Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Delft: Schoolgymnastiek belangrijk deel sportief bewegen

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delft

Schoolgymnastiek belangrijk deel van sportief bewegen

Meer dan 80% van de Delftse jeugd is voldoende actief, waarbij allochtone jongeren minder vaak sportief actief zijn dan autochtone Leiden. Het onderzoek is gedaan nadat de gemeente in het schooljaar 1998/1999 op twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs bij wijze van proef buitenschoolse sportactiviteiten heeft aangeboden.

Belangrijkste conclusies zijn dat de niet-actieve jeugd door de buitenschoolse sport iets actiever is geworden. Effecten op de fitheid van de Delftse jeugd door de buitenschoolse sport zijn niet duidelijk aangetoond. Geconstateerd wordt dat schoolgymnastiek voor veel jongeren een belangrijk deel vormt van sportief bewegen.

Pilotproject

De gemeente Delft is één van de zes gemeenten die door het landelijk projectbureau Jeugd in Beweging werd uitgekozen voor uitvoering van dit pilotproject. De gemeente Delft startte in1998 in samenwerking met scholen en sportverenigingen een experiment om de Delftse jeugd meer in beweging te krijgen. Het experiment was bedoeld om het effect van regelmatig bewegen en de houding ten opzichte van bewegen inzichtelijk te maken. Het project bestond uit de onderdelen: sportoriëntatie, gezondheidsvoorlichting, en voorlichting aan ouders. TNO-Preventie en Gezondheid heeft het effect gemeten. Voor dit project is geld beschikbaar gesteld door onder andere het landelijk bureau Jeugd in Beweging en uit Sociale Vernieuwingsmiddelen.

Aan het project werkten mee: Simon Carmiggeltschool, Anne de Vriesschool, Gabriël West, het Mozaïek, Stanislascollege en het Grotiuscollege. Het projectbureau Mooi Zo, Goed Zo verzorgde de coördinatie en de onderlinge contacten.

Uit het TNO onderzoek is onder andere gebleken dat het aantal niet-actieve jeugdigen met tenminste 15% is afgenomen. Verder bleek dat zowel leerlingen die deelnamen aan de buitenschoolse sportactiviteiten als leerlingen die niet deelnamen, aan het eind van het project meer sportief actief waren (toename van ongeveer 20 minuten per week). De fitheid van de leerlingen die deelnamen aan de buitenschoolse activiteiten is niet verbeterd ten opzichte van de leerlingen die niet deelnamen.

Belangrijkste aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen ¾ die tevens door het college van B&W zijn aangenomen ¾ uit het TNO rapport zijn:


1. De jeugd moet gestimuleerd worden om voldoende te bewegen. Het stimuleren van bewegen moet aansluiten bij bestaande sportactiviteiten als schoolgymnastiek. Hierbij zouden scholen en sportverenigingen meer moeten samenwerken.


2. Buitenschoolse sportactiviteiten zijn geen volwaardig alternatief voor reguliere schoolgymnastiek. De gymles moet dus blijven.

3. Er moet specifieke aandacht komen voor leerlingen die bij schoolgymnastiek structureel uitvallen. Zoals leerlingen met motorische achterstand of met overgewicht. Voor deze leerlingen zouden specifieke bewegingsprogrammas (individueel of groepsgewijs) ontwikkeld of uitgevoerd moeten worden.


4. Alternatieven voor buitenschoolse sport zijn ondermeer, kennismakingsactiviteiten bij sportverenigingen, sport instuiven en proeflidmaatschappen. Deze activiteiten kunnen in goede samenwerking tussen gemeente, onderwijs en sportverenigingen worden gerealiseerd. Bekeken moet worden of populaire sporten als fitness en aerobics bij het voortgezet onderwijs aangeboden kunnen worden.

5. De mogelijkheden van laagdrempelige, kosten-effectieve voorzieningen kunnen het beweeg- en sportgedrag van de jeugd positief beïnvloeden. Er zal specifiek aandacht besteed moeten worden aan voorlichtings- en bewegingsstimuleringsmethodiek om specifieke risicogroepen te bereiken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie