Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene bekendmakingen gemeente Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Uithoorn Op deze site wekelijks de verleende bouw-, kap- en aanlegvergunningen

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 22 juni a.s. vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. Het gaat dan over de volgende punten:

*Fusie nutsbedrijf Amstelland n.v.


*Aanbieding beleidsrekening 1999


*Vaststelling beleidsplan wonen


*herziene begroting 2000 en begroting 2001 Regionaal Orgaan Amsterdam

*Voorbereidingsbesluit Randweg 155


*Subsidie schoolbegeleiding


*Ontwerp-jaarrekening 1999 en ontwerp-begroting 2001 WAM-bedrijven
U bent hartelijk welkom op de publieke tribune in de raadzaal.

Vergadering raadscommissies

De raadscommissies beginnen weer aan een verse vergaderronde. Deze vergaderingen zijn openbaar en beginnen - tenzij anders aangegeven- om 20.00 uur in het gemeentehuis.

* Dinsdag 27 juni: commissie milieu en welzijn. Op de voorlopige agenda staat o.m.: jaarrekening 1999 ter uitvoering van milieutaken in Amstelland en de Meerlanden; inspraakreacties en voortgang vaststellingsprocedure Milieubeleidsplan 2, periode 2000-2004.

* Woensdag 28 juni: commissie ruimte en zorg. Op de voorlopige agenda staat o.m.: voorstel inzake primaat afgifte invalidenparkeerkaarten; keuringskosten invalidenparkeerkaarten en doorberekenen kosten aanleg invalidenparkeerplaats; voorstel inzake (concept) Notitie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing; voorstel inzake inrichting Thamerweg als 30 km/u-zone en het aanbrengen van andere voorzieningen op de Thamerweg (inspraakresultaat).

* Donderdag 29 juni: commissie sociale en economische zaken en onderwijs. Op de voorlopige agenda staat o.m.: onderhoudsplanning scholencomplex Meerwijk.

* Dinsdag 4 juli: commissie algemene zaken en financiën.
Bezoekers hebben het recht over agendapunten met de commissieleden van gedachte te wisselen.

Nieuwe datum info-avond openbaar groen De Kwakel
De op 13 juni jl. geplande informatieavond over het plan tot uitgifte van openbaar groen in De Kwakel kon wegens persoonlijke omstandigheden niet doorgaan. Wethouder Heijlman was uitgerekend op die dag namelijk vader geworden en de overige wethouders hadden al andere afspraken, zodat zij niet konden invallen.

We zijn inmiddels bevallen van een nieuwe datum om de inwoners van De Kwakel te informeren over de geplande uitgifte van openbaar groen. Op donderdag 6 juli a.s. bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom in de kantine van sportvereniging KDO.

Het plan bestaat uit een tekening waarop staat aangegeven:
* welk groen openbaar en in onderhoud bij de gemeente moet blijven, dit is structureel groen;

* welk groen openbaar moet blijven, maar waarin wel in het kader van buurtbeheer initiatieven van bewoners kunnen worden ingepast, dit is buurtbeheer groen;

* welk groen op basis van een overeenkomst door individuele bewoners in onderhoud kan worden genomen, dit is individueel beheer groen;
* welk groen kan worden verkocht;

* welk groen in gebruik is genomen, zonder dat daarvan de eigendomssituatie formeel is geregeld.

De tekening ligt tot 14 juli a.s. ter inzage in het gemeentehuis, de openbare bibliotheek en in het Dorpshuis De Quakel. Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 14 juli a.s. schriftelijk worden ingediend.

Vervolgens zal het plan worden behandeld in de openbare vergadering van de commissie milieu en welzijn.

Mede aan de hand van de ontvangen reacties zal de commissie advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders. Aan de hand van dit advies stellen B&W de tekening, al dan niet aangepast, definitief vast.

Degenen die uiteindelijk voor aankoop in aanmerking komen krijgen ter zijner tijd schriftelijk bericht wanneer zij een inschrijfset bij de notaris kunnen afhalen. Daarmee kan de verkoop verder worden afgehandeld.

Voor het groen dat voor individueel beheer in aanmerking komt, worden overeenkomsten afgesloten met de betreffende bewoners.

Tot slot zullen de in gebruik genomen stukjes groen die niet voor verkoop of individueel beheer in aanmerking komen, als openbaar groen moeten worden hersteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Rip van de afdeling Groen & Recreatie, telefoonnummer 0297 - 513245.

Ter inzage

* Vergunning ingevolge wet milieubeheer aan Bouwens Beheer Amstelveen b.v. voor een uitvaartcentrum met kleinschalig crematorium op perceel Noorddammerweg 40 in De Kwakel (25 mei tot 6 juli 2000)

* Verkeersbesluiten voorangsregelingen Zijdelweg en Molenlaan (24 mei t/m 5 juli 2000)

* Voorontwerp-bestemmingsplan 'De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening" (26 mei t/m 22 juni 2000)*

* Nota Lokaal prostitutiebeleid Uithoorn (26 mei t/m 22 juni 2000)*
* Groeninrichting Boutenslaan (13 t/m 22 juni 2000)*
* Tekening uitgifte openbaar groen De Kwakel (2 juni t/m 13 juli 2000)*. De tekening ligt ook ter inzage in Dorpshuis De Quakel.
* Geactualiseerd besluit voor parkeerverbod grote voertuigen (21 juni t/m 6 juli 2000)*

* Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol (23 juni t/m 3 augustus 2000)*


aWebsheep homepage www.awebsheep.demon.nl/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie