Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Amersfoort: structuurvisie Birkhoven-Bokkeduinen

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort


s 21 juni 2000

Contouren van toekomstig Birkhoven-Bokkeduinen worden zichtbaar

B&W presenteren structuurvisie
Parken, bossen en andere groenvoorzieningen vervullen een belangrijke functie in een druk stadsgebied als Amersfoort. Birkhoven-Bokkeduinen is zo'n gebied waarop de gemeente zuinig moet zijn en waarvoor een zorgvuldig beheer van groot belang is. Er komt een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. Ter voorbereiding op het bestemmingsplan ligt voor geinteresseerden nu een structuurvisie ter inzage.

Birkhoven is zowel recreatiegebied als natuur, woon-, en economisch gebied. De gemeente heeft bij het plannen maken dan ook met allerlei belangen rekening moeten houden. Dierenpark Amersfoort is een belangrijke partij, maar ook de diverse sportvoorzieningen en de camping in Bokkeduinen maken Birkhoven-Bokkeduinen tot wat het nu is. Uiteraard is het bosgebied belangrijk voor fietser en voor wandelaars die er rust en natuur opzoeken De NS heeft belangen als eigenaar/gebruiker van de zuidoostelijke punt tegenover de BW-laan. Allerlei belangengroepen zijn bij de voorbereiding van de structuurvisie betrokken geweest. Als resultaat van een en ander zijn burgemeester en wethouders in de structuurvisie tot de volgende uitspraken gekomen:

1) Birkhoven-Noord kent een eigen bestemmingsplanprocedure en hoort daarom niet bij het dit plangebied. Dit is het gebied waarvoor plannen voor intensief recreatief gebruik zijn ontwikkeld waarin ook het Bosbad, het Openluchttheater, de midgetgolfbaan en diverse sportterreinen (hockey en golf), inclusief de bijbehorende parkeergelegenheden zijn opgenomen.

2) De effecten van het parkeren in Birkhoven-Noord worden zoveel mogelijk opgevangen in het plangebied. Voor de extra parkeerbehoefte op dagen met een piekbezetting wordt de opvang afgestemd met de parkeeroplossing van het Dierenpark Amersfoort.

3) Het terrein Middelhoefseweg (vanaf verpleeghuis Birkhoven gezien het terrein aan de overkant van de Amsterdamseweg) hoort wel bij het plangebied.

4) Er wordt bij de plannen rekening gehouden met de eventuele aanleg van een weg tussen de Daam Fokkemalaan naar de noordzijde van het spooremplacement en van daar naar de Amsterdamseweg. Deze zal zo dicht mogelijk langs de spoorlijn komen te liggen. Er zal een Milieu Aspecten Studie komen om de optimale plaats voor deze weg te bepalen. Hierbij wordt ook getracht de BW-laan zoveel mogelijk te ontlasten van (vracht)autoverkeer.

5) Het Dierenpark Amersfoort mag beperkt uitbreiden in de richting van het spoor Amersfoort-Utrecht, inclusief het 'piekparkeren'. De uitbreiding wordt onderworpen aan een Milieu Effect Rapportage.

6) Het overige bosgebied Birkhoven wordt ingericht en beheerd als recreatief bosgebied.

7) De bedoeling is de samenhang tussen Bokkeduinen en het bosgebied Birkhoven te vergroten, zowel ruimtelijk als functioneel. Dit op grond van bestaande landschappelijke kenmerken (stuifduinen) en de sterk verminderde verkeersfunctie van de BW-laan.

8) Deze samenhang heeft voorrang boven handhaving van de bestaande niet-recreatieve functies, inclusief sportvoorzieningen.

Inloopspreekuur
Naar aanleiding van deze structuurvisie vindt op 22 augustus een inloopspreekuur plaats. Daarna is nog tot uiterlijk 6 september 2000 gelegenheid voor het indienen van schriftelijk inspraakreacties. De structuurvisie Birkhoven-Bokkeduinen ligt ter inzage in de Informatiewinkel in de Observant.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie