Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergaderingen gemeente Utrecht

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2000.


1. Beleidsplan wijkmilieupunten 2000 - 2003
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het beleidsplan wijkmilieupunten 2000 - 2003. Het college zend het plan ter informatie naar de commissies Economische Zaken en Verkeer en Ruimtelijke Ordening en Wonen. De wijkmilieupunten worden gevormd door en voor bewoners en zijn gericht op de leefbaarheid in de wijk. Hier wordt voorlichting gegeven aan bewoners in de wijk, bovendien worden initiatieven uit de wijk ondersteund. De wijkmilieupunten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente ten aanzien van milieubeleid, omgang met bewoners en een meer op de wijk gerichte manier van werken. Daarom is een goede afstemming over de gewenste inhoud, taken en rollen van de wijkmilieupunten met de gemeente op wijk - en centraal niveau van groot belang. De wijkmilieupunten zijn ‘platte organisaties' die (bestuurlijk) zelfstandig zijn en goed ingebed in de wijk. Daardoor zijn ze informeel en laagdrempelig. Tijdens een in 1998 uitgevoerde evaluatie van het functioneren van de vier wijkmilieupunten kwam naar voren, dat de werkwijze van de wijkmilieupunten structureel beter afgestemd moeten worden op de specifieke praktijk binnen de wijken en het vigerende beleid van de gemeente. Bij dit laatste zijn de wijkmilieupunten complementair aan de gemeentelijke beleidsuitvoering. Mede hierom wordt een financiële bijdrage verstrekt. De financiële bijdrage van de gemeente is de enige bron van inkomsten van de wijkmilieupunten. Het beleidsplan dient dan ook mede beschouwd te worden als informatie vooraf omtrent de besteding van deze gelden.


2. Parkmanagement De Wetering Noord en Papendorp Zuid
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, dat de gemeente als bijzonder lid deel neemt aan de parkmanagementverenigingen van de nieuwe bedrijventerreinen De Wetering en Papendorp in Leidsche Rijn. Papendorp en De Wetering zijn de eerste bedrijvenlocaties waar parkmanagement wordt ingevoerd. Belangrijkste doelstelling van parkmanagement is het realiseren van hoogwaardige en duurzame bedrijfsterreinen en kantoorlocaties. Door aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte onder te brengen in de parkmanagementverenigingen hoopt men die kwaliteit te bereiken. Het college heeft ook ingestemd met de ontwerp statuten, de ontwerp huishoudelijke reglementen van de parkmanagementverenigingen en de beide privaatrechtelijke overeenkomsten. In de privaatrechtelijke overeenkomsten zijn de voorwaarden weergegeven waaronder de gemeente als bijzonder lid participeert in de parkmanagementverenigingen. In die overeenkomsten staan ook de voorwaarden waaronder het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt opgedragen aan de beide parkmanagementverenigingen. Deelname van de gemeente in de beide parkmanagementverenigingen behoeft tevens goedkeuring van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht (artikel 55 lid 2 gemeentewet).

Gedeputeerde staten zullen daar naar verwachting medio augustus/september 2000 een besluit over nemen.


3. Herontwikkeling Politiebureau Tolsteeg
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een onderzoek uit te voeren naar een mogelijke herbestemming van het voormalige politiebureau Tolsteeg. De politie heeft te kennen gegeven het gebouw af te willen stoten. De gemeente heeft serieuze belangstelling voor het pand. Het college heeft een principebesluit genomen het gebouw te kopen. Binnenkort worden de gesprekken hiertoe met de politie gestart. Als het aan de gemeente ligt, krijgt het voormalige politiebureau een nieuwe bestemming die past binnen het Museumkwartier. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan een culturele functie. Een onderzoek moet uitwijzen wat de meest geschikte herbestemming van het gebouw is en hoe deze vervolgens gerealiseerd kan worden. Parallel hieraan wordt onderzoek uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid. Indien het lukt om de gewenste herontwikkeling daadwerkelijk te realiseren, betekent dit een forse impuls voor het museumkwartier. Het gebouw staat op een beeldbepalende locatie bij de Zuidpoort van de binnenstad. Al in 1994, bij de vaststelling van het masterplan, werd het pand als één van de 'kansen' voor het museumkwartier gezien.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 5 september a.s.


4. Halfjaarrapportage Museumkwartier t.b.v. de Europese Commissie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de halfjaarrapportage over het programma Museumkwartier aan de Europese Commissie vastgesteld. Het rapport bevat een aantal kerngegevens over de voortgang van de twintig deelprojecten die zich afspelen in de zuidelijke oude stad van Utrecht. Van die twintig deelprojecten zijn er tot nu achttien (nagenoeg) afgerond. Twee projecten verkeren nog in de voorbereidingsfase. Het zijn maatregelen op en om het Domplein en maatregelen om het Museumkwartier beter bereikbaar te maken per bus.

Opvallend waren de afgelopen tijd:


* de herinrichting van de Korte/Lange Nieuwstraat, Kromme Nieuwegracht en Nieuwegracht. Een ´opleveringsfeest´, georganiseerd door de ondernemersvereniging in de Korte/Lange Nieuwstraat, vindt plaats op zaterdag 24 juni 2000.
* het gereedkomen van de restauratie van diverse boogbruggen: Bijlhouwerbrug, Geertebrug en Hamburgerbrug.
* het verwijderen van overbodig straatmeubilair, en het plaatsen van nieuwe straatnaamborden en toeristische bewegwijzering in het Museumkwartier.
* oplevering van de renovatie van Museum het Catharijneconvent (20 mei jl.)
* de vervaardiging van drie rondwandelingen door het Musemkwartier door bezoekerscentrum RonDom.
* promotie-activiteiten voor het Museumkwartier met ster-spots, billboards, folders, free-cards, en een website met uit-informatie: www.Utrecht-Museumkwartier.nl.
Via metingen naar de naamsbekendheid van en waardering voor het Museumkwartier zullen de effecten van de promotie-campagne onderzocht worden. De resultaten worden na de zomer verwacht.

Overkoepelend doel van alle projecten in het Museumkwartier is de zuidelijke oude stad te ontwikkelen tot het cultuur-historisch hart van stad en regio. Dit door verfraaiing van de openbare ruimte en het trekken van meer bezoekers bij behoud en waar mogelijk versterking van de woonfunctie van de zuidelijke oude stad.

Het rapport is aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen op 5 september a.s.


5. Herontwikkeling plangebied winkelcentrum Rijnbaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen van een intentieovereenkomst te sluiten met Rolo Properties B.V. voor de herontwikkeling van het plangebied "winkelcentrum Rijnbaan". Het winkelcentrum Rijnbaan ligt in Kanaleneiland-Noord aan de Van Heuven Goedhartlaan. Uitgangspunten voor het plan Rijnbaan zijn het opknappen van de bestaande maisonnettes die boven het winkelcentrum liggen, aanpassen van het winkelcentrum aan de eisen van deze tijd en de herinrichting van de bijbehorende buitenruimte.

Daarnaast zal de achterliggende uitbouw van het winkelcentrum, die voornamelijk bestaat uit garageboxen en bergingen, gesloopt worden. De huidige winkeloppervlakte zal door de renovatie niet veranderen. Behalve renovatie bevat het plan ook nieuwbouw in de vorm van acht eengezinswoningen en circa 40 appartementen.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen op 5 september a.s. en de raadsvergadering van 28 september a.s.


6. Herontwikkeling accommodatiebeleid Task Force/Welzijn
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak ‘Herontwikkeling accommodatiebeleid Task Force/Welzijn'. Dit zal als uitgangspunt worden gehanteerd voor een nadere concretisering. De financiering voor het plan van aanpak stelt het college later vast, waarbij in het vervolgtraject, aan de hand van concrete voorstellen op onderdelen een nadere beoordeling zal plaatsvinden. In maart 1999 heeft de gemeenteraad besloten tot ‘Herontwikkeling Accommodatiebeleid Welzijn' met als doel het herschikken van vierkante meters welzijnsvoorzieningen en tegelijkertijd het verbeteren van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de multifunctionaliteit van deze voorzieningen. Tevens wil het college de voorzieningen zo aantrekkelijk maken dat ook anderen er gebruik van willen maken. Dit vanuit een concept van ondernemend welzijn, waarbinnen klantgerichtheid en efficiënte bedrijfsvoering samengaan. In de periode april 1999 tot en met april 2000 heeft de inventarisatie plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een overzicht op wijkniveau ten aanzien van de welzijnsaccommodaties (inhoudelijk, financieel en organisatorisch), een overzicht van nieuwe kansen en concepten, een conceptontwikkelingsvisie op stedelijk- en wijkniveau, een concept Korte- en Langere Termijn Uitvoeringsplan en een plan van aanpak voor het vervolgtraject. In het plan van aanpak wordt de uitvoering op korte termijn beschreven en worden beleidsinstrumenten ontwikkeld ten behoeve van het Langere Termijn Uitvoeringsplan. Resultaat van dit project zal zijn dat er aantrekkelijke en toegankelijke accommodaties zijn, die door meer mensen worden gebruikt en ook door andere organisaties. Door de kwaliteitsimpuls zal dit bijdragen aan een zichtbare verbetering van de sociale infrastructuur.

Het voorstel is aan de orde in de commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid op 4 juli a.s.

Utrecht, 20 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...