Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese statistiek leert weinig over Vlaams onderwijs

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Europese statistiek leert te weinig over Vlaamse jeugd en onderwijs (21/06/00)

Op woensdag 21 juni 2000 stelde de heer Dirk De Cock aan mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs een actuele vraag m.b.t. het rapport van de Europese Commissie over de kwaliteit het onderwijs. Vorige week verschenen er immers cijfers in het rapport 'European Rapport on Quality of School Education' van de Europese Commissie, waaruit bleek dat België heel slecht scoort in die Europese vergelijking m.b.t. verdraagzaamheid van de jeugd t.o.v. buitenlanders. Ook voor wat betreft de houding van Belgische jongeren tegenover het aanleren van vreemde talen zitten wij bij de slechtste groep. Enkel inzake wiskunde en wetenschappen beschikken we over regionale en dus Vlaamse cijfers. En daar komt het Vlaams onderwijs heel goed uit. En daar knelt het schoentje!! Waarom beschikken we voor zekere disciplines wel over uitgesplitste cijfers en voor andere ik noem de vreemde talen niet ? Als voormalig leraar vreemde talen, weet ik dat Vlaanderen op vlak van vreemde talenonderricht en didactiek binnen Europa op de hoogste trede staat en véél hoger scoort dan het Belgische gemiddelde.
Vandaar ook mijn vraag aan mevrouw de minister: Waarom beschikken we slechts gedeeltelijk over Vlaamse cijfers (Wetenschappen en Wiskunde) en wordt Vlaanderen in de Europese statistieken ondergedompeld in de Belgische mediocratie? Mijn vraag is dus : Waarom beschikken we niet voor alles over Vlaamse cijfers ter vergelijking met andere Europese regios en wanneer zullen dergelijke cijfers voorhanden zijn?
In haar antwoord stelde minister Vanderpoorten dat in het rapport 16 indicatoren worden geïntegreerd. Voor 7 van deze 16 indicatoren werden afzonderlijke gegevens voor de Vlaamse Gemeenschap geïntegreerd.

Het gaat om de volgende indicatoren:

leerlingenprestaties in wiskunde; deze gegevens zijn gebaseerd op het TIMSS-onderzoek (1995);

leerlingenprestaties in wetenschappen; eveneens gebaseerd op TIMSS;

integratie ICT in onderwijscurriculum;

structuur evaluatie in onderwijssysteem;

ouderparticipatie;

aantal leerlingen per computer (bron: gedeeltelijk TIMSS);

onderwijsuitgave per leerling/student waar verkeerdelijk staat dat het om Belgische gegevens gaat terwijl het geciteerde cijfer enkel de Vlaamse Gemeenschap betreft. Voor het referentiejaar 1997 werden immers geen financiële gegevens door de Franse Gemeenschap aangeleverd.

De andere indicatoren hebben betrekking op de Belgische situatie. Dit valt te verklaren door het feit dat de Europese Commissie enkel gegevens publiceert op het niveau van de Europese lidstaten en hierbij weinig of geen rekening houdt met de feitelijke bevoegdheid over onderwijs. Enkel wanneer de resultaten binnen een land te uiteenlopend zijn zoals bijvoorbeeld het geval was met de leerlingenprestaties wiskunde en wetenschappen is men bereid af te wijken van dit principe.

Vanuit het departement Onderwijs werd reeds herhaaldelijk aangedrongen op een wijziging van deze politiek en op het publiceren van afzonderlijke Vlaamse gegevens. De relevantie van deze internationale publicaties voor het Vlaamse onderwijsbeleid zou gevoelig verhogen.

Dit roept vragen op, daar de beide onderwijsvelden van de Franstalige als de Vlaamse Gemeenschap reeds vele jaren autonoom zijn. In internationaal vergelijkende statistieken slaan slechts 7 van de 16 indicatoren op het Vlaamse onderwijsveld. Daarbovenop is de indicator onderwijsuitgave per leerling/student verkeerdelijk. Het gaat om Belgische gegevens terwijl het geciteerde cijfer enkel de Vlaamse Gemeenschap betreft. Voor het referentiejaar 1997 werden immers geen financiële gegevens door de Franse Gemeenschap aangeleverd. We zullen niet nalaten dit probleem aan te kaarten bij onze federale VU&ID-collegas!

Auteur:
Dirk De Cock
Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie