Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar gecombineerd gebruik van alcohol en drugs

Gecombineerd gebruik van alcohol en drugs


Datum: 21/22 juni 2000

Bepaalde groepen uitgaande jongeren combineren het gebruik van alcohol met drugs als cannabis, cocaïne en XTC. In opdracht van de Brijder Stichting te Alkmaar, de Jellinek te Amsterdam en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) te Woerden zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen en motieven van gelijktijdig gebruik van alcohol en drugs. Het Leids Universitair Medisch Centrum analyseerde ongeveer 200 onderzoeken naar de gevolgen van gecombineerd gebruik en het Instituut Bonger van de Universiteit van Amsterdam ondervroeg 25 combigebruikers naar hun motieven en hun ervaringen. Op basis van de onderzoeksresultaten starten de drie instituten 1 juli a.s. een nieuwe voorlichtingscampagne met name gericht op de combigebruikers.

Omvang van gecombineerd gebruik
In 1998 werden in negen Europese steden 2700 jonge uitgaanders ondervraagd. Bijna alle deelnemers dronken alcoholhoudende drank, tweederde had ervaring met cannabis, eenderde met XTC en een kwart met cocaïne (¹). Amsterdams onderzoek in 1995 en 1998 onder bezoekers van party's en clubs wees uit dat ongeveer 80% drinkt, ruim 30% blowt, bijna 30% XTC gebruikt en ongeveer 15% amfetamine of cocaïne gebruikt (¹). In de Verenigde Staten is het gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne zeer populair en uit Nederlands onderzoek (1989) bleek al eerder dat de meeste cocaïnegebruikers (86%) regelmatig tot vaak vlak voor of vlak na hun gebruik drinken.
Alcohol en cannabis maken je 'stronken'
Gebruikers zien voordelen in het gecombineerd gebruiken van alcohol en cannabis. Een door gebruikers genoemd voordeel is dat alcohol de door cannabis veroorzaakte passiviteit of loomheid kan tegengaan. De specifieke roes die dan ontstaat duidt men aan met de term ‘stronken'. Gebruikers van cannabis drinken doorgaans minder als ze gecombineerd gebruiken maar ze geven dan wel de voorkeur aan sterke drank.
De nadelige gevolgen van de combinatie van alcohol en cannabis zijn een optelsom van de gevolgen van afzonderlijk gebruik. Niet zelden leidt gecombineerd gebruik tot misselijkheid. Omdat de cannabis-roes bij gecombineerd gebruik sneller op gang komt nemen sommige gebruikers de voorbijgaande misselijkheid op de koop toe.
Verder blijkt dat rijden onder invloed van alcohol en cannabis nog gevaarlijker is dan alleen het rijden onder invloed. Het alcoholgebruik heeft altijd het meeste effect op de rijvaardigheid, en dat effect wordt nog eens versterkt door cannabisgebruik.

Alcohol en cocaïne: de meest gewilde en riskante combinatie Het gebruik van alcohol is populair bij cocaïnegebruikers: alcohol kan de onrust van een overactieve cocaïnegebruiker dempen en cocaïne leidt tot het uitstellen of verminderen van het gevoel van dronkenschap. Zowel uit laboratoriumonderzoek als uit veldonderzoek blijkt dat een van de populaire motieven van combi-gebruikers te zijn. Een ander populair motief is dat gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne een extra prettige roes tot gevolg heeft.
De combinatie van alcohol en cocaïne kent veel risico's. Zeer riskant is dat gecombineerd gebruik kan leiden tot het drinken van grote hoeveelheden alcohol waarbij men zich niet of minder snel dronken voelt. Dat kan leiden tot overschatting van eigen prestaties en toename van roekeloosheid. Omdat de gebruiker zich helder voelt, denkt hij bijvoorbeeld nog gemakkelijk te kunnen rijden, terwijl dat niet het geval is.
Een ander risico van gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne (en ook amfetamine) is de extra belasting voor het hart. Deze belasting wordt met name door cocaïne veroorzaakt dat enerzijds de hartfunctie stimuleert en anderzijds de zuurstoftoevoer (vanwege een vaatvernauwende werking) belemmert.

'Stoned spacen'
Naar de gevolgen van alcohol in combinatie met XTC is weinig onderzoek gedaan. Het effect ervan lijkt op het effect van de combinatie van alcohol en cocaïne. Gebruikers van XTC oordelen echter verschillend over de gevolgen van gecombineerd gebruik; verschillende XTC-gebruikers zijn van mening dat alcohol de specifieke XTC-effecten te sterk dempt. Sommigen geven de voorkeur aan een combinatie van cannabis en XTC (”dan space je stoneder dan van XTC alleen”).

Alcohol belangrijkste veroorzaker gewelddadig gedrag Zowel uit de literatuurstudie van het Leids Universitair Medisch Centrum als het veldonderzoek van
het Instituut Bonger, blijkt dat alcohol als de belangrijkste factor wordt gezien bij agressief gedrag, ook als er sprake is van gecombineerd gebruik. Verondersteld wordt dat de agressie die ontstaat bij gecombineerd gebruik van cannabis en alcohol geheel aan het effect van de alcohol is toe te schrijven. Bij gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne kan het ontstaan van agressief gedrag aan beide middelen worden toegeschreven hoewel ook hier de invloed van alcohol domineert. Bij gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne kan opgewonden of agressief gedrag bovendien langer aanhouden omdat alcohol de afbraak van cocaïne vertraagt. Anders gezegd: alcoholgebruik vergemakkelijkt het ontstaan van agressief gedrag en gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne (en ook amfetamine) heeft als effect dat het agressieve gedrag langer aanhoudt.
Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat gecombineerd gebruik van alcohol en XTC leidt tot een vergrote kans op agressief gedrag.
Voorlichtingscampagne over gecombineerd gebruik
De Brijder Stichting, de Jellinek en het NIGZ constateerden uit gesprekken met alcohol- en drugsvoorlichters en gebruikers dat er bijzonder weinig kennis bestaat over de feitelijke gevolgen van gecombineerd gebruik van alcohol en de verschillende drugs. Naar aanleiding hiervan zullen deze instituten op 1 juli a.s. starten met een nieuwe voorlichtingscampagne voor combi-gebruikers. In deze campagne zal gewezen worden op de extra risico's die gecombineerd gebruiken met zich meebrengt. De voorlichting zal o.a. gegeven worden in uitgaansgelegenheden.

¹) Naar aanleiding van de onderzoeken is een fact-sheet opgesteld die te vinden is op:
www.jellinek.nl
www.alcoholvoorlichting.nl (zie actueel)

De onderzoeksrapporten:

-A.P. Leccese, E.J.M. Pennings en F.A. de Wolff: Combined use of alcohol and other psychotropic drugs. A review of the Literature- Leids Universitair Medisch Centrum, mei 2000. (ISBN 90-803882-3-8)
-T. Nabben
gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, XTC en amfetamine. Amsterdam: Thela Thesis, mei 2000. (ISBN 90-5170-524-7)
Voor informatie: dvanmaanen@nigz.nl

Voor nadere informatie:
Brijder Stichting : Martin Sijes, tel: 072 -5272803 Jellinek Preventie: Roel Kerssemakers, tel: 020 - 5702355 NIGZ: Wim van Dalen, tel: 0348 - 437639 of 06 -25337754

NIGZ

Postbus 500

3440 AM

Woerden

Telefoon: 0348 437619reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie