Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herstructurering VDAB tast werkgelegenheid niet aan

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

BIJZONDERE VERGADERING VAN 21 JUNI 2000

Herstructurering VDAB tast werkgelegenheid niet aan
Op initiatief van Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme Renaat LANDUYT heeft dSENTaamse regering tijdens een bijzondere vergadering de hervorming van de VDAB goedgekeurd. Maandag was over dit dossier al een consen- sus bereikt tussen de Vlaamse regering en de sociale partners van de SERV. In het Vlaams Regeerakkoord was gesteld dat de rol van de VDAB van een zuivere actorrol naar een regisseursrol moet verschuiven en dat de private actoren - commerciële en niet-commerciële - meer bij het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid betrokken moeten worden.

De nieuwe publieke arbeidsmarktstructurering is op een drieledige structuur gebaseerd. De Vlaamse regering heeft beslist dat de merknaam "VDAB" behouden blijft maar gekoppeld zal worden aan de nieuwe structuren. Daardoor wordt de zichtbaarheid van de VDAB ten aanzien van de verschillende klantengroepen (werkzoekenden en werkge- vers) behouden.

De eerste structuur vervult de rol van regisseur. Dit is een Vlaamse overheidsinstelling met een geëigend statuut dat verbonden is door een beheersovereenkomst gesloten tussen de Vlaamse regering in de persoon van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en de raad van bestuur. Deze raad van bestuur is samengesteld uit een voorzitter die namens de minister van Werkgelegenheid zetelt, de Vlaamse sociale partners en regeringscommissarissen. Aan de regisseur is een juridisch-technologische dochter- onderneming verbonden, het arbeidsmarktbanksys-systeem. Dit systeem verzamelt, beheert en verspreidt alle rele- vante arbeidsmarktgegevens. Het is een PPS-instrument waaraan de private sector zal bijdragen, omdat deze sec- tor door de informatievergaring van lagere transitiekos- ten zal genieten.

Ten tweede structuur is een publieke opleidings- en bege- leidingsorganisatie die een gewaarborgd marktaandeel van de regisseur verzekerd krijgt en binnen dit aandeel op alle activiteiten van de arbeidsmarkt een aanbod kan ontwikkelen. Voor de overige activiteiten staat deze organisatie in concurrentie met de private actoren. Zij wordt, zoals de VDAB vandaag, paritair beheerd, maar krijgt een sterkere sectorale verankering. In het kader van de uitbouw van het sectorale opleidingsbeleid kunnen de sectorfondsen onder meer hun middelen met die van deze organisatie samenvoegen.

Ten derde worden de commerciële activiteiten van de huidige VDAB (T-Interim, Consult, Outplacement,.) onder- gebracht in een verzelfstandigde vennootschap met een publiek en sociaal oogmerk. Deze NV moet volledig marktconform werken en krijgt dus dezelfde mogelijkheden als de commerciële concurrenten. Als aandeelhouder beslist de overheid over de sociale dividenden.

De Vlaamse regering engageert zich ten aanzien van het personeel van de VDAB om de werkgelegenheid te behouden. De functies en bekwaamheden van het personeel zullen in de nieuwe structuren ingepast worden. Om dit proces mogelijk te maken zal de hervorming door een externe veranderingsorganisatie begeleid worden. Bovendien zul- len de personeelsvertegenwoordigers structureel bij het proces betrokken worden. De Vlaamse regering twijfelt overigens niet aan de noodzaak van een sterke publieke arbeidsmarktstructurering.
De Top van Lissabon en de Europese Werkgelegenheidsricht- snoeren zullen in de toekomst nog een grotere rol van de overheid en haar instellingen impliceren. Wel moet de overheid klaarheid brengen over de rol die ze inneemt ten aanzien van de partners met wie ze samenwerkt. Daarom is transparantie over de regie- en de actorrol een noodzaak.
Door de introductie van meer marktwerking via het uitbe- stedingsbeleid van de regisseur kan het
arbeidsmarktbeleid doeltreffender worden. Daarom zullen de private actoren meer kansen krijgen bij de invulling van dit beleid.

De Vlaamse regering zal deze krachtlijnen in een overkoe- pelend voorontwerp van decreet gieten, waarover het advies van de SERV zal worden ingewonnen.

De nieuwe structurering doet geen afbreuk aan de opdrach- ten en werkwijzen van het Vlaams Economisch Sociaal Over- legcomité (VESOC).

persinfo : Ann Peuteman, woordvoerster van minister Landuyt - tel. (02) 553 25 11
e-mail: (persdienst.landuyt@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie