Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake Echelon

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake echelon

Gemaakt: 22-6-2000 tijd: 16:53


1


23490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag

Nr. 159 Brief van minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2000

Naar aanleiding van uw brief van 6 juni jl. en vooruitlopend op het verslag over de JBZ-Raad bericht ik u dat ik graag voldoe aan het verzoek van de heer Van Oven.

Op 29 mei jl. hebben de JBZ-ministers tijdens de lunch gesproken over berichten dat er industriële spionage zou zijn bedreven met behulp van een spionagenetwerk («Echelon») dat door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zou zijn ontwikkeld. De Raad heeft naar aanleiding van deze informele bespreking een politieke verklaring aangenomen (bijgevoegd)1), waarin hij onder meer zijn verbondenheid aan de eerbiediging van de fundamentele beginselen met betrekking tot de mensenrechten en individuele vrijheden onderstreept. Verder stelt de Raad in deze verklaring dat interceptie van telecommunicatie in geen geval mag worden gebruikt om zakelijk voordeel te behalen. De Raad neemt er kennis van dat de Commissie de intentie heeft binnenkort geëigende maatregelen te presenteren voor het bereiken van een veiliger informatie-maatschappij. Tot slot vraagt de Raad het Voorzitterschap erop toe te zien dat de betrokken Raadswerkgroepen de eerdergenoemde beginselen eerbiedigen en in het bijzonder elke maatregel ter voorkoming van en bescherming tegen misbruik van nieuwe technologieën bevorderen.

Volledigheidshalve verwijs ik naar het regeringstandpunt over «Echelon» zoals neergelegd in de beantwoording op Kamervragen (aanhangsel Handelingen II 1999/00, nrs. 1112 en 1308).

De minister van Justitie,

A.H. Korthals


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie