Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over agrarisch natuurbeheer

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over agrarisch natuurbeheer
Gemaakt: 21-6-2000 tijd: 19:17


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 juni 2000

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Schreijer-Pierik en Atsma (beiden CDA) over Agrarisch Natuurbeheer.


1

Ja.


2

Geen.

Er zijn de afgelopen jaren beheerovereenkomsten in het kader van de Regeling Beheer-overeenkomsten en Natuurontwikkeling afgesloten met betrekking tot landschapsbeheer met individuele boeren.


3

Namens een groot aantal Friese boeren is een subsidie voor landschap van circa f. 8 mln ingediend. Er is nog geen beslissing genomen of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Op dit moment doorlopen de aanvragen het beoordelingstraject. Het voor 2000 gereserveerde budget voor landschapsbeheer bedraagt f. 5,8 mln. De belangstelling voor de nieuwe Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) overtreft de verwach-tingen, zeker voor het landschapsonderdeel.


4

De systematiek van de regeling bepaalt dat wie het eerst komt ook het eerst in aanmerking komt voor subsidie mits deze voldoet aan de criteria van de regeling. Deze werkwijze geldt tot de dag waarop het budgetplafond is bereikt en wordt overschreden. Om te bepalen welke aanvragen van die dag nog binnen het budgetplafond vallen, wordt geloot. Deze werkwijze is in de Staatscourant gepubliceerd samen met de hoogte van de plafonds.

Voor het landschapsbeheer werd het budgetplafond op 3 april 2000 bereikt. Op die dag waren voor ruim f. 14 mln aan subsidieaanvragen geregistreerd.

Dit betekent dat voor de aanvragen van die dag loting aan de orde is.


5

In het onderstaande overzicht zijn de aanvragen voor subsidie en de gereserveerde budgetten naast elkaar gezet. (stand per 7 juni jl.)

Subsidie

beschikbaar budget 2000

aangevraagd budget

verschil

beheer in Groene hart en Waterland

f. 41,4 mln

ca. f. 49,5 mln

ca. f. 8,1 mln

beheer overig Nederland

f. 50,4 mln

ca. f. 95,7 mln

ca. f. 45,3 mln

aanleg tijdelijk bos

f. 6,3 mln

ca. f. 0,2 mln

ca. f. -6,1 mln

aanleg en beheer landschap

f. 5,8 mln

ca, f. 25,9 mln

ca. f. 20,1 mln

Ter verbijzondering van deze cijfers meld ik u nog dat in de categorie beheer overig Nederland een zeer groot aandeel (ruim 40%) randenbeheer is aangevraagd. Het beleid ten aanzien van af- of toewijzing is een uitvloeisel van de voorwaarden van de SAN.


6

Inmiddels heb ik besloten met het oog op de overtekening op de subsidieregeling een aantal voorzieningen te treffen. Deze komen in het kort op het volgende neer:

Voor het voortzetten van het agrarisch natuurbeheer in de SAN van de dit jaar aflopende overeenkomsten in het kader van de oude Regeling Beheerovereenkomsten en Natuurontwikkeling (RBON) wordt alsnog een additioneel apart budget gepubliceerd in de Staatscourant van circa f.
40 mln (verplichtingen). Dit bedrag komt bovenop de reeds gepubliceerde budgetruimte. De subsidieregeling zal daartoe op korte termijn worden aangepast, waarbij de onderhavige groep aanvragers een aparte positie zal verkrijgen.

Om de grote toeloop van het randenbeheer in de komende jaren beter te kunnen beheersen overweeg ik de regeling op dit punt aan te passen, waarbij quota en/of aparte budgetten voor het randenbeheer worden toegevoegd.

Het is mijn voornemen een totaaloverzicht van deze voorzieningen en de doorwerking ervan naar de komende jaren de Kamer binnenkort te doen toekomen.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie