Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM inzake bouwvoorschriften toegankelijkheid

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake bouwvoorschriften toegankeli jkheid

Gemaakt: 11-7-2000 tijd: 12:8


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 20 juni 2000

Tijdens het Algemeen Overleg van 11 mei jl., waarin gesproken is over de handhaving van de bouwregelgeving, is door mevrouw Kortram van de PvdA-fractie een vraag gesteld die betrekking heeft op de bouwvoorschriften op het terrein van de integrale toegankelijkheid. Met deze brief kom ik mijn toezegging na de vraag schriftelijk te beantwoorden.

Gevraagd is om een inschatting te maken van het aantal woningen dat inmiddels is gebouwd sinds de inwerkingtreding van de toegankelijkheidsvoorschriften.

De voorschriften uit het Bouwbesluit met betrekking tot integrale toegankelijkheid zijn op 1 juli 1997 in werking getreden. In de periode van 1 juli 1997 tot 1 januari 2000 zijn er bouwvergunningen verleend voor in totaal 228.529 woningen. Deze woningen moeten dus voldoen aan de desbetreffende eisen.

Op mijn departement komen incidenteel signalen door dat de uitvoering van deze voorschriften niet altijd optimaal verloopt. Ik beschik echter niet over concrete aanwijzingen dat de naleving op grote schaal tekort zou schieten. Ik stel mij voor dat de Inspectie Volkshuisvesting hieraan in de komende handhavingsonderzoeken aandacht zal besteden.

Ik vertrouw er op u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie