Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over wao-populatie

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over wao-populatie

Gemaakt: 22-6-2000 tijd: 10:58


4

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 juni 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wilders (VVD) over WAO'ers.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)


2990012650

Vragen van het lid Wilders (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Hoogervorst, over WAO'ers. (Ingezonden 16 juni 2000)

Vraag 1

Bent u van mening dat «je echt niet veel meer hoeft te verwachten over de afname van de huidige WAO-populatie» Financieel Dagblad, 15 juni
2000? Heeft u ook gezegd dat u «niet durft te stellen dat er een substantiële afname valt te verwachten van het WAO-volume» en dat Nederland nog lang met een bestand van «dik 900.000 WAO-ers» zal blijven zitten?

Antwoord 1

De in vraag 1 aangehaalde citaten zijn afkomstig uit een artikel in het Financiële Dagblad maar vormen op zichzelf, zonder in het juiste verband te worden geplaatst, geen adequate weergave van hetgeen ik daarin gezegd heb.

Zoals in het interview gesteld, heeft de huidige WAO-populatie voor een belangrijk deel de grote herkeuringsoperatie van de jaren negentig ondergaan. Bovendien zijn ruim 400.000 WAO'ers op aandringen van de Tweede Kamer gevrijwaard gebleven van deze herkeurings-operatie. De essentie van mijn opmerking in het Financieele Dagblad was dat het onder deze omstandigheden niet realistisch is te veronderstellen dat binnen korte tijd enkele honderd-duizenden WAO'ers zullen uitstromen en dat derhalve de grootste winst moet worden verwacht van de beperking van de instroom. Dat neemt niet weg dat er nog wel degelijk bemiddelbare WAO'ers in het bestand zitten en dat daarvoor extra reïntegratie-inspanningen worden gedaan, zoals ik in mijn Plan van aanpak WAO heb duidelijk gemaakt.

Dat ik niet verwacht dat het aantal WAO'ers binnen korte tijd tot onder de 900.000 zal dalen mag evenmin verbazing wekken, gezien het feit dat de ijklijn in het regeerakkoord op grond van demografische factoren een endogene groei van het volume arbeidsongeschiktheid laat zien. Deze trends laten zich niet in korte tijd keren.

Niettemin vind ik de huidige instroom in de WAO veel te hoog en ben ik er van overtuigd dat de groeitendenzen kunnen worden omgebogen. SUWI en het Plan van aanpak WAO bieden hiertoe een breed en samenhangend pakket van maatregelen: verbetering van de publieke keuringspraktijk, stimulering van de private reïntegratiemarkt, verbetering van financiële prikkels, verbetering van arbeidsomstandigheden door onder meer de arbo-convenanten en de maatregelen in het kader van het poortwachtersmodel.

Deze ambitieuze beleidsinspanning is een kwestie van lange adem, maar zal naar mijn stellige verwachting leiden tot beperking van de instroom in de WAO. In de moedeloze teneur van het artikel in het Financieele Dagblad van 15 juni jongstleden met de kop 'Politiek schrijft WAO'ers geheel af' kan ik mij derhalve niet herkennen.


2

Vraag 2

Bent u zich bewust van het feit dat de forse groei van het aantal WAO-ers van 8000 in het eerste kwartaal van dit jaar zou kunnen leiden tot een groei van het aantal WAO-ers met ruim 25.000 dit jaar?

Antwoord 2

Het aantal uitkeringen WAO was ultimo 1999 744 duizend. Ultimo maart
2000 was dit gegroeid tot 752 duizend, dus een groei van 8 duizend. Hiervan zijn echter naar schatting 3000 uitkeringen het gevolg van een inhaalslag bij de keuringen. Deze inhaalslag heeft een administratief verhogend effect op de instroom, dat niet gepaard gaat met financiële bijstellingen omdat deze mensen reeds een voorschotsuitkering kregen.
Los van deze administratieve effecten blijft de huidige instroom in de WAO hoger dan geraamd, hetgeen de urgentie van de door mij voorgestelde intensivering van het Plan van aanpak WAO onderstreept.

Vraag 3
Bent u van mening dat er geen enkele sprake meer is van verborgen werkloosheid (verdiscontering) onder het zittende bestand WAO-ers? Zo ja, hoe komt u aan dat oordeel? Zo neen, hoe rijmt zich dit met uw uitspraken genoemd in de eerste vraag?

Antwoord 3

Met ingang van 1987 is de zogenaamde verdiscontering van werkloosheid in de WAO afgeschaft. Dit betekent dat dit alleen nog sporadisch voor zal komen bij de oudste cohorten.

Wel ben ik van mening dat het aandeel van (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikten dat betaalde arbeid verricht (thans ca. 200.000 personen), vergroot zou kunnen worden. Ik wijs er daarbij wel op dat een grotere arbeidsparticipatie niet per definitie betekent dat het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan ook afneemt, omdat het veelal gezien de groep die het hier betreft, gaat om een combinatie van uitkering met arbeid.

Vraag 4

Legt u zich erbij neer dat alle psychisch arbeidsongeschikten die maar liefst een derde van het zittende bestand uitmaken, terecht in de WAO zitten? Zo ja, hoe rijmt u dat met uw eerdere uitspraken dat de verzekeringsgeneeskundige standaard «Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden» in de praktijk niet goed wordt uitgevoerd en er dus veel mensen ten onrechte (medisch) psychisch arbeidsongeschikt zijn verklaard?

Antwoord 4

Neen.

Ongeveer 35-40 % van alle eerste WAO claimbeoordelingen resulteert in volledige arbeidsongeschiktheid op medisch gronden. Volgens het Lisv is dit ongeveer tweemaal zo veel als waarschijnlijk nodig zou zijn. Betere naleving van de standaard «Geen Duurzame Benutbare Mogelijkheden» is derhalve dringend nodig. Daarnaast ben ik van mening dat de beoordeling van zieken en arbeidsongeschikten met psychische klachten en de behandeling


3

van deze groep verbeterd dient te worden. Ik heb hiertoe velerlei maatregelen in gang gezet zoals ook vermeld in de Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen (Kamerstukken II, 1999/2000, 22 187, nr. 104). Genoemd kunnen worden de voorstellen voor interventies in het eerste ziektejaar en het poortwachtersmodel, de aanpassing van het Functie-informatiesysteem, en reïntegratietrajecten en herbeoordelingen voor jongere kansrijke arbeidsongeschikten.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...