Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VW inzake effecten van de Wet Waterkering

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts vw inzake de effecten van de wet waterkering
Gemaakt: 29-6-2000 tijd: 1:24


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 juni 2000

Op 15 januari 1996 is de Wet op de waterkering in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is de wettelijke grondslag verschaft voor het realiseren en in stand houden van de veiligheid tegen overstromingsgevaar ten gevolge van een situatie die optreedt bij hoge stormvloed respectievelijk hoog opperwater van de grote rivieren of het IJsselmeer, dan wel een combinatie daarvan. De wet bevat regels omtrent de mate van beveiliging die moet zijn gewaarborgd, alsook procedurele voorzieningen om de uitvoering van versterkingswerken, ter realisering van die beveiliging, mogelijk te maken.

Artikel 34 van de Wet op de waterkering brengt mee dat binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten Generaal «een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk» wordt gezonden. Hierbij bied ik u het evaluatie-verslag aan. Deze wetsevaluatie valt uiteen in twee delen:

de evaluatie van de bestuurlijk-beleidsmatige aspecten van de wet (definities, technisch georiënteerde activiteiten en financiering);

de bestuurlijk-juridische evaluatie van de plan- en besluitvormingsprocedures in de wet (het juridische deel).

Over het eerste deel van de evaluatie, dat door de Rijkswaterstaat is opgesteld, heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers de Unie van waterschappen en het IPO. Het rapport «Versterking van rivierdijken» vormt het tweede deel van de evaluatie. Dit laatstgenoemde rapport is opgesteld door medewerkers van de Universiteit van Utrecht, onder begeleiding van een commissie met vertegenwoordigers van de Unie van waterschappen, het IPO, de VNG, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer (VROM) en medewerkers van mijn ministerie, met inbegrip van de Rijkswaterstaat.

In het verslag van de Rijkswaterstaat wordt het doel van de wet in een breder kader geplaatst en de werking van de wet nader beschouwd. Bij de werking van de wet worden onderscheiden de definities en technisch georiënteerde activiteiten, de financieringsstructuur en de besluitvormingsprocedures. Ik zal hieronder ingaan op de in het verslag genoemde punten.

Het doel van de wet in breder perspectief

Het verslag constateert dat de huidige Wet op de waterkering geen systematiek voor de evaluatie van het na te streven veiligheidsniveau kent. Dit betekent dat besluitvorming over een aanpassing van het veiligheidsniveau bij de huidige regelgeving feitelijk altijd een reactief karakter zal hebben, ingegeven door de op dat moment levende maatschappelijke gevoelens bijvoorbeeld na een (bijna) ramp dan wel bij het langdurig uitblijven van een ramp.

Ik onderschrijf deze constatering, maar realiseer mij ook dat het denken over de gewenste veiligheid een langdurig proces is. Ik verwacht binnen afzienbare tijd een stapje in dit proces te kunnen zetten aan de hand van een rapport van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen over overstromingsrisico's, dat ik binnenkort hoop te ontvangen.

In het verslag staat verder dat de Wet op de waterkering geen kader biedt voor het realiseren van Ruimte voor de Rivier. De wet is feitelijk meer een wet inzake dijken en duinen («Wet op de waterkeringen»), dan een wet inzake de veiligheid van een gebied tegen overstromingen. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat tot voor kort veiligheid synoniem was met dijken/dijkversterkingen. De huidige opvatting is dat hoogwaterbescherming en veiligheid meer is dan waterkeren alleen. Ruimte voor de Rivier vereist derhalve aanpassing van bestaande, dan wel aparte wet en regelgeving.

Het ligt inderdaad niet voor de hand, zoals het verslag constateert, om de Wet op de waterkering hiervoor aan te passen. Ik verwacht dat nog in de maand juni de Tweede Kamer nadere voorstellen kunnen worden gestuurd over de noodzakelijke wettelijke grondslag voor het realiseren van Ruimte voor de Rivier. Als aanpassing van de waterkering als onderdeel van Ruimte voor de Rivier aan de orde is, blijft voor dit onderdeel de Wet op de waterkering van toepassing.

Definities en technisch georiënteerde activiteiten

Onder verwijzing naar dit verslag concludeer ik dat de in de wet gegeven definities en de beschreven technische activiteiten over het algemeen een geschikte verzameling vormen om de doelstelling van de wet, namelijk het blijvend waarborgen van de veiligheid tegen overstroming door adequate waterkeringen, te realiseren. Toch overweeg ik om met de volgende aanpassingsvoorstellen te komen:

(art 1) het aanwijzen van het Markermeer als buitenwater (ik heb de Tweede Kamer hierover reeds geïnformeerd, de voorbereidingen om de wet op dit punt aan te passen heb ik in gang gezet);

(art 2) het actualiseren van de kaart van de dijkringgebieden en het overzicht van de veiligheidsnormen (onder andere toevoegen IJburg);

(art 6) het overdragen van het toezicht van gedeputeerde staten aan een andere provincie voor dijkringgebieden die zich over meer dan één provincie uitstrekken;

(art 9) het voorschrijven van de bij de toetsing te hanteren systematiek;

(art 10) het actualiseren van de referentiesystematiek voor de ligging van de kustlijn.

De financieringssystematiek

Hoewel de rivierdijkversterkingen, mede dankzij de bijdragen via de provincies, goed verlopen, biedt de huidige financieringsstructuur onvoldoende mogelijkheden om verschillende (onvoorziene) ontwikkelingen op het gebied van de bescherming tegen buitenwater op te kunnen vangen. Daarbij gaat het om ontwikkelingen in kennis, techniek en beleid met als consequentie bijvoorbeeld de aanpassing van de steenzettingen van de zee- en meerdijken, de aanleg van de Maaskaden, het realiseren van Ruimte voor de Rivier, aanwijzing van het Markermeer als buitenwater, mogelijk tegenvallende resultaten toetsing waterkeringen, en eventuele overgang naar een nieuwe veiligheidsfilosofie gebaseerd op de kans van overstroming

Momenteel ben ik in overleg met provincies en waterschappen om de financieringsstructuur aan te passen. Zodra dit overleg bevredigend is afgerond zal ik u ter zake informeren en met voorstellen komen om de betreffende wetsartikelen aan te passen.

De besluitvormingsprocedures

Voor wat betreft de besluitvormingsprocedures inzake dijkversterkingen concludeert het verslag dat de wet tot nu toe goed functioneert. Ik onderschrijf dit. Om hiervan ook in de toekomst verzekerd te zijn, zal ik voorstellen om de gestroomlijnde besluitvormingsprocedure, die uitsluitend van toepassing is op de tweede tranche dijkverbeteringsprojecten in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, op alle toekomstige aanleg en verbetering van primaire waterkeringen van toepassing te laten zijn.

Reacties van de Unie van waterschappen en het IPO

Een afschrift van deze brief stuur ik met de vraag om reactie toe aan de Unie van waterschappen en het IPO. Zodra ik de beide reacties heb ontvangen, doe ik u deze ter informatie toekomen.

Ik vertrouw u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...