Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Justitie: ketenrapportage asiel 2000 naar Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

MIN JUST: ketenrapportage asiel januari t/m april 2000 naar TK

Charlotte Menten

070 370 6266

3933

20.06.00

KETENRAPPORTAGE ASIEL JANUARI T/M APRIL 2000 NAAR DE TWEEDE KAMER

Instroom Nederland en Europa
In de eerste vier maanden van dit jaar vroegen 12.963 mensen asiel aan in Nederland. Dat is 16% meer dan in het eerste kwartaal van 1999. De meeste asielzoekers kwamen uit Afghanistan, Joegoslavië, Irak en Somalië. In Europa kwamen in de eerste drie maanden (instroom april nog niet verwerkt) in totaal 87.312 asielzoekers, een toename van 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In absolute zin vond de grootste stijging plaats in Frankrijk, dat zich geconfronteerd zag met een instroom die 68% hoger was dan vorig jaar. Engeland kreeg te maken met een instroom die 36% hoger was. Maar in relatieve zin kende Ierland de grootste stijging met 240% en daarna Finland met 224%. Het aandeel van Duitsland - waar nog steeds de meeste asielzoekers naar toe gaan - is verder blijven dalen van 27% in 1999 naar 22% dit jaar. Na Duitsland volgen Engeland, Nederland, Frankrijk en België in de top 5 van Europese instroomlanden.

AC afdoeningen
Het gemiddelde afdoeningpercentage (kennelijk ongegrond en niet ontvankelijk verklaarde asielaanvragen) in de aanmeldcentra (AC.s) was
14% in de eerste vier maanden. In die maanden werden 1288 asielzoekers op grond van de Overeenkomst van Dublin afgewezen. Het aantal Dublinclaimanten is ook in de maand mei toegenomen. Inmiddels wordt bij 10% van de instroom een Dublinclaim gelegd. Samen met het afdoeningpercentage wordt nu een kwart van het totaal aantal asielzoekers afgewezen. Van de 1288 Dublinclaims die werden gelegd, zijn er 856 gehonoreerd, 360 staan nog open, 66 werden er geweigerd en 6 vervielen. De meeste Dublinclaimanten kwamen uit Duitsland, Frankrijk en Italië.

Productiecijfers IND en statusverleningen
De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) streeft ernaar om bij de inwerkingtreding van de nieuwe vreemdelingenwet .met een schone lei . te beginnen. Dit betekent dat zij op dat moment de achterstanden op het gebied van asiel gehoor en 1e aanleg weggewerkt wil hebben en dat het aantal nog te behandelen zaken teruggebracht wordt tot een normale werkvoorraad. Het aantal nog te behandelen gehoren en 1e aanleg zaken neemt inmiddels af. Het aantal bezwaarzaken neemt toe als gevolg van het feit dat de IND haar prioriteit bij gehoor en 1e aanleg heeft gelegd. Op 30 april kende de IND een werkvoorraad bestaande uit:
10.218 gehoor zaken, 22.338 zaken eerste aanleg en 33.916 bezwaarzaken.
In de eerste vier maanden werden 536 A-statussen verleend, 1648 VTV.s en 833 VVTV.s.

Opvang
Op 1 mei bevonden zich ruim 69.000 asielzoekers in de centrale opvang. Hiervan verbleven er 59.100 in een opvangcentrum, terwijl 10.100 mensen gebruik maakten van de zogeheten ZZA-regeling (zelfzorgarrangement). De opvangcapaciteit van het COA (centraal Orgaan Asielzoekers Opvang) van 60.200 was hiermee voor vrijwel 100% bezet. Het COA kan hierdoor fluctuaties in de in- en uitstroom minder makkelijk aan. In verband met de capacitaire noodsituatie is de ZZA-regeling verlengd tot 1 juli a.s.
De prognose voor centrale opvangcapaciteit voor eind 2000 bedraagt, inclusief ZZA en Kleinschalige Centrale Opvangeenheden, 75.000 plaatsen.

Terugkeer
In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in totaal 18.122 vreemdelingen (5.573 asielzoekers en 12.549 regulier) teruggekeerd. 3297 mensen werden uitgezet, bij controle adres bleken 5414 mensen vertrokken te zijn en de overigen vertrokken ofwel onder toezicht of werden na vreemdelingenbewaring aangezegd te vertrekken. Ter uitvoering van het nieuwe terugkeerbeleid werd het Stappenplan 2000 ontwikkeld dat op 10 februari in de Staatscourant werd gepubliceerd. In het kader van de uitvoering van het vernieuwde beleid is in deze periode met een .doelgerichte aanpak. aangevangen. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de terugkeer van specifieke doelgroepen. Als eerste doelgroepen zijn gekozen Noord-Irakezen en etnisch Albanezen uit Kosovo. Het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) die uitgeprocedeerde asielzoekers op vrijwillige basis begeleidt bij hun terugkeer heeft haar organisatie inmiddels uitgebreid met zes kantoren verspreid over het gehele land.


20 jun 00 16:48

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie