Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Onderwijsbond CNV over leerlinggebonden financiering

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING ONDERWIJSBOND CNV

Zoetermeer, 21 juni 2000

Gisteren verzond de Onderwijsbond CNV een schrijven aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de leerlinggebonden financiering. Op donderdag 22 juni spreekt de Tweede Kamer voor de tweede keer in korte tijd over deze vorm van financiering die deel uitmaakt van de integratie van leerlingen met een ernstige handicap in het regulier onderwijs. De tekst volgt hieronder.

“De Onderwijsbond CNV wil op de eerste plaats benadrukken dat deze brief de standpunten van de staatssecretaris weergeeft ten aanzien van leerlinggebonden financiering. Met de bij het uitwerkingsoverleg betrokken organisaties heeft vooraf geen overleg plaatsgevonden over de inhoud van deze brief.

Positief vinden de Onderwijsbond CNV de eerste aanzet tot extra financiering om het traject van leerlinggebonden financiering een extra impuls te geven. Een deel van deze middelen heeft een incidenteel karakter, de Onderwijsbond CNV wil bepleiten ook deze middelen een structureel karakter te geven. Op dit moment is er, in tegenstelling tot wat in de brief wordt gesuggereerd, nog geen duidelijkheid over rechtspositionele gevolgen m.b.t. invoering van LGF.

Met betrekking tot de voorstellen rondom indicatiestelling die in de brief worden gedaan is de Onderwijsbond CNV op zichzelf positief over het neerleggen van de indicatiestelling bij de Onderzoeks- en Advies centra (OAC's) en de Regionale Expertise centra (REC's) in plaats van bij de Landelijke Indicatiecommissie. Hiermee wordt OAC's en REC's de mogelijkheid geboden om, binnen de kaders van de landelijk vastgestelde indicatiecriteria, beargumenteerd af te wijken en optimaal in te spelen op de regionale situatie.

In de brief wordt de onafhankelijke positie van het OAC gekoppeld aan rechtstreekse bekostiging. De Onderwijsbond CNV heeft hier fundamentele bezwaren tegen. De Onderwijsbond CNV vreest dat hiervan een precedentwerking uit kan gaan ten aanzien van de toekomstige bestuurlijke vormgeving van het REC. De Onderwijsbond CNV is van oordeel dat de bekostiging van het OAC via de bij het REC aangesloten scholen moet lopen, tenzij anders wordt besloten door de afzonderlijke scholen aangesloten bij het REC. De keuze voor de wijze van bekostiging ligt dan bij het REC zelf.

Tenslotte maakt de Onderwijsbond CNV zich zorgen over het gebrek aan samenhang tussen de drie onderwijszorgstructuren, LGF, WSNS en VO-VSO. Er is sprake van weinig synergie tussen deze trajecten, zowel wat betreft indicatiestelling, als wat betreft bekostiging. Het gevaar bestaat dat leerlingen tussen wal en schip raken.

De Onderwijsbond CNV wil dan ook pleiten voor meer afstemming tussen deze drie trajecten. Binnen het totaal van het Nederlandse onderwijs moet een continuüm van zorg geboden kunnen worden. Dit vereist majeure investeringen om het totale onderwijs voldoende toe te rusten om dit te realiseren. De Onderwijsbond CNV acht het van belang dat bij wetgeving rond LGF- en REC-vorming rekening wordt gehouden met de reeds bestaande Wet op het Primair onderwijs (WPO) en Wet op het Voortgezet onderwijs (WVO).

Met vriendelijke groet,

E.W. de Jong,
bestuurder Onderwijs Onderwijsbond CNV

Voor nadere informatie: Kees van Kortenhof, tel (079) 320 20 40, 06 53 20 47 36

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie