Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedkeuring Wet nieuwe telecommunicatiemiddelen Belgie

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Wetsvoorstel nieuwe telecommunicatiemiddelen en elektronische handtekening goedgekeurd (21/06/00)

Vandaag schaarde de Kamercommissie Justitie zich unaniem achter een wetsvoorstel van VU-voorzitter Geert Bourgeois tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure (Wv. 38).

De goedkeuring van het wetsvoorstel betekent een revolutionaire stap voorwaarts in het elektronisch rechtsverkeer, de elektronische handel (e-business) en de elektronische gerechtelijke procedure (e-justice).


1. Er wordt een nieuw artikel 2281 toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek stipulerende dat voortaan een schriftelijke kennisgeving tevens rechtsgeldig is in de vorm van een telegram, telex, telefax of elektronisch postbericht.


2. Nog in het Burgerlijk Wetboek (art. 1322 B.W.) wordt de elektronische handtekening ingevoerd. Deze kan dezelfde bewijskracht verlenen aan een onderhandse akte als de handgeschreven handtekening. De bepaling werd opgenomen d.m.v. een amendement van de regering. Minister Verwilghen koppelde de elektronische handtekening los van het wetsontwerp-Daems betreffende de werking van de certificatiedienstverleners met het oog op het gebruik van elektronische handtekeningen en voegde ze toe aan het wetsvoorstel van Geert Bourgeois.


3. Voorts introduceert het voorstel-Bourgeois de fax en de elektronische post in de gerechtelijke procedure. Een mededeling, kennisgeving of neerlegging (ter griffie) die per gewone brief kan geschieden, is voortaan eveneens geldig per fax of per elektronische post. Dit geldt zowel voor de communicatie tussen de advocaten onderling als voor deze met de rechtbanken.
De datum van een handeling per fax of elektronische post wordt bepaald door het tijdstip van aankomst, ongeacht of dit tijdens de opening van de griffie is of niet. Dit verhoogt in aanzienlijke mate de toegankelijkheid van het gerecht. De griffies sluiten immers reeds om 16 u..

Tevens wordt een nieuwe stap gezet in de deformalisering van het procesrecht. In alle gevallen waarin de ondertekening vereist is voor de geldigheid van een proceshandeling, kan de nietigheid slechts worden uitgesproken indien de ondertekening niet wordt geregulariseerd ter zitting of binnen een door de rechter vastgestelde termijn. De vereiste van de ondertekening verhindert niet dat de handeling ook rechtsgeldig is in de vorm van een fax of een elektronische postbericht. Op verzoek van een belanghebbende partij kan de rechter de auteur van de handeling bevelen de ondertekening te bevestigen.


4. Na enige discussie werd overeengekomen dat de nieuwe bepalingen in het Burgerlijk Wetboek onmiddellijk in werking treden. De bepalingen m.b.t. het procesrecht treden in werking op een datum te bepalen bij K.B. De minister heeft er zich echter uitdrukkelijk toe verbonden om deze artikelen zo vlug mogelijk in werking te laten treden, waarschijnlijk uiterlijk op 1 september 2001. Het enige resterende probleem betreft de materiële uitrusting van de vredegerechten.
Auteur:
Geert Bourgeois
Algemeen voorzitter VU

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie