Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 19-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 25 2000

Parkeerverbod deel Parallelweg
Besluit Administratieve Bepalingen i.z. Wegverkeer Voor de rechterzijde van de Parallelweg (gedeelte tussen Limpensstraat en Elisabeth van Barstraat, gezien vanuit Stationsplein) zal voor een lengte van 15 meter een parkeerverbod worden ingesteld. Deze maatregel zal middels het aanbrengen van een gele onderbroken streep worden aangegeven.
Dit besluit is genomen uit oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, ter bescherming van weggebruikers en ter voorkoming van door het verkeer veroorzaakte hinder c.q. overlast. Besluit ligt ter inzage op de afdeling Civiele Techniek/ werkeenheid verkeer (kamer 511) Bezwaar indienen is mogelijk
Bouwplan Overhoven 20
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Aanvraag ontvangen voor bouwvergunning voor verbouwen en uitbreiden van woonhuis Overhoven 20, perceel kadastraal bekend sectie A, nummer
541.
Stukken liggen miv 22 juni 2000 gedurende vier weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders
Vrijstelling
Algemene Wet Bestuursrecht
B&W zijn voornemens om met toepassing van art. 19, lid 3 van Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor vestigen van Indonesisch restaurant op beganegrondverdieping pand Putstraat 29. Stukken liggen miv 22 juni a.s. gedurende 4 weken bij de balie Bouwen en Wonen ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen

Bestemmingsplanwijziging
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Gemeenteraad heeft op 8 juni 2000 besloten dat een bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid voor vergroten van woonwagenlocatie Heerlenerweg.
Stukken liggen miv 21 juni 2000 ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen.
Ingaande 22 juni 2000 kunnen gedurende een termijn van 6 weken bezwaren tegen het voorbereidingsbesluit bij de gemeenteraad worden ingediend© Gemeente Sittard

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie