Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 21-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 21 juni 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.
Bij aanvang van de vergadering vervolgt de Kamer het debat over de Voorjaarsnota. Deze nota geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de uitvoering van de rijksbegroting voor het jaar 2000 (alleen het antwoord van de regering in eerste termijn).
Aansluitend behandelt de Kamer de raming van de voor de Tweede Kamer in het jaar 2001 benodigde uitgaven en middelen.

Hierna spreekt de Kamer over de wijziging van de wet wapens en munitie. De wijzigingen betreffen het aanscherpen van de strafmaat voor het illegaal bezit van en de illegale handel in vuurwapens.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

- de vaste Commissies voor Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers Korthals (Justitie) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de notitie: Het pad naar de achterdeur. In deze notitie komt de aanvoer van softdrugs naar koffieshops aan de orde (dit overleg had plaats op woensdag 31 mei jongsleden);

- de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Cohen (Justitie) over de rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid, met name na verbreking van een huwelijk of relatie (dit overleg had plaats op donderdag 15 juni jongstleden).
Hierna heropent de Kamer het debat over de invoering van een stelsel van pluimveerechten om de meststoffenproblematiek te beheersen. Met het stelsel wordt een nieuw maximum gesteld aan het aantal kippen en kalkoenen dat op een bedrijf mag worden gehouden.

Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het bereikbaarheidsplan Randstad. Het gaat hier om een pakket aan maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Randstad, zoals openbaar vervoer, meer wegcapaciteit en een verlaging van de motorrijtuigenbelasting (dit overleg had plaats op dinsdag 13 juni jongstleden).

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 11.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de reorganisatie van de Gezondheidskundige Dienst voor Dieren.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.30 tot ca. 12.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de stand van zaken met betrekking tot een nieuw mobiel communicatienetwerk voor brandweer, ambulancediensten en politie (het zogenoemde project C2000).

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 12.15 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg over de ontwikkelingen op het terrein van volksgezondheid en zorg.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 11.30 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de evaluatie van de stimuleringsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 12.00 tot ca. 14.00 uur - Klompézaal

Agenda: gesprek met prof. mr. P.J.J. van Buuren, prof. mr. TH.G. Drupsteen, mr. H.J.A.M. van Geest en prof mr. D.A. Lubach over de discussienota Fundamentele Herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Buitenlandse Zaken: 14.30 tot ca. 16.30 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de vergadering van de Raad van Europa naar aanleiding van de discussie over de positie van de Russische Federatie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.30 tot ca. 19.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (beiden Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over informatie- en
communicatietechnologie in het onderwijs.
Financiën en Buitenlandse Zaken: 18.30 tot ca. 21.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Zalm (Financiën)en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
16.00 tot ca 18.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van zorgorganisaties over hospicezorg/palliatieve zorg.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken en Ecomische zaken: 11.00 tot ca. 12.00 uur Regentenkamer

Agenda: gesprek met de Vice Premier van Hong Kong, Mevrouw Anson Chan.

Defensie: 13.15 uur Klompézaal

Agenda: procedure.

Justitie: 14.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Defensie brengen vanaf 14.00 uur een werkbezoek aan de Staf van de Koninklijke Marechaussee in Den Haag. De volgende leden nemen deel aan bezoek: Van Baalen (VVD), Valk, Van den Doel (VVD), Niederer (VVD), Hessing (VVD onder voorbehoud), Ardenne-Van der Hoeven (CDA), Van 't Riet (D66), Zijlstra (PvdA).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie