Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies ONR: dubbele impuls voor mainport én regio Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PROJECT MAINPORT ROTTERDAM

Advies ONR: dubbele impuls voor mainport én regio Rotterdam
DEN HAAG, 21 JUNI 2000 - Voor de ontwikkeling van de mainport en de regio Rotterdam is een dubbele impuls nodig. Een impuls voor de haveneconomie en de economische structuur en een impuls voor het woon- en leefklimaat. Dit schrijven de verenigde maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheden die samen het Overleg Niet-Rijkspartijen (ONR) vormen. Dit overleg, onder voorzitterschap van Hans Alders, brengt adviezen uit aan het kabinet over beleidsbeslissingen die ten aanzien van het Project Mainport-ontwikkeling Rotterdam genomen moeten worden.

In hun eerste advies, getiteld 'Ontwikkeling mainport en regio Rotterdam', laten de overlegpartners weten dat zij een verbetering van het leefklimaat van de Rotterdamse regio, binnen of buiten het kader van PMR, van essentieel belang vinden voor de toekomst van de mainport. De partijen denken daarbij aan projecten gericht op een beter woonklimaat in en nabij de haven, de aanleg van een nieuw natuur- en recreatiegebied van 750 hectare, maar ook aan een verbetering van het economisch vestigingsklimaat, een verbreding van de economische structuur en meer werkgelegenheid dichtbij de stad.

Onder een impuls voor de haveneconomie verstaan de deelnemers aan het ONR vooral een strategische keuze voor de containersector. Deze groeisector staat symbool voor een innovatief en vernieuwend klimaat in de mainport en heeft uitstralingseffecten naar de stedelijke economie en de achterland-activiteiten. Het bieden van faciliteiten voor deep-sea containers is voor deze ontwikkeling een basisconditie. Indien dat niet (meer) op bestaand gebied kan worden geboden, wordt een landaanwinning noodzakelijk. Vooralsnog gaat het ONR uit van 1000 ha landaan-winning. Verwacht wordt dat de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse belangrijke aanwijzingen oplevert voor de werkelijk benodigde omvang van de landaanwinning. Bij een definitief besluit om nieuw land aan te leggen moet het 'nee, tenzij'-principe uit de natuurbeschermingswet zorgvuldig worden toegepast. Zij tekenen daarbij aan dat een nieuw havengebied primair voor deep sea-gebonden activiteiten bestemd moet zijn. Uitbreiding van de petrochemie kan volgens hen beter in de buurt van bestaande vestigingen in die sector gebeuren. Vestiging van arbeidsintensieve distributiebedrijven is naar de mening van ONR in veel gevallen gunstiger dichtbij de stad.

Het ONR hecht veel waarde aan het realiseren van 750 ha struinbos/getijdepark om op een massieve wijze bij te dragen aan beter leefklimaat in de regio. Het ONR wil de realisatie van deze 750 ha natuur en recreatie graag goed laten aansluiten op de woongebieden in de regio en combineren met de realisatie van een hoogwaardig groen bedrijventerrein. Zij zijn van mening dat de 750 ha los staat van eventueel benodigde compensatiemaatregelen voor de landaanwinning. Het kabinet heeft er tot heden voor gekozen om een eventuele natuurcompensatie in mindering te brengen op de 750 hectare. Tenslotte wijst het ONR er op dat het kabinet voor de PMR-projecten snel en duidelijk moet vaststellen wie wat gaat doen en wat de te verwachten rijksbijdrage is.

Het ONR-advies aan het kabinet wordt als bijlage bij de kabinetsbesluiten aan de Tweede Kamer voorgelegd. Voorafgaand aan belangrijke PMR-kabinetsbesluiten overleggen de vijf betrokken ministers met de bestuurders van de ONR-partijen in het Topberaad Mainport Rotterdam. Aan het ONR nemen deel: ANWB, Consept (samenwerkende provinciale natuur- en milieuorganisaties), FNV, Nederland Distributieland (NDL), Stichting Natuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vereniging Natuurmonumenten, VNO-NCW, provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie