Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oud-ombudsman Oosting nieuwe voorzitter Wilhelminafonds

Datum nieuwsfeit: 17-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Kankerbestrijding


Wachtlijsten onaanvaarbaar voor KWF

Oud Nationale Ombudsman Mr.Dr. M. Oosting nieuwe voorzitter KWF

Amsterdam, 17 juni 2000 - De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) zal overheid, politici en gezondheidszorg aanspreken op hun verantwoordelijkheid om wachtlijsten voor kankerpatiënten zo snel mogelijk weg te werken. Dit verklaarde scheidend KWF-voorzitter Mr. J.J.C. Alberdingk Thijm op de 51e Algemene Ledenvergadering van het KWF in Zoetermeer. Ook vroeg hij aandacht voor de specifieke problemen bij behandeling en begeleiding van ouderen met kanker. Deze problematiek zal door de vergrijzing van de na-oorlogse geboortegolf op korte termijn snel toenemen. Tijdens deze vergadering is oud Nationale Ombudsman Mr.Dr. M. Oosting benoemd tot nieuwe KWF-voorzitter. De heer Alberdingk Thijm is vanwege zijn verdiensten voor het KWF onderscheiden met de Gouden Krab. Een andere KWF-onderscheiding, de Prof.Dr. P. Muntendamprijs, werd uitgereikt aan mevrouw Riet van der Heide-Schoon, sinds 1973 radiotherapeutisch hoofdlaborante bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Mede dankzij haar behoort de Nederlandse opleiding tot radiotherapeutisch laborant tot de beste van de wereld. Ook heeft zij in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van voorlichting en begeleiding voor patiënten die worden bestraald.

Wachtlijstproblematiek
Alberdingk Thijm nam borstkanker als voorbeeld van de schrijnende gevolgen van de wachtlijstproblematiek voor kankerpatiënten. Het blijkt in academische en gespecialiseerde ziekenhuizen vaak al 6 weken te duren voor een patiënte bij wie borstkanker is geconstateerd behandeld kan worden. Dit terwijl het bevolkingsonderzoek naar borstkanker juist is ingesteld om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen vaststellen en behandelen. Overigens geldt voor kanker in het algemeen dat bij vroege ontdekking de vooruitzichten van patiënten beter zijn en meestal ook de kans op genezing groter is. Artsen en het KWF benadrukken dit in hun voorlichting. Dit besef leeft tevens bij de patiënten en hun naasten. "Je kunt patiënten bij wie kanker is geconstateerd dan niet zes weken laten wachten op een behandeling en ze daarmee onder grote druk en spanning laten. Ook voor behandelaars is dat bijzonder frustrerend", zo zei Alberdingk Thijm. Hij deed daarom een oproep aan Minister Borst, de Tweede Kamer en de gezondheidszorg om speciale aandacht te geven aan maatregelen die een oplossing kunnen bieden voor het wegwerken van de wachtlijst- problematiek voor de patiënt met kanker. "Voor die patiënten is het probleem immers extra schrijnend en de tot nu toe genomen maatregelen blijken voor hen beslist onvoldoende." Over een en ander heeft het KWF inmiddels een brandbrief geschreven aan Minister Borst.
Ouderen
In zijn jaarrede wees Alberdingk Thijm ook op de noodzaak extra aandacht te gaan besteden aan de oudere kankerpatiënten. Dit is nodig omdat het aantal ouderen met kanker de komende jaren sterk zal toenemen. In Nederland is van de ruim 65.000 nieuwe gevallen van kanker per jaar, nu al tweederde van de patiënten ouder dan 60 jaar, van wie de helft zelfs boven de 75. Dit geeft specifieke problemen bij diagnose, behandeling, begeleiding en opvang. Omdat de generatie van de naoorlogse geboortegolf over een aantal jaren de leeftijd van 60 jaar gaat bereiken, zal het aantal nieuwe patiënten met kanker snel toenemen. Bovendien kunnen door de betere behandelmogelijkheden kankerpatiënten over het algemeen langer met hun ziekte leven. "Op korte termijn moeten daarom aard en omvang van de problematiek in kaart worden gebracht en is onderzoek nodig naar te nemen maatregelen. Het KWF stelt hiervoor gelden beschikbaar", aldus Alberdingk Thijm.
Nieuwe KWF-voorzitter
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Mr.Dr. M. Oosting, tot oktober 1999 de Nationale Ombudsman, benoemd tot voorzitter van de Vereniging Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, de fondsenwervende tak van het KWF. De heer Oosting is sinds januari van dit jaar al voorzitter van de Stichting KWF, de tak van het KWF die de bestemming van de ingezamelde gelden bepaalt. Stichting en Vereniging zijn afzonderlijke organisaties en hebben vanaf de oprichting in 1949 tot begin jaren '90 in goede samenwerking toch een gescheiden bestaan geleid. Onder Mr. J.J.C. Alberdingk Thijm, die de afgelopen tien jaar KWF-voorzitter is geweest, zijn beide organisaties geïntegreerd. Stichting en Vereniging vormen nu samen de Nederlandse Kankerbestrijding. Deze reorganisatie betekent een kostenbesparing, terwijl de organisatie bovendien slagvaardiger kan reageren op maatschappelijke ontwikkelingen.

Muntendamprijs
Op de bijeenkomst is ook de Prof.Dr. P. Muntendamprijs 2000 uitgereikt. Deze KWF- onderscheiding gaat dit jaar naar mevrouw Riet van der Heide-Schoon, vanaf 1973 als radiotherapeutisch hoofdlaborante verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van voorlichting en begeleiding van patiënten die bestraald moeten worden. Bovendien heeft zij zich in Nederland, Europa en wereldwijd - met name ook in Afrika - ingezet voor de verbetering van de positie en de opleiding van radiotherapeutisch laboranten. Hiervoor geniet zij nationaal en internationaal grote waardering. Onlangs is zij gekozen tot voorzitter van de wereldorganisatie voor radiotherapeutisch laboranten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie