Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


GS-besluitenlijst d.d. 20 juni 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.2/RW Ja Bestemmingsplan Buitengebied Norg: gemeente Noordenveld.
1. De bedenkingen deels gegrond en deels ongegrond verklaren.
2. Voor het overige het bestemmingsplan goedkeuren.
Conform nota portefeuillehouder.

6.9/RW Ja Verklaring van geen bezwaar bouw antennemast; gemeente De Wolden. De gevraagde verklaring van geen bezwaar niet verlenen. Conform.

6.10/RW Ja Vergadering IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur op 8 juni 2000. Instemmen met de voorstellen en reacties en aangeven wie de vergadering zal bezoeken. In handen gedeputeerde Edelenbosch.

6.11/RW Ja Vergadering IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 8 juni 2000. Instemmen met de voorstellen en reacties en aangeven wie de vergadering zal bezoeken. Gedeputeerde De Vries.

6.18/LG Ja IPO-adviescommissie MWLH. Beslissen conform voorstellen in de bijgevoegde notitie. In handen gedeputeerde Edelenbosch.
Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

1. Naar aanleiding van Beleidsnota 2001: ruim voor de begrotingsbehandeling een integrale beleidsnotitie over duurzaamheid in GS.

2. Overzicht opstellen van de uitbestede onderzoeken in de verschillende sectoren over de jaren 1998 en 1999.
3. Verklaring van geen bezwaren voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw op het toekomstige bedrijventerrein te Dieverbrug: akkoord.

Weeknummer: 25

Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.2/RW Ja Bestemmingsplan Rijksweg 37 Klaverblad Holsloot; gemeente Coevorden. Het bestemmingsplan goedkeuren en de bedenkingen ongegrond verklaren. Conform.

6.3/RW Ja Bouwplan Gaasbeek te Wijster; gemeente Midden-Drenthe.

1. Medewerking verlenen aan het bouwplan.

2. De bedenkingen ongegrond verklaren.

3. In de aanbiedingsbrief aangeven dat:


* dit bouwplan geen aanzet mag zijn tot een bedrijventerrein Wijster;

* archeologische waarden nader moeten worden onderzocht;
* landschappelijke inpassing aandacht vraagt.
Conform.

6.4/BJZ Ja Vergadering IP-AB op 22 juni 2000.
1. Instemmen met de gemaakte opmerkingen.

2. Aangeven wie de vergadering zal bezoeken.
3. Instemmen met de aangegeven machtiging.
Conform; gedeputeerde

Swierstra gaat.

6.5/BJZ Ja (AB), Vergadering AB/DB-SNN op 20 juni 2000. Kennisnemen van de agenda en bijbehorende stukken. Conform

6.11/RW Ja Beantwoording brief Vereniging Natuurlijk Oostindië-Terheyl. Instemmen met de conceptbrief. Conform
6.13/RW Ja Beregeningsplanner Drenthe 2000.
1. Het onderzoek naar het gebruik van de beregeningsplanner in 2000 continueren.

2. Een bedrag van ƒ 30.000,-- (exclusief BTW) beschikbaar stellen uit het Grondwaterfonds.

Conform, vroegtijdig bespreken (najaar) of er een vervolg moet komen.
6.14/Ec Ja Stimuleringsprogramma Duurzame Landbouw; Voortgangsrapportage 1999 en Uitvoeringsprogramma 2000. De Statencommissie MWG informeren over de uitvoering van de stimuleringsprojecten Duurzame landbouw. Conform, bestedingsoverzicht
1999 meezenden

6.16/FC Ja Monitoring Provinciaal omgevingsplan (POP).
1. Vaststellen van het Programma voor de omgevingsmonitoring van het POP met de set indicatoren voor het monitoren van de doelstellingen van het POP.

2. Realiseren per 1 januari 2001 van een omgevingsplan POP op basis van dit monitoringsprogramma.

3. Instemmen met de vormgeving van de omgevingsbalans zoals uitgewerkt in de dummy.

4. Opdracht verlenen tot het samenstellen van de Omgevingsbalans volgens de projectopdracht.
Conform

6.17/FC Ja 6e wijziging provinciale begroting 2000. Het ontwerpstatenbesluit 6e wijziging begroting 2000 vaststellen. Conform.
6.18/SDG Ja Agenda vergadering provinciale staten 5 juli 2000. De conceptagenda vaststellen en de agenda en oproep verzenden. Conform.
Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

1. G.S. nota's met betrekking tot dwangsommen voortaan via zwarte tas.

2. In herinnering wordt gebracht dat alle stukken die naar de staten gaan éérst in GS moeten en dus niet via mengelwerk.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie