
Dinsdag: 8.30 tot 12.30 uur
Woensdag: 8.30 tot 12.30 uur
Donderdag: 8.30 tot 12.30 uur

17.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
Bij de avondopstelling op donderdag zijn de afdelingen Burgerzaken en Post- en Archiefzaken open, Bouwen en Wonen alleen op afspraak.Brandweer van 's-Gravenpolder en Heinkenszand naar landelijke kampioenschappen

Op zaterdag 3 juni 2000 werd door de zes best geklasseerde hulpverleningsteams uit zuidwest Nederland gestreden om een plaats in de eindstrijd om het nationaal kampioenschap technische hulpverlening.

De blusgroep 's-Gravenpolder wist zich hier, door het behalen van een tweede plaats, te verzekeren van deelname aan de strijd om de landstitel die op 23 september 2000 gehouden zal worden in Middelharnis. De deelnemende ploegen moesten onder tijdsdruk een zwaar gewond slachtoffer uit een totaal vernielde auto halen en een slachtoffer bevrijden dat bekneld was geraakt onder een landbouwspuit. Vanwege de giftige stoffen moest hierbij gebruik gemaakt worden van chemicaliënpakken.

De blusgroep Heinkenszand wist zich in de klasse "Tankautospuit Hoge Druk" te klasseren voor de landelijke kampioenschappen door de eerste plaats te veroveren bij de gewestelijke wedstrijden in het Limburgse Gennep. Het betrof hier een brand in wooneenheid van een tehuis voor mensen met een handicap. Bij de brand waren twee bewoners vermist. Omdat niemand wist waar ze zich bevonden was het zaak de woning zo snel mogelijk te doorzoeken om de bewoners in veiligheid te brengen en de brand op te sporen en te blussen. Na de verkenning bleek één slachtoffer zich op de begane grond te bevinden en één op de verdieping achter de brandhaard. Door het winnen van deze wedstrijd kan de brandweer van Heinkenszand zich gaan voorbereiden op deelname aan de landelijke strijd op 9 september 2000 in het Groningse Eemsmond.Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ook in Borsele weer van start

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is weer begonnen. De meeste vrouwen worden door hun eigen huisarts opgeroepen. Daar waar de huisarts de uitnodigingen niet kan versturen, zorgt de GGD Zeeland voor de verzending van de oproepen.

Uitnodiging verspreid over het jaar
De uitnodigingen worden per geboortejaar verzonden. Verspreid over het jaar komen in 2000 de volgende geboortejaren voor een oproep in aanmerking: 1970, 1965, 1960, 1955, 1950, 1945 en 1940. Afhankelijk van de mogelijkheden bij de huisarts worden de uitnodigingen verstuurd door de huisarts zelf of door de GGD Zeeland. Bij de GGD Zeeland is een geautomatiseerd registratiesysteem opgezet zodat vrouwen in de toekomst niet geconfronteerd worden met een herinneringsoproep die niet op haar van toepassing is. In dit registratiesysteem wordt de privacy van de vrouw volledig gewaarborgd.

Baarmoederhalskanker
In Nederland wordt per jaar bij 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Baarmoederhalskanker kan met een uitstrijkje al heel vroeg worden opgespoord, zelfs al vóór er klachten zijn. Als deze vorm van kanker vroeg wordt ontdekt èn behandeld, is genezing vrijwel altijd mogelijk. Vrouwen van 30 tot 60 jaar worden eens in de vijf jaar uitgenodigd een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. Dit onderzoek is voor alle vrouwen gratis.

Het uitstrijkje
De uitgenodigde vrouw maakt een afspraak bij de huisarts om het uitstrijkje te laten maken. In een laboratorium wordt het uitstrijkje beoordeeld, vrouwen kunnen het beste overleggen met hun huisarts, wanneer ze kunnen bellen voor de uitslag. Als nader onderzoek nodig is, betekent dit niet direct dat er baarmoederhalskanker ontdekt is.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: uw huisarts
de GGD Zeeland; telefoonnummer (0113) 249349Bronzen legpenning voor 40-jarig vrijwilligersjubileum Con Affezzione

Op zaterdag 20 mei 2000 heeft wethouder drs. P.J. Vollaard een bronzen legpenning uitgereikt aan dhr. P. Geus. Geus voert al 40 jaar het secretariaat van muziekvereniging Con Affezzione. De uitreiking vond plaats in verenigingsgebouw De Burcht in Kwadendamme. Een bronzen legpenning van de gemeente Borsele wordt uitgereikt als iemand 25 jaar een bestuursfunctie heeft vervuld.Koninklijke onderscheiding voor Schaalje uit 's-Gravenpolder

Op donderdag 25 mei heeft Jan Schaalje uit handen van burgemeester Mandos de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau ontvangen. Onder het toeziend oog van ruim driehonderd KNVB-gedecoreerden werd Schaalje als rasbestuurder van de KNVB in Baarle Nassau Koninklijk onderscheiden.

Jan Schaalje uit 's-Gravenpolder is al ruim 35 jaar actief als vrijwilliger in de voetbalorganisatie. Op zeer jeugdige leeftijd werd hij penningmeester van de vereniging SVD en in 1969 startte zijn scheidsrechterscarrière binnen de KNVB. In 1974 werden zijn bestuurlijke kwaliteiten benut binnen de scheidsrechterscommissie van de toenmalige afdeling Zeeland en in april 1979 werd hij gekozen in het afdelingsbestuur van Zeeland. Twee jaar later werd hij tot voorzitter gekozen. In oktober 1984 werd hij gekozen in het landelijke bestuur amateurvoetval van de KNVB. Bij de reorganisatie van het amateurvoetbal van de KNVB werd hij in 1996 gekozen in het dagelijks bestuur amateurvoetbal en vanuit die functie maakt hij sindsdien ook deel uit van het hoogste orgaan binnen de KNVB, het bondsbestuur. Daarnaast vervult hij in zijn Zeeuwse vrije tijd ook functies binnen het COVS (Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters) en de Zeeuwse Sportraad.Afsluiting overweg Noordlandseweg

Op 18 juni is de Noordlandseweg afgesloten voor verkeer wegens werkzaamheden aan de spoorwegovergang door Strukton Railinfra Services bv.. Het verkeer zal die dag omgeleid worden. De bewoners en de bedrijven in de omgeving van de Noordlandseweg zijn inmiddels ingelicht.


Alles over bijzondere bijstand

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?
Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen dat u heeft, doet er niet toe. Bijzondere bijstand is er voor mensen die loon, een pensioen of een uitkering ontvangen. Ook hoeft u niet per se een minimuminkomen te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Echter, meestal geldt wel: hoe hoger uw inkomen, hoe lager de bijzondere bijstand.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen?
U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan. Dat zijn kosten, die u door persoonlijke omstandigheden moet maken. Bovendien vallen deze kosten buiten het normale bestedingspatroon. Uw omstandigheden zijn bepalend. Er zijn geen landelijke regels voor bijzondere bijstand. De gemeente bepaalt zelf wanneer en onder welke voorwaarden bijzondere bijstand wordt gegeven. De voorwaarden die Borsele hanteert zijn vastgesteld in de 'Beleidsnota Bijzondere Bijstand 2000' van 02-12-99.
Wat valt er onder bijzondere bijstand?
De gemeente bepaalt zelf wat onder bijzondere bijstand valt. Vaak gaat het om kosten die verband houden met ziekte zoals hogere stookkosten, speciale dieetvoeding, extra slijtage van kleding of beddengoed. Maar ook kan bijzondere bijstand worden gevraagd voor bijvoorbeeld leenbijstand voor duurzame gebruiksgoederen (zoals koelkast, wasmachine), verhuis- en inrichtingskosten, woonkostentoeslagen, scholingskosten of studiekosten.
Kunt u voor vergoeding van noodzakelijke kosten ergens anders terecht, bijvoorbeeld bij een ziekenfonds of uitvoeringsinstelling, dan ontvangt u geen bijzondere bijstand.

Draagkracht
Bij het verlenen van bijzondere bijstand kijkt de gemeente naar wat u zelf kunt opbrengen. Met andere woorden, er kan rekening worden gehouden met uw draagkracht. De gemeente is vrij te bepalen of u een eigen bijdrage moet betalen en, zo ja, hoe hoog die bijdrage moet zijn. De gemeente kan een bepaalde categorie mensen aanwijzen die zonder meer voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. Alleen al het behoren tot die categorie, is voldoende om bijzondere bijstand te krijgen.

Nog vragen?
Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, komt dan gerust langs bij het kantoor van de afdeling Sociale Zaken. U kunt natuurlijk ook bellen: telefoon (0113) 238383.


Huursubsidie? De gemeente kan u verder helpen!

Denkt u in aanmerking te komen voor huursubsidie? Neem dan contact op met de heer Klaasse van de gemeente voor een afspraak. Hij is telefonisch bereikbaar op de afdeling Sociale Zaken van 9.00 tot 12.00 uur (0113-238314).


Informatie- en inspraakbijeenkomst 's-Gravenpolder op 27 juni

Op 27 juni 2000 wordt om 19.30 uur in het Verenigingsgebouw "Ons Dorpsleven" te
's-Gravenpolder een informatie- en inspraakbijeenkomst gehouden waar twee projecten aan de orde komen:


1. De beleidskeuzenota "Centrumgebied 's-Gravenpolder", die is opgesteld in het kader van de integrale bestemmingsplanherziening voor de 'kern' van 's-Gravenpolder.


2. Het reconstructieplan 's-Gravenstraat te 's-Gravenpolder. Deze twee projecten zijn gereed voor inspraak. Het gemeentebestuur wil met de inwoners van 's-Gravenpolder en andere belangstellenden van gedachten wisselen over deze projecten. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Beleidskeuzenota "Centrumgebied 's-Gravenpolder"

In de beleidskeuzenota "Centrumgebied 's-Gravenpolder" staat het gewenste ruimtelijke toekomstbeeld voor de 'kern' van 's-Gravenpolder. De beleidskeuzenota zal de inspraak doorlopen en vervolgens (al dan niet in gewijzigde vorm) door de gemeenteraad worden vastgesteld. Hierna wordt met het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan begonnen en worden de wettelijk voorgeschreven
bestemmingsplanprocedure gevolgd.

Deelgebieden
Voor het formuleren van beleid en het opstellen van een bestemmingsplan is het van belang eerst de huidige situatie van de 'kern' in beeld te brengen. De 's-Gravenstraat met in het verlengde de Langeweg, vormt zowel in ruimtelijke als functionele zin de centrale as van het dorp. Langs dit lint, met name aan de 's-Gravenstraat, zijn de meeste voorzieningen gevestigd.
Door een opdeling van het plangebied in deelgebieden kan beter ingespeeld worden op het verschil in dynamiek binnen de plangrenzen. De 'kern' van 's-Gravenpolder bestaat uit volgende deelgebieden: het centrumgebied; de Goese-straatweg; de sportterreinen en omgeving; de Westvoortraphoek; en de Bosseweide/Kerkhoek.

Ruimtelijk toekomstbeeld voor 's-Gravenpolder
Om alle ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen toetsen, die op de 'kern' van 's-Gravenpolder afkomen, dient beleid te worden opgesteld. In dit beleid staat het ruimtelijke toekomstbeeld dat de gemeente heeft voor het plangebied. Dit beeld is niet voor de hele 'kern' van 's-Gravenpolder gelijk. Dit komt omdat de 'kern' weer bestaat uit verschillende deelgebieden, met een eigen karakter. Voor elk deelgebied kan een eigen streefbeeld worden opgesteld. Omdat het centrumgebied in vergelijking met de andere deelgebieden een zogenaamde hoge ruimtelijke dynamiek kent is het streefbeeld voor dit centrumgebied opgenomen in de beleidskeuzenota.
Streefbeeld voor het centrumgebied
Het centrumgebied is de 's-Gravenstraat en het 'begin' van de straten die op deze straat aansluiten (Bosseweide, Raadhuisstraat, Schoolstraat, Nazareth, Goesestraatweg, Boomgaardstraat, Bakkerstraat en Schuitweg). Ook de Langeweg (het deel vanaf de Goesestraatweg tot de Wilgestraat) en Klimopplein maken deel uit van het centrumgebied. Het merendeel van de detailhandel- en horecavestigingen van het dorp ligt in het centrum.
Ook in de toekomst is het gewenst dat de 's-Gravenstraat met in haar verlengde de Langeweg, de centrumfunctie voor het dorp blijft vervullen. Voor een goed functionerend winkelapparaat is een zekere concentratie van de detailhandel- en horecavoorzieningen gewenst. De 's-Gravenstraat komt hiervoor het meest in aanmerking en wordt derhalve aangewezen als zogenaamd concentratiegebied.
In de beleidskeuzenota staan onder andere de volgende ontwikkelingen in het concentratiegebied:

- de plannen voor de verplaatsing van het garagebedrijf aan de 's-Gravenstraat 11 zijn vergevorderd. Op de vrijkomende locatie en aansluitende gronden zal woningbouw worden gerealiseerd.
- in het centrumgebied hoort volgens de gemeente een aantal bedrijven/activiteiten niet meer thuis. Eventuele initiatieven van de ondernemers om deze activiteiten op een meer geschikte plaats, bijv. een bedrijfsterrein, voort te zetten worden toegejuicht. De locaties die daarmee vrijkomen kunnen een centrum- dan wel een woonfunctie krijgen.

- Het pand Raadhuisstraat 1 staat al geruime tijd leeg. De Gemeente wil graag dat dit pand een centrumfunctie en/of woonfunctie krijgt.
- De omgeving van de NH Kerk heeft vanuit ruimtelijk oogpunt potentie om het zwaartepunt van het centrumgebied te gaan vormen. Met de gewenste herinrichting van de 's-Gravenstraat dient dit, middels het aanbrengen van een stevige boombeplanting en het creëren van een verhoogd plateau rond de kerk tot uitdrukking te komen.
- Het Klimopplein neemt door de plaatsgevonden uitbreidingen aan de oostzijde van het dorp 's-Gravenpolder een vrij centrale positie in. Verplaatsing van de supermarkt van Langeweg naar het Klimopplein is verdedigbaar.

- Gezien de directe ligging nabij de sportvelden is behoud van de sporthal aan het Klimopplein gewenst. Mochten de sportvelden ooit verplaatst worden dan zou de locatie van de sporthal eveneens ter discussie komen te staan.

- De locatie Langeweg 2 dient, na verplaatsing van de supermarkt, met woningbouw te worden ingevuld.

Beleidskader
Het ruimtelijke beleid voor de 'kern' van 's-Gravenpolder dient aan te sluiten op het bestaande beleid. De volgende beleidsplannen zijn relevant:


*

Streekplan Zeeland
In het "Streekplan Zeeland" (september 1997) staat het ruimtelijk beleid van de provincie. Bij de verdere ontwikkeling van Zeeland wordt een centrale rol toegekend aan de zogenaamde
ontwikkelingszones.'s-Gravenpolder maakt onderdeel uit van de stedelijke ontwikkelingszone Goes.
Regiovisie ontwikkelingszone Goes
In de regiovisie ligt voor 's-Gravenpolder het accent op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit is ondermeer mogelijk door de verplaatsing van enkele bedrijven uit de dorpskern. In de regiovisie wordt de voorkeur uitgesproken voor het invullen van deze locaties met woningbouw. Deze woningbouw moet wel passen binnen het huidige karakter en uiterlijk van het dorp. In de regiovisie wordt de wens geuit voor uitbreiding van het aantal woningen in 's-Gravenpolder.

*

Gemeentelijke beleid
+

Volgens het in 1995 vastgestelde plan "Verkeersveiligheid in Borsele, duurzame veiligheid door categorietoekenning binnen de bebouwde kom" worden binnen een dorpskern drie weg typen onderscheiden: de verzamelstraat 'A' (snelheidslimiet van 50 km/uur), de ver-zamelstraat 'B' (snelheidslimiet 30 km/uur) en de verblijfsstraat (snelheidslimiet
30 km/uur). In het streefbeeld 2010 zijn de Goesestraatweg en de Schuitweg aangewezen als verzamelstraat 'A' en de 's-Gravenstraat en de Langeweg als verzamelstraat 'B'. De overige straten binnen de 'kern' zijn verblijfsstraten.
+

Het gemeentelijke woningbouwprogramma voor de periode 1997 tot 2006 is in de Matrix Woningbouw (juli 1999) opgenomen. Bepaald is dat in genoemde periode in 's-Gravenpolder 100 woningen mogen worden gebouwd. In de afgelopen jaren (1997 t/m 1999) zijn 2 woningen gerealiseerd en dit jaar komen naar verwachting 12 woningen gereed. Dit betekent dat tot 2007 in 's-Gravenpolder nog bouwruimte nodig is voor 86 woningen. Een deel daarvan wordt in de 'kern' op herstructureringslocaties ingezet. Een procedure is inmiddels gestart voor 15 woningen en 8 appartementen (locatie 's-Gravenhof).

Reconstructie 's-Gravenstraat te 's-Gravenpolder

Er zijn plannen ontwikkeld om het gedeelte vanaf de kruising met de Goesestraatweg tot en met de kruising met de Schuitweg op de 's Gravenstraat in 's Gravenpolder aan te pakken. Deze plannen zijn tot stand gekomen door een daarvoor in het leven geroepen overleggroep. Deze groep bestaat uit enkele bewoners, enkele vertegenwoordigers van de ondernemingsvereniging, de dorpsraad, de gemeente en Bosch en Slabbers tuin- en landschapsarchitecten. Het begin van de uitvoering is gepland in oktober van dit jaar.

De huidige situatie
De 's-Gravenstraat maakt deel uit van de hoofdstructuur van de kern (Provinciale weg-'s-Gravenstraat-Goesestraatweg-Langeweg). Op grond van het verkeersveiligheidsplan heeft de 's-Gravenstraat een verzamelfunctie met een 30 km regime. De kenmerken van zo'n straat gaan uit van:

- een weg breedte van 4.50 meter,

- vermenging van langzaam verkeer (fietsers en landbouwverkeer),
- parkeren op de weg,

- openbaar vervoer is toegestaan,

- voetgangers op het trottoir.

De straat kent een vrij divers gebruik. Naast het normale plaatselijke verkeer binnen de kern en het openbaar vervoer, loopt ook de zogenaamde 'fruitroute', aanvoer van fruittelers naar de veiling te Kapelle, door de straat. Dit verkeer wordt door de Provincie geweerd van de Bernhardweg-Oost. In de 's-Gravenstraat rijden zo'n 4100 motorvoertuigen per etmaal. Van dit aantal rijden er zo'n 1600 motorvoertuigen te hard (dat wil zeggen harder dan 50 km per uur).

Gewenste situatie
Deze overleggroep heeft de volgende wensen opgesteld:
- langzaamverkeer dient prioriteit te krijgen door middel van een 30 km regime;

- er dient een afzonderlijk voetpad te komen, voetgangers moeten meer ruimte krijgen;

- het overige verkeer hoeft niet te worden gescheiden;
- de klinkers dienen terug te komen;

- de parkeerruimte dient uitgebreid en verbeterd te worden.
Om deze wensen te realiseren en om rekening te houden met de weggebruikers (zoals het openbaar vervoer, vrachtverkeer, en landbouwverkeer) is de huidige weg te smal. De weg zal volgens de huidige plannen moeten worden verbreed van 4.50 naar 5.60 meter. In de plannen is verder opgenomen dat:

- aan weerszijden van de weg trottoirs komen;
- de trottoirs in klinkers worden uitgevoerd;
- de band een betonband is, met een hardstenen kleur;
- er geparkeerd wordt op de weg en op het plein rond de kerk
- de betonband verdiept zal worden aangebracht met een zicht van 5 à 6 centimeter, zodat in noodgevallen over de band kan worden gereden;
- ook de aanliggende ruimtes zijn in het ontwerp mee genomen. Dit zijn onder meer de kerktuin, de parkeervakken bij de drogist en de buitenkant van het pleintje bij winkelcentrum Vreugdenhof. Met name de herinrichting van de omgeving van de kerk is vrij bepalend in het geheel. De hele omgeving zal in pleinvorm, verhoogd, worden uitgevoerd waardoor er weer, meer dan nu het geval is, een dorpshart terug komt;
- de lichtmasten en het overige straatmeubilair (vooralsnog) zwart zal worden.

Ter inzage
De beleidskeuzennota "Centrumgebied 's-Gravenpolder" en het reconstructieplan 's-Gravenstraat, samen met het beeldkwaliteitsplan en het plan tot invulling van het terrein 'Tramper', liggen in de periode van 19 juni 2000 tot en met 14 juli 2000 ter inzage in:
- het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.
- Het Vrijwilligershuis, Poelvoordestraat 1 te 's-Gravenpolder. Het vrijwilligershuis is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot
12.00 uur.
Schriftelijk reacties kunnen gedurende bovengenoemd termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Meer informatie
Nadere informatie is te verkrijgen voor wat betreft:
- de beleidskeuzenota bij de heer W.F. Vogelaar (tel. 0113-238439). Ook is het mogelijk een uitleenexemplaar van de nota op te vragen.
- het reconstructieplan bij de heer A. Fokke (tel. 0113-238412) .Ontwerp-streekplanherziening/milieu-effectrapportage grootschalige locatie glastuinbouw

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maken volgens artikel 4a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend.

Activiteit
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben het buitengebied van Zeeland onderzocht op de mogelijkheden voor de projectmatige vestiging van glastuinbouw. Zij hebben daartoe een milieu-effectrapportage opgesteld waarin een onderzoek inzake de mogelijkheden op 3 locaties met elk een bruto oppervlakte van 500 tot ± 700 ha is opgenomen. De locaties liggen in de gemeenten Reimerswaal, Sas van Gent en Borsele. Het onderzoek richt zich op de milieu-effecten die de realisering van de projectlocaties met zich mee kan brengen. Op 30 mei 2000 hebben Gedeputeerde Staten een ontwerp-streekplanherziening vastgesteld waarin is gekozen voor de locatie Borsele (Nieuwdorp).
Grensoverschrijdend
Gezien het studiegebied van de milieu-effectrapportage ( en mogelijke milieu-gevolgen) is besloten een grensoverschrijdende m.e.r.-procedure te starten.

Ter inzage
De ontwerp-streekplanherziening, het milieu-effectrapport, de richtlijnen, de adviezen en opmerkingen inzake de startnotitie liggen ter inzage van 20 juni 2000 tot en met 17 juli 2000 bij de Directie ruimte, milieu en water, het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en bij de gemeenten op de voor hen gebruikelijke tijden. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage liggende stukken kunt u zich wenden tot de afdeling RO van de provincie Zeeland tel. (0118)
631794 en (0118) 631934.

Bedenkingen/opmerkingen
Over de ontwerp-streekplanherziening en/of het milieu-effectrapport kunnen schriftelijke bedenkingen en/of opmerkingen van 20 juni 2000 tot en met 17 juli worden ingebracht. De opmerkingen inzake het milieu-effectrapport kunnen op de grond van de Wet milieubeheer slechts betrekking hebben op het niet voldoen van het rapport aan de wettelijke eisen dan wel onjuistheden die het rapport bevat.
Gelegenheid tot gedachtewisseling tijdens openbare zitting Er bestaat op dinsdag 22 augustus 2000 om 19.30 uur tijdens een openbare zitting in het gebouw van de Directie ruimte, milieu en water, het Groene Woud 1 te Middelburg, de gelegenheid tot een gedachtewisseling over de ontwerp-streekplanherziening voor belanghebbenden en degenen die tijdig hun bedenkingen hebben in gebracht. Tevens kunnen dan door een ieder mondeling opmerkingen over het milieu-effectrapport worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Indien daarom verzocht wordt, worden de persoonlijke gegevens van degene die opmerkingen heeft ingediend, niet bekendgemaakt. Het verzoek wordt schriftelijk tegelijkertijd met de opmerkingen ingediend bij het bevoegd gezag.

Opvragen stukken
Stukken kunnen worden opgevraagd bij het provinciale informatiecentrum (0118) 631400. Het milieu-effectrapport kost f 15,--.


22e Schaapscheerdersfeest Nisse

Op zaterdag 17 juni is het 22e traditionele Schaapscheerdersfeest in Nisse. Tussen 9.00 en 17.00 uur vinden er op het Dorpsplein en de Kasteelweide tal van activiteiten plaats. Het thema van het Schaapscheerdersfeest is dit jaar: Om het heden te begrijpen... moet je het verleden kennen. Dit thema komt met name aan de orde bij een grootschalig Tableaux Vivant. Deze show is een combinatie van authentieke voertuigen, klederdrachten, gebruiksvoorwerpen en ceremoniën en theater. Twee keer staat Tableaux Vivant op 17 juni op het programma.

Zoals ieder jaar zijn er uiteraard ook weer de gebruikelijke demonstraties met Zeeuwse trekpaarden, de Bevelandse Aanspanning, en staat het scheren van de ruim 100 schapen van De Zeeuwse Schaapskudde als dagactiviteit op het programma. Met bijna 100 kramen heeft Nisse jaarlijks de grootste oude ambachtenmarkt van Zeeland. Daarnaast zijn er veel demonstraties van onder meer volksdansers, vendeliers, vlegeldorsers, klederdrachten en muziekgroepen.

Zomertijden in de bibliotheek en bibliobus

Van 3 juli t/m 11 augustus zijn de tijden gewijzigd.

Heinkenszand:

maandag 14.00 - 20.30 uur
woensdag 14.00 - 20.30 uur
vrijdag 14.00 - 20.30 uur

Van 6 t/m 30 juni is de bibliotheek in Heinkenszand gesloten i.v.m. de verhuizing binnen De Stenge. U kunt met hetzelfde pasje terecht in de bibliotheek van 's-Gravenpolder of de bibliobus.

's-Gravenpolder:

dinsdag 18.00 - 20.30 uur
woensdag 09.30 - 12.00 uur
vrijdag 09.30 - 12.00 uur 18.00 - 20.30 uur

Bibliobus:

Baarland dinsdag 08.45 - 9.20 uur
Borssele woensdag 09.00 - 10.00 uur
Driewegen * vrijdag 10.15 - 10.40 uur
Ellewoutsdijk dinsdag 11.35 - 12.00 uur
's-H Abtskerke vrijdag 09.30 - 09.50 uur
's-Heerenhoek ** woensdag 10.15 - 11.00 uur
Hoedekenskerke dinsdag 09.30 - 10.05 uur
Kwadendamme dinsdag 10.45 - 11.25 uur
Lewedorp maandag 10.40 - 11.30 uur
Nieuwdorp *** maandag 11.45 - 13.00 uur
Nisse maandag 09.00 - 09.20 uur
Oudelande vrijdag 11.15 - 11.50 uur
Ovezande dinsdag 12.15 - 13.00 uur


* Smitsweg/Dorpshuis

** Kerkplein

*** Oranjeplein

In de week van 31 juli t/m 4 augustus rijdt de bibliobus niet!

Wij wensen u een prettige vakantie.
Medewerkers bibliotheken en bibliobusOPEN ATELIER EN MONUMENTEN ROUTE BORSELE. Meer info.

Ook dit jaar organiseert de Culturele Raad Borsele de Open Atelier en Monumentenroute Borsele. Op deze route kunt u een kijkje nemen in de ateliers van een elftal kunstenaars in de gemeente Borsele. Vorig jaar is er voor het eerst een combinatie geweest met een route langs monumenten. Dit is zo goed bevallen dat er ook dit jaar gekozen is voor een gecombineerde route langs ateliers en monumenten.
De Open Atelier en Monumenten route is op zaterdag 1 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zondag 2 juli van 11.00 tot 18.00 uur.
Open ateliers
In de route zijn naast verschillende ateliers ook de kunstwerken uit de beeldende kunstroute "Wankel Evenwicht" opgenomen. Een aantal kunstenaars heeft een gast in hun atelier die een eigen collectie exposeert. Ook is er muziek te beluisteren in een aantal tuinen van kunstenaars.

Monumentale kerken
In de gemeente Borsele staat het jaar 2000 in het teken van kerken. Zo is recent een folder van het Waardevol Cultuur Landschap verschenen: 'Middeleeuwse kerken'. In navolging hiervan is gekozen voor 'kerken' als thema van de monumentenroute. Er zijn diverse kerken die u kunt bezoeken. Deze kerken zijn allemaal aangewezen als Rijksmonument.
Tentoonstelling en muziek in Baarland
In de N.H. kerk te Baarland is een overzichtstentoonstelling te zien van alle deelnemende kunstenaars aan de atelierroute. Daarnaast wordt er in deze kerk op zaterdag 1 juli tweemaal een concert gegeven door de groep West Zuid West, die volksmuziek ten gehore brengt. Het eerste concert begint om 14.00 uur, het tweede om 15.30 uur. Beide optredens duren ongeveer een half uur.

Brochure
Er is een brochure gemaakt over de Open Atelier en Monumentenroute Borsele. Deze brochure is gratis; hierin staat meer informatie over de deelnemende kunstenaars alsmede de kerken die u kunt bezichtigen. Ook is er een routebeschrijving in opgenomen. Deze brochure is ondermeer te verkrijgen in het gemeentehuis, Stenevate 10 te Heinkenszand. Hier kunt u de brochure ook telefonisch opvragen bij de telefoniste van het gemeentehuis, telefoonnummer 0113 238383.

Meer info.PASTORALE AU PARVIS 2000

NISSE: Het dorpsplein, de muziektent, een drankje, een hapje en veel muziek.... dat is de Pastorale au Parvis. Vijf jaar geleden ontstond het idee om 'iets' op het dorpsplein te Nisse te doen. Een tuinfeestje met muziek voor iedereen die erbij wil zijn. Inmiddels, vijf jaar later, is het bijna vanzelfsprekend dat de Pastorale in Nisse wordt gehouden. Een eerste jubileum dus. En dit wordt gevierd op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli aanstaande.

Op vrijdag 7 juli is er de kerk van Nisse een optreden van de bekende Vlaamse groep AMBROZIJN met zang van Vera Coomans. Ambrozijn heeft vorig jaar een 1e CD uitgebracht en scoort regelmatig als beste 'live-groep' op meerdere Europese folkfestivals. De toegangsprijs voor dit concert bedraagt ƒ.10,-.
Op zaterdag 8 juli zijn er vanaf 16.00 uur diverse optredens op de muziektent op het dorpsplein. De toegang is dan gratis. Een greep uit het programma:
Els Paauwe op piano met zang van Eveline Satinck de klassieke tenor Kees Taal
de groep El Conjunto met tango-melodieën
de Wereldband met 'klassieke' genres van de gehele wereld Los Hermanos y Yolando met flamenco-muziek
OGHAM met Schotse- en Ierse volksmuziek.
Naast de muziek bestaat ook weer de mogelijkheid om te blijven eten. Er zijn vlees-, vis en vegetarische concert-menu's.

Feestelijke middag voor huwelijks jubilerende echtparen in het jaar
2000

Op vrijdagmiddag 26 mei heeft het college van burgemeester en wethouders de echtparen ontvangen die een uniek huwelijksjubileum te vieren hebben in het jaar 2000. Het gaat om de echtparen in de gemeente Borsele die 65, 60, 55 of 50 jaar getrouwd zijn. De feestelijke middag vond plaats in de Jeugdhoeve te 's-Heerenhoek.

Onder het genot van koffie en gebak en een optreden van Jan Pierement met zijn accordeon werden 33 echtparen in het zonnetje gezet. Ook is elk echtpaar op de gevoelige plaat vastgelegd. 's-Ochtends zijn 8 echtparen thuis bezocht, omdat ze niet in de gelegenheid waren om te komen.
In het jaar 2000 zijn:

2 echtparen 65 jaar getrouwd

4 echtparen 60 jaar getrouwd

24 echtparen 55 jaar getrouwd

39 echtparen 50 jaar getrouwdRaadsvergadering 29 juni 2000

Op donderdag 29 juni vindt een openbare raadsvergadering plaats.

In deze vergadering wordt gesproken over de Kadernota 2001-2004. In de Kadernota staat in hoofdlijnen het voorgenomen beleid voor de periode van 2001-2004 van de gemeente Borsele. Tevens staat een voorstel inzake grootschalige glastuinbouw op de agenda. Elders in deze Gemeente Info leest u meer over de ontwikkelingen van de glastuinbouw.
De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand en is openbaar.Architectenspreekuur

Het eerstkomende architectenspreekuur zal worden gehouden op
22 juni 2000. Het spreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van de afdeling Bouwen en Wonen informatie over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die advies willen over de voorbereiding van een bouwplan en dan met name de vormgeving. Tevens is het mogelijk bouwplannen te bespreken die aanpassing behoeven op advies van de welstandscommissie.

Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 238383.


Spreekuur wethouders

Iedere donderdag houden de wethouders beurtelings spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de komende tijd ziet het schema er als volgt uit:

22 juni: wethouder Tollenaar

29 juni: wethouder Vollaard

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238374.


Raadsledenspreekuur

Op donderdag 22 juni 2000 wordt het raadsledenspreekuur gehouden. Daar heeft u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek aan raadsleden voor te leggen. Per partij is er een raadslid aanwezig. Een ambtenaar noteert de gemaakte afspraken.

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan bij Bianca Vermeulen van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238375.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie