Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief voorzieningen gehandicapten Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Nieuwsbrief over voorzieningen voor ouderen en gehandicapten

Onderwerpen:

- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
- Medische advisering Wvg wordt integraal per 1 januari 2001
- Hergebruik trapliften
- WVG-spreekuren in juli 2000
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Zoals het er nu naar uitziet wordt het CVV waarschijnlijk niet medio
2001, maar pas eind 2001 geïntroduceerd. De ontwikkelingen zijn echter al in een vergevorderd stadium. Dat betekent dat er al afspraken zijn gemaakt (door de verantwoordelijke wethouders in de regio Leiden) over de vorm van het vervoer en over de relatie met de Wvg. Onlangs heeft een conceptvoorstel ter inzage en inspraak gelegen. Vanuit de regio hebben de gehandicaptenplatforms gereageerd. De gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt tot een regionaal antwoord op de gestelde vragen. Op die manier hopen de regiogemeenten tot een zo goed mogelijk functionerend vervoerssysteem te komen. Kort samengevat zal het systeem er ongeveer zo uit gaan zien.
Van deur tot deur
Het wordt een openbaar vervoerssysteem (OV)(dus voor iedereen toegankelijk) van deur tot deur. Op afroep basis worden bussen, busjes en mogelijk taxi's ingezet om de klant binnen de regio Leiden van A naar B te brengen. Strippenkaarten kunnen worden gebruikt zoals bij het huidige openbaar vervoer. Voor de Wvg gerechtigden (met een vergoeding voor de meerkosten van het sociale vervoer) komst er een pasje waarmee tot een bepaald aantal ritten kan worden gereden. De belanghebbende betaalt slechts de eigen bijdrage zoals die ook voor ieder ander geldt, namelijk de kosten van een OV-strip. Daarnaast echter krijgt de Wvg gerechtigde de beschikking over een vrij te besteden bedrag waarmee bijvoorbeeld een ritje met familie, kennissen of de buurman kan worden betaald. Alles bij elkaar opgeteld blijven de toekomstige vervoersmogelijkheden nagenoeg gelijk aan de huidige. Wij blijven u van alle ontwikkelingen op de hoogte houden.
Medische advisering Wvg wordt integraal per 1 januari 2001 Per 1 januari 2001 zijn de gemeenten verplicht om aan het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) advies aan te vragen in het kader van de Wvg. Het RIO adviseert al over zaken als opname in verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg. Om tot integrale advisering te kunnen komen wordt getracht alle zorgvragen te bundelen zodat de klant slechts 1 maal door de molen hoeft. Dit heeft voor u als klant of toekomstige klant wel de nodige consequenties indien die molen zich niet in Oegstgeest bevindt. Daarom wordt in de komende maanden onderzocht of er een "lokaal molentje" moet komen waar de Oegstgeester burger met haar vragen en aanvragen terecht kan. Uiteraard hoort u voor het einde van het jaar hoe een en ander er uit zal gaan zien. Voor vragen over het RIO kunt u op werkdagen terecht bij de afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs tussen 9.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 51 91 830.

Hergebruik trapliften
Zo langzamerhand raken ook in de Gemeente Oegstgeest de trapliften (woonhuisliften) ingeburgerd. Voor ouderen en gehandicapten is dit het ideale hulpmiddel om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Echter het komt nogal eens voor dat bij verhuizing of overlijden geen rekening wordt gehouden met het mogelijke hergebruik van de lift. In de huurwoningen is dit niet zo'n probleem omdat er dan wordt gezocht naar een nieuwe bewoner met een handicap of een oudere die slecht ter been is. Bij koopwoningen zijn het vaak de erven of familieleden die de eventuele verkoop van het huis regelen. In de meeste gevallen heeft men dan geen oog meer voor de traplift. Om onder andere die situatie beter te kunnen regelen is door de regio gemeenten overlegd met de trapliftleveranciers over het afsluiten van een zogenaamd "leasecontract". De lift blijft eigendom van de gemeente en wordt, indien de relatie tussen de woning en de gebruiker wordt beëindigd, uit de woning verwijderd en bij de leverancier opgeslagen voor hergebruik. Op die manier kan de gemeente een aardig bedragje besparen en opnieuw inzetten voor haar overige dorpsgenoten. Zodra het contract is ondertekend zullen wij u daarover informeren. Daarnaast is wel al een regionaal contract afgesloten voor het onderhoud en de reparatie van de traplift. Op basis van aantallen kan goedkoper worden gewerkt. N.B. niet alle liftfabrikanten werken met een dergelijk contract. Wij raden u dan ook aan om uw nota's voor onderhoud en reparatie voorlopig persoonlijk te blijven indienen zodat de gemeente kan controleren of u in aanmerking komt voor een vergoeding of dat uw lift valt binnen het onderhoudscontract.
Wvg spreekuur in juli 2000 maandag 3 juli 2000 van 13.30 - 14.30 uur Woon- en zorgcentrum Hofwijck Hazenboslaan 38

Maandag 10 juli 2000 van 13.30 - 14.30 uur Zorgcentrum Rustenborch
Van Wijckersloothplein 3
dinsdag 18 juli 2000 van 13.30 - 14.30 uur Gemeentecentrum/Stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest (eerst melden aan balie) Lijtweg 9

Vrijdag 28 juli 2000 van 10.30 - 11.30 uur Recreatiezaal Boerhaavecomplex (koffiekamer) Boerhaaveplein

Tijdens deze spreekuren kunt u overigens bij de consulent ook terecht met vragen over bijzondere bijstand en bijzondere gemeentelijke regelingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie