Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oratie Erasmus-hoogleraar professor Schulte Nordholt

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

22 juni 2000

Oratie prof. Henk Schulte Nordholt, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Azië

Geweld in Indonesië historisch verklaard

Sinds de val van Soeharto wordt Indonesië geplaagd door allerlei vormen van geweldpleging. Dr. Henk Schulte Nordholt gaat op donderdag 22 juni 2000 in zijn oratie, getiteld Staat van geweld, in op de historische achtergronden hiervan. Hij betrekt daarbij ook nadrukkelijk de koloniale periode.

Met het uitspreken van deze rede aanvaardt hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het bijzonder hoogleraarschap in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, vanwege de Stichting ter Bevordering van de Aziëstudies in Nederland.

Sinds het einde van de 19e eeuw hebben de Nederlanders de gehele Indonesische archipel veroverd en daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. Er werd een een staat van geweld gecreëerd, waarin vooral op Java locale criminaliteit een belangrijke rol speelde bij de handhaving van koloniaal gezag. Er ontstond een regiem van angst dat in de koloniale geschiedschrijving over deze periode vrijwel geheel is genegeerd. Illustratief in dit verband is de verkrampte wijze waarop in Nederland over koloniale geweldpleging tijdens de Indonesische revolutie werd en wordt gesproken.

In 1949 erfde het onafhankelijke Indonesië een repressieve staat die weinig bevorderlijk was voor het ontwikkelen van een democratisch politiek bestel. Mede als gevolg van de Koude Oorlog kon er in 1965 een situatie ontstaan waarin tienduizenden vermeende communisten werden vermoord. Het regiem van Soeharto dat toen aan de macht kwam valt in veel opzichten met de laatkoloniale staat te vergelijken, zij het dat er sprake was van een enorme schaalvergroting van het staatsgeweld. Het bewind van Soeharto was niet alleen gewelddadig door zijn militaire ingrijpen in Aceh en Oost-Timor, maar werd bovendien sterk gecriminaliseerd doordat er gebruik werd gemaakt van jeugdige milities en ingehuurde misdadigers om tegenstanders uit te schakelen.

Net als in de jaren vijftig staat ook nu het streven naar democratie onder grote druk. Immers, sinds het uiteenvallen van het sterke regiem van Soeharto heerst er een nieuwe staat van geweld waarin allerlei groepen met behulp van milities en criminelen proberen de macht te veroveren. Het geweld op de Molukken moet in dit licht worden begrepen.

Net als in de Nederlandse koloniale geschiedschrijving is er in de Indonesische geschiedschrijving geen aandacht besteed aan de vele slachtoffers van de Nieuwe Orde (naar schatting 750.000 doden). De geschiedenis van Indonesië is daardoor ongeloofwaardig geworden. Om de natie bij elkaar te houden zal er een nieuwe geschiedenis moeten worden geschreven waarin plaats wordt geboden aan de slachtoffers en ruimte wordt gemaakt voor diversiteit en tolerantie.

De Stichting ter Bevordering van Aziëstudies in Nederland, opgericht door het International Institute for Asian Studies (IIAS), is een postdoctoraat instituut dat in 1993 tot stand kwam door gezamenlijk initiatief van Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU), de Universiteit Leiden (UL) en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). De voornaamste doelstelling van het instituut is de bevordering van Aziëstudies in de Geesteswetenschappen en de Sociale Wetenschappen op nationaal en internationaal vlak. Het IIAS realiseert die doelstelling onder andere door het uitvoeren van wetenschapsprogrammas, de organisatie van internationale wetenschappelijke conferenties, de publicatie van een nieuwsletter en het runnen van een databank met actuele informatie over Aziëstudies. Tevens voert het instituut het secretariaat van het Programme for Europe-Asia Research Linkages (PEARL) en van de European Science Foundation Asia Committee, waarin de voornaamste Europese instituten op het terrein van Aziëstudies vertegenwoordigd zijn.

Noot voor de pers
I
Oratie: donderdag 22 juni 2000, 16.00 uur
Plaats: Woudenstein, aula
Info: bij hoogleraar: tel. 023 532 2186; e-mail (schultenordholt@pscw.uva.nl)
of bij mw. drs. M. Brand, IIAS: tel. 071- 527 2227
(INLINE]

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie