Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 19 juni 2000

1. GS stemmen in met een herziening van de taak- en functieverdeling van het college van GS als gevolg van het vetrek van gedeputeerde Sakkers en de komst van gedeputeerde Boertjens. Voor meer informatie, zie persbericht nr.115, d .d. 20-06-2000.
2. GS hebben in principe besloten een subsidie van ƒ 59.000,- te verlenen aan Stichting Spectrum voor de projectontwikkeling van een bedrijvencentrum (Hefestus) in Winschoten. De opdracht is verleend door de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland en de provincie Groningen en past goed bij de inhoud van de nota "Groningen, goed in banen". Aan de statencommissie Economische Zaken wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit.

3. GS hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten op 5 juli 2000. De agenda luidt als volgt:
+ Beëdiging van dhr. M. Boumans als lid van Provinciale Staten
+ Notulen van de vergadering van 31 mei 2000
+ Ingekomen stukken

+ Regeling van werkzaamheden

+ Aangaan overeenkomsten en oprichten stichtingen voor aanpak bodemverontreiniging landinrichtingsgebieden Hefshuizen en Ommelanderwijk

+ Wijziging Kiesreglement voor waterschappen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel

+ Jaarverslag 1999 van de Adviescommissie bezwaar- en beroepschriften

+ Wijziging van de Investeringspremie regeling Noord-Nederland
2000

+ Vaststelling van de subsidieregeling Kleinschaligheidsregeling voor stimulering van de marktsector: regeling voor de niet-steunkaart gemeenten (KSM)
+ Vaststelling van het jaarprogramma 2000 van het Kompas voor het Noorden

+ Partiële streekplanherziening "Plaatsing windturbines"
+ Beleidskader Investeringsbudget en Verdeelverordening Stedelijke Vernieuwing

+ Provinciale rekening dienstjaar 1999
4. GS hebben een subsidieverzoek van de gemeente Delfzijl ten behoeve van sanitaire voorzieningen in het clubgebouw van zeilvereniging Neptunus af te wijzen, omdat onvoldoende is aangetoond dat het gaat om een openbare en bovenlokale functie.
5. GS hebben besloten geen verklaring van geen bezwaar te verlenen aan de gemeente Reiderland voor een bouwplan aan de Hamdijk in Nieuweschans, wegens strijdigheid met het ruimtelijk beleid.
6. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het Europees Platform Nederland voor de kosten van een kantoor en personeel in Hoogezand af te wijzen, vanwege het grensoverschrijdende doel (democratisering en welzijn in Europa).

7. GS hebben het bestemnmingsplan "De Brake II" van de gemeente Winsum grotendeels goedgekeurd. Goedkeuring is onthouden aan een deel van de bestemming "water" en aan de bestemming "woondoeleinden, woonboerderij". Het bestemmingsplan voorziet in een woonuitbreiding ten noorden van het gebied De Brake I.
8. GS hebben besloten een bedrag van ƒ 131.500,- te verlenen aan het GDU (Gebundelde Doeluitkering)-project "2e fase fietspad Lageland-Ruischerbrug" van de gemeente Slochteren. Het project valt onder de door Provinciale Staten vastgestelde lijst van GDU-projecten

9. GS hebben besloten een nieuwe fietsnota op te stellen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.116, d.d. 20-06-2000.
10. GS hebben het ontwerp vastgesteld van het Provinciaal Omgevingsplan. Voor meer informatie, zie persbericht nr.117, d.d.
20-06-2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie