Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SZW: afspraken werk en integratie etnische minderheden

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Afspraken werk en integratie etnische minderheden

EMBARGO TOT WOENSDAG 21 JUNI 2000 OM 9.30 UUR

Nr. 2000/121
21 juni 2000

Afspraken met grote bedrijven voor werk en integratie etnische minderheden

Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid hebben vandaag een convenant gesloten met 15 grote ondernemingen over de werkgelegenheid en integratie van etnische minderheden. Het convenant bevat per bedrijf een aantal resultaatgerichte afspraken. De overheid op haar beurt zegt toe om zoveel mogelijk knelpunten weg te nemen die nu nog een doeltreffend intercultureel personeelsbeleid in de weg staan. Ook zal de overheid de uitwisseling van informatie over 'best practices' op dit gebied bevorderen. De bedoeling is om het aantal bedrijven dat onder het convenant valt, geleidelijk uit te breiden tot honderd volgend jaar.

Het convenant werd vandaag in Den Haag getekend door de beide ministers en vertegenwoordigers van de 15 bedrijven die meedoen. Dat zijn ABN/Amro, A&P Holding, Arbeidsvoorziening Nederland, Coca Cola, Koop Holding, KLM, KWS, Lips, Nedcar, Macintosh, Rabobank, Randstad, Start, Tempo Team en Tènce!. De afspraken zijn gemaakt tegen de achtergrond van het grote aantal vacatures (ook bij grote ondernemingen) en het tegelijkertijd bestaan van een omvangrijk potentieel van mensen uit de groep etnische minderheden. Dat vraagt volgens het convenant om een 'gezamenlijke, onorthodoxe inspanning'.

Servicepunt Intercultureel Management
Voor een doeltreffend intercultureel personeelsbeleid pleiten minister Van Boxtel en minister Vermeend voor de oprichting van een servicepunt intercultureel management. Hier kunnen werkgevers terecht met vragen over werving, selectie, personeels- en managementvraagstukken in relatie tot etnische minderheden.
De hoofdactiviteiten van het informatiepunt zouden moeten zijn: het verstrekken van informatie en doorverwijzing. Uit onderzoek blijkt immers dat werkgevers vooral behoefte hebben aan concrete informatie over werving, selectie, subsidieregelingen en wet- en regelgeving. Dit betekent dat er veel informatie verzameld en ontsloten dient te worden in een databank. Deze informatie zal snel en efficiënt via een telefonische helpdesk en website bereikbaar zijn.
Aanbevelingen Taskforce Minderheden
Het convenant, dat vandaag is gesloten, sluit aan bij enkele aanbevelingen van de Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt die eind
1999 is opgeheven. Dit betreft met name:

- het opzetten van trainee-programma's voor hoger opgeleiden
- het uitbreiden van het aantal medewerkers van etnische afkomst bij uitzendbureaus en personeelsafdelingen

- het beter toerusten van medewerkers van P&O-afdelingen en lijnmanagers op het terrein van werving van etnische minderheden en intercultureel management

- het beproeven van het mentorenmodel in bedrijven
- de ondernemings- en medezeggenschapsraden moeten hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van de instroom, doorstroom en het behoud van mensen uit minderheidsgroepen in hun organisaties en bedrijven.
Op een aantal van deze aanbevelingen (of alle) hebben de betrokken bedrijven naar eigen voorkeur ingetekend, elk in verschillende mate. Deze afspraken zijn vastgelegd in afzonderlijke uitvoeringsconvenanten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
A&P Holding zal acht medewerkers P&O en 16 managers binnen een jaar een training op het gebied van intercultureel management laten volgen. Daarnaast zal het aandeel van werknemers uit etnische minderheden binnen een jaar worden verhoogd van 1 op 8 naar 1 op 7. KWS zorgt er onder meer voor dat bij de start van het traineeprogramma tenminste 10% van de deelnemers afkomstig is uit een etnische minderheidsgroep. De ondernemingsraad van KWS zal deelnemen aan een bijeenkomst voor ondernemingen over intercultureel management. Etnische minderheden die bij KWS aan de slag komen, krijgen gedurende drie maanden begeleiding volgens het mentorenmodel. Randstad wil er onder andere voor zorgen dat vanaf 1 januari 2002 tenminste 10% van de vestigingsmanagers en 20% van de intercedenten in Amsterdam/Flevoland afkomstig is uit etnische minderheden, met uitbreidingsmogelijkheden naar de andere grote steden. Binnen een jaar dient verder 5% van de deelnemers aan het RYMP, het Randstad Young Management Programma, afkomstig te zijn uit een etnische minderheidsgroep.

Minister Vermeend zal een projectorganisatie instellen ter ondersteuning van het convenant. Deze organisatie neemt ook de verdere begeleiding ter hand van het convenant dat de beide ministers op 18 april jl. hebben getekend met MKB-Nederland en Arbeidsvoorziening, gericht op de instroom binnen een jaar van 20.000 extra etnische minderheden in het midden- en kleinbedrijf.

21 jun 00 09:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie