Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA bij algemeente overleg C2000

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

21 JUNI 2000

INBRENG VAN MARJA WAGENAAR (PvdA) BIJ HET ALGEMEEN OVERLEG C2000


1. TEVEEL VERTRAGING

Het project heeft wederom 11 maanden vertraging opgelopen. Dat is niet de eerste keer. Als we teruggaan naar het begin (brief aan de Kamer uit november 1996) dan zou de invoering in de proefregio in 2000 gereed moeten zijn. In 1998 wordt duidelijk dat de gunning vertraging oploopt. Inmiddels zaten we op het scenario dat de startregio in augustus 2001 zou kunnen worden geëvalueerd, en weer later in februari 2002. Dat wordt nu misschien weer later. Een vertraging die volgens de staatssecretaris kan worden ingehaald. Dat wil ik graag geloven, maar betekent dat dan ook dat iedere verdere vorm van vertraging wordt uitgesloten ?

Neem bijvoorbeeld de radiobediensystemen. De aanbesteding daarvan heeft al eens tot vertraging geleid. Is er nu inmiddels een aanbieding binnen ? Datzelfde geldt voor de (europese) aanbesteding van randapparatuur. Daar waren de offertes onder de maat. Hoe staat het daar nu mee ?

Het rapport van Price Waterhouse Coopers is bevreesd dat het gebrek aan commitment van de toekomstige gebruikers nog eens een vertraging van 1 tot 1,5 jaar zal opleveren. Op zo'n manier wordt het een gebed zonder eind. Helaas is het niet de eerste keer dat ik dat moet opmerken. De vraag is dan ook waar de ondergrens van de staatssecretaris ligt. Die zou hij duidelijk moeten aangeven.

2. COMMITMENT GEBRUIKERS

De toekomstige gebruikers zijn kritisch over het project. De ambulancesector wil er nog helemaal niet aan, maar ook anderen hebben hun bedenkingen. Deels gaan die over de voortschrijdende techniek en de vrees dat C2000 achterhaald zou zijn tegen de tijd dat het hun regio bereikt. Het is een vrees die de PvdA deelt. Daarom zou ik de staatssecretaris willen vragen om inzicht in de mogelijkheden die het C2000-systeem biedt voor aanpassingen aan de nieuwste technologieën.

De tweede vrees is de onduidelijkheid over het geld bij de gebruikers. Ook Price waterhouse en Coopers constateren dit. Reeds een jaar geleden, in het kamerdebat van 3 juni 1999 om precies te zijn, is in een motie van de PvdA over een Plan van Aanpak aangegeven dat deze onzekerheid bij mede-overheden cq. gebruikersorganisaties bestaat. In het dictum van de motie wordt de regering ook verzocht om daar duidelijkheid over te scheppen. Het is wrang om te moeten constateren dat deze onduidelijkheid nog steeds een struikelblok vormt voor het project.

3. AANSTURING BZK VERBETEREN

In het rapport van PWC wordt geconstateerd dat de bestuurlijke aansturing vanuit BZK nog sterk kan worden verbeterd. Er is te weinig greep op het project. Ook de positie van het ITO moet duidelijker worden. Het Projectbureau daar beschikt nog steeds over te weinig financiële en technisch inhoudelijke expertise. Ook hier is allemaal eerder over gesproken. Het departement zal dit project strakker en slagvaardiger aan moeten sturen. Ik herhaal het maar weer eens.

Dat geldt ook voor de gestelde doelen. BZK moet aan de startregio aangeven welke concrete produkten van haar worden verwacht om voldoende inzicht te geven voor de go-no gobeslissing.

Ook is er nog geen inzicht in de kostenbesparende maatregelen die de staatssecretaris aan de Kamer heeft beloofd. Kunt u deze naar de kamer sturen, voorzien van contra-expertise ?

4. BUITENLAND

Inmiddels buigt ook de Europese Commissie zich over C2000. De Fransen gaan nogal eigengereid hun gang, maar daarmee dreigt wel de hele basis onder een Europa-dekkend systeem weg te vallen. De staatssecretaris heeft op dit punt adequate actie ondernomen. Heeft dat inmiddels al wat opgeleverd ?

5. TERUGVALOPTIES

Gegeven het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat de belangstelling van de PvdA-fractie zich inmiddels ook sterk richt op de terugvalopties. Daarbij zij nog eens aangetekend dat der PvdA-fractie voor de wijze waarop dit project is aanbesteed nooit verantwoordelijkheid heeft willen nemen.

Een technische vraag daarbij is de volgende. Een van d eterugvalopties is UMTS. De requenties daarvan worden eerdaags geveild. Is er, als er onverhoopt zou moeten worden overgegaan op UMTS, een eigen frequentie nodig ? En zoja, moet de overheid die dan weer terugkopen ? Of moet d eoverheid zich inkopen op ene bepaalde frequentie ? Graag helderheid daarover.

De terugvalopties. Wat ons betreft is nu de tijd gekomen om doormodderen op korte termijn af te wegen tegen andere alternatieven. Op dit moment is er alle aanleiding om de halfjaarlijkse rapportage driemaandelijks te laten worden. Dan zouden wij direct na het zomerreces met een reëel inzicht in de terugvalopties ook reëel over alternatieven kunnen spreken.

Conclusie. Nederland moet wel veiliger worden. Een communicatiesysteem voor alle hulpdiensten kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie