Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA ten strijde tegen armoedeval met nota 'Werk moet lonen'

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid


PvdA trekt ten strijde tegen armoedeval 20 juni 2000 PvdA-voorlichting

De volledige nota 'Werk moet lonen' is verkrijgbaar bij de afdeling voorlichting van de PvdA.
telefoonnummer: 070 - 318 3025
E-mail: (voorlichting@pvda.nl)

De PvdA trekt ten strijde tegen de armoedeval. Op 19 juni hebben PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert en woordvoerder sociale zaken Jan van Zijl daarom de nota Werk moet lonen gepresenteerd. Hierin staan enkele maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het voor mensen financieel aantrekkelijker wordt om (meer uren) werk te aanvaarden.

Jos Bienemann
Het zal je maar gebeuren. Je bent een alleenstaande moeder in de bijstand en je vindt een baan waarmee je 110% van het minimumloon gaat verdienen. Dat betekent dat je zo'n 400 gulden per maand meer inkomen krijgt. Denk je. Want je raakt je huursubsidie kwijt, je kan geen beroep meer doen op een kwijtscheldingsregeling en van de bijzondere bijstand kun je uiteraard geen gebruik meer maken. Je ondervindt op pijnlijke wijze dat je minder overhoudt dan toen je nog in de bijstand zat. Tel uit je winst.
Deze bijstandsmoeder is het slachtoffer van wat in het Haagse jargon de werkloosheidsval wordt genoemd, een specifieke vorm van de zogeheten armoedeval. Dat is de situatie waarin het voor mensen financieel onaantrekkelijk is naar een hoger inkomen te streven. Dit kan zich dus voordoen als iemand van een uitkering naar betaald werk overstapt, maar bijvoorbeeld ook als het voor iemand met een deeltijdbaan niet loont om meer uren te gaan werken of iemand die via scholing een hoger inkomen tracht te verwerven. Met als uitgangspunt dat werk meer lonend moet worden heeft de PvdA-fractie maatregelen voorgesteld die de armoedeval verkleinen en de arbeidsdeelname bevorderen. Woordvoerder Jan van Zijl: 'Vaak op initiatief van de Partij van de Arbeid is een reeks van inkomensondersteunende maatregelen tot stand gekomen die gerelateerd zijn aan de hoogte van het inkomen. Sommige van die maatregelen zijn van relatief beperkte omvang, zoals kwijtscheldingsregelingen. Met andere regelingen zijn miljarden gemoeid: huursubsidie, bijstand, tegemoetkoming studiekosten. Stuk voor stuk gaat het om regelingen met een belangrijk sociaal-democratisch doel: iedereen voorzien van een fatsoenlijk inkomen en daarmee de materiële mogelijkheden om actief deel te nemen aan onze samenleving. Die regelingen zijn uitsluitend bedoeld voor de mensen die het nodig hebben. Wie het geld niet nodig heeft, komt er niet voor in aanmerking.'
Van Zijl benadrukt dat in de opvattingen van de PvdA over inkomensondersteunende regelingen geen verandering is gekomen. 'Maar onmiskenbaar zijn de maatschappelijke omstandigheden veranderd, zie bijvoorbeeld de situatie op de arbeidsmarkt. Die dwingen ons ertoe om de bestaande maatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te bezien op hun effect. Als je dat doet dan ontkom je niet aan de constatering dat het aanvaarden van werk of van méér uren werken financieel soms onvoldoende loont. Bij een inkomensvooruitgang loop je het risico dat je niet meer in aanmerking komt voor inkomensafhankelijke regelingen. Hierdoor stagneert de uitstroom van uitkering naar werk.'
Geen eenvoudige zaak
Van Zijl erkent dat het bestrijden van de armoedeval geen eenvoudige zaak is. Want het risico is levensgroot dat je met bepaalde oplossingen tegelijk weer nieuwe problemen creëert. Maar hij kiest liever voor een moeilijke, maar rechtvaardige weg om tot oplossingen te komen dan de simpele wijze waarop de VVD in recente debatten liet weten hoe de armoedeval het beste kon worden aangepakt.
Van Zijl, licht cynisch: 'De armoedeval is volgens de VVD heel eenvoudig op te lossen. Je koppelt de uitkeringen los van het niveau van het minimumloon en je verlaagt geleidelijk de inkomensafhankelijke regelingen. Vervolgens compenseer je dat weer een beetje door voor iedereen de belasting te verlagen. Dan lost het probleem zich vanzelf op. Geen centje pijn. Behalve dan voor grote groepen huishoudens op minimumniveau die op die manier achterblijven bij de welvaartsgroei. Dat is natuurlijk een a-sociale manier om de armoedeval aan te pakken.' Het grote probleem bij het bestrijden van de armoedeval is volgens Van Zijl het verschil in persoonlijke omstandigheden waarin mensen verkeren. Zo is het voor een alleenstaande of voor twee samenwonende werklozen moeilijker om aan werk te komen en aan de armoedeval te ontsnappen dan voor twee mensen die samenleven en van wie één van de twee al werk heeft. Als de partner dan ook werk krijgt - en dat gebeurt veel vaker dan in de situatie waarin beide partners werkloos zijn - en er aldus een tweeverdienersituatie ontstaat dan kan de armoedeval vaak snel verdwijnen. Ook het al dan niet hebben van kinderen speelt een belangrijke rol in de mogelijkheden om aan de armoedeval te ontsnappen. 'We gaan ervan uit dat iemand aan de armoedeval ontsnapt als hij of zij er in koopkracht zo'n 10 procent op vooruitgaat', stelt Van Zijl. 'Hierbij spelen de persoonlijke omstandigheden een grote rol. Een alleenstaande die van bijstand naar werk gaat komt bij een inkomen van 110% van het minimumloon al aan een koopkrachtverbetering van 10 procent. Maar voor bijvoorbeeld een bijstandsmoeder met kinderen treedt een dergelijke koopkrachtverbetering pas op als zij een baan krijgt waarmee zij 140% van het minimumloon gaat verdienen. Voor paren zonder kinderen geldt dat pas bij een inkomen van 151% van het minimumloon.'
Arbeidsmarkt
In de nota Werk moet lonen is een pakket aan voorstellen opgenomen waarin zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt worden versterkt. Om de doorstroom op de arbeidsmarkt te bevorderen wordt een extra arbeidskorting voor werkende mensen met lage inkomens voorgesteld. Volgens Van Zijl kan die extra arbeidskorting op verschillende manieren vorm worden gegeven: 'Die extra arbeidskorting begint bijvoorbeeld bij de eerste verdiende gulden en loopt vervolgens op tot 100% van het minimumloon. Op dat punt bedraagt de extra arbeidskorting zo'n 230 gulden bovenop de arbeidskorting van 1770 gulden volgens het nieuwe belastingplan. Vervolgens loopt het extra bedrag geleidelijk af tot op het niveau van 200% van het minimumloon. Een andere variant komt erop neer dat de extra arbeidskorting ontstaat op het moment dat het inkomen 100% van het minimumloon bedraagt om daarna bij een hoger inkomen geleidelijk af te lopen.'
Een verruiming van de aanvullende alleenstaande-ouderaftrek is een ander voorstel uit de PvdA-nota. Werkende alleenstaande ouders krijgen nu te maken met een financiële achteruitgang als het jongste kind twaalf jaar wordt omdat dan de aftrek vervalt. Hierbij kan sprake zijn van een verlies van maximaal 2658 gulden netto per jaar. Van Zijl denkt dat de voorgestelde maatregel een positief effect heeft op de arbeidsdeelname, vooral als het gaat om mensen die nog in deeltijd werken, maar die eigenlijk langer willen werken. Bovendien draagt de maatregel bij aan de mogelijkheid om arbeid en zorg beter te kunnen combineren voor ouders met kinderen tussen de twaalf en zestien jaar.
De nota behelst nog meer voorstellen om de armoedeval aan te pakken, zoals verruiming van de scholingsmogelijkheden voor werkenden en een tijdelijke koopkrachttoeslag als financiële prikkel om de stap van een uitkering naar werk te stimuleren. Van Zijl spreekt van elkaar versterkende voorstellen die een kettingreactie teweeg moeten brengen waardoor zowel de uitstroom naar werk vanuit een uitkeringssituatie als doorstroom naar een hoger inkomensniveau worden bevorderd. En dat alles met een scherp oog voor het bewaken van rechtvaardige inkomensverhoudingen. 'Het kabinet gaat in de zomer brainstormen over mogelijke beleidsmaatregelen om de armoedeval aan te pakken. Met onze voorstellen willen we het kabinet nog eens extra voeden.'

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...