Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel stedenbouwkundig plan Duindorp, Den Haag

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag


Persberichten >> Afspraken over uitvoering stedenbouwkundig plan

20 juni

Belangrijke stap op weg naar de verbetering van Duindorp

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het stedenbouwkundig plan Duindorp en de raamovereenkomst voor de uitvoering van dit plan. Het stedenbouwkundig plan is een onderdeel van het wijkplan Duindorp en omvat de sloop van 1100 en de nieuwbouw van ongeveer 700 woningen. Voor de uitvoering van het plan is met woningcorporatie Vestia Den Haag een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de periode 2000 - 2010. Hierin zijn de wederzijdse intenties en verplichtingen vastgelegd.

In hoofdlijnen komt de overeenkomst op het volgende neer. De gemeente zal op basis van het wijkplan en stedenbouwkundig plan een bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen. Verder maakt zij de grond bouwrijp en legt de benodigde infrastructuur aan. De vernieuwing vindt gefaseerd over een periode van 10 jaar plaats. Per deelplan wijst de gemeente een gebied tot actiegebied aan, waardoor bewoners in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding.

Vestia Den Haag ontwikkelt de woningbouwplannen voor circa 320 huur- en 380 koopwoningen met 400 gebouwde parkeerplaatsen. Voor het realiseren van de plannen zal zij bewoners en bedrijven uitplaatsen en de oudbouw laten slopen. Daarnaast zal Vestia de nieuwbouw laten bouwen en de verkoop van de koopwoningen organiseren.

Het concept stedenbouwkundig plan werd op 22 april 1999 gepresenteerd aan de bewoners van Duindorp tijdens een zeer druk bezochte inloopdag. Daarna is het plan besproken met de welstandscommissie, Politie en Brandweer. De opmerkingen van de verschillende partijen zijn verwerkt in het definitieve plan. Op 4 oktober 1999 ging de projectgroep wijkplan Duindorp met het plan akkoord.

Ook de Meeuwen- en Pluvierhof maken deel uit van de vernieuwingsplannen. Vestia Den Haag heeft op 1 september voor beide hoven een sloopvergunning aangevraagd. Omdat het monumenten zijn is hierover een advies van de Rijksdienst voor Monumentenzorg vereist. De rijksdienst moet voor 1 september 2000 haar advies uitbrengen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie